สรุปตัวเลขโฆษณาเดือน ม.ค/ก.พ.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

advertising2

Nielsen Media ประเทศไทย รายงานตัวเลขงบโฆษณาเดือน ก.พ. 2552 เปรียบเทียบช่วงเดียวกันปี  2551  พบว่า การใช้งบโฆษณาผ่านสื่อ มีมูลค่า 6,323 ล้านบาท  ลดลง 6.26%   โดยทุกสื่ออยู่ในภาวะติดลบ  ยกเว้นสื่อเคลื่อนที่  (Transit) เติบโต 27.25%

สื่อโฆษณาที่ติดลบในเดือน กุมภาพันธ์ 2552

 • ทีวี มูลค่า 3,819 ล้านบาท ลดลง 1.77%
 • วิทยุ มูลค่า 413 ล้านบาท ลดลง 18.86%
 • หนังสือพิมพ์ มูลค่า 956  ล้านบาท  ลดลง 13.95%
 • นิตยสาร มูลค่า 337 ล้านบาท ลดลง  18.99%
 • โรงภาพยนตร์ มูลค่า 294 ล้านบาท ลดลง 7.26%
 • เอาท์ดอร์ มูลค่า 336 ล้านบาท ลดลง 6.67%
 • โฆษณาใน ร้านค้า มูลค่า 37  ล้านบาท ลดลง 7.5%

หากดูตัวเลขการใช้งบโฆษณา 2 เดือน (ม.ค.-ก.พ. 2552)  เปรียบเทียบช่วงเดียวกันปีก่อน มีมูลค่าทั้งหมด 12,774 ล้านบาท  ลดลง 1.18%   สื่อที่ยังมีตัวเลขการเติบโตในช่วงนี้ คือ

 • ทีวี มูลค่า 7,710 ล้านบาท เติบโต 4.6%
 • โฆษณาเคลื่อนที่ มูลค่า 302 ล้านบาท เติบโต 58.12%
 • ในร้านค้า มูลค่า 79 ล้านบาท  เติบโต 3.95%

ส่วนกลุ่มสื่อที่อยู่ในภาวะติดลบทั้งสองเดือน คือ

 • วิทยุ  มูลค่า 810 ล้านบาท ลดลง 13.46%
 • หนังสือพิมพ์ มูลค่า 1,901 ล้านบาท ลดลง 11.75%
 • นิตยสาร  มูลค่า 694 ล้านบาท ลดลง 13.79%
 • โรงภาพยนตร์ มูลค่า 601 ล้านบาท  ลดลง 10.03%
 • สื่อเอาท์ดอร์ มูลค่า 678 ล้านบาท ลดลง 6.61%

5 อันดับ แบรนด์ ที่ใช้งบโฆษณาผ่านสื่อสูงสุดช่วง 2 เดือนแรกของปี คือ

 • ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกาย “นีเวีย”  มูลค่า 149 ล้านบาท  เพิ่มขึ้นจาก 17 ล้านบาท
 • AIS มูลค่า 124 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 38 ล้านบาท
 • Oil of Olay Skincard มูลค่า 98.2  ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 81 ล้านบาท
 • Nivea Skincare มูลค่า 98 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 29 ล้านบาท
 • ปตท. มูลค่า 93 ล้านบาท  เพิ่มขึ้นจาก 36 ล้านบาท

 •  
 •  
 •  
 •  
 •