อัพเดทการเติบโตในด้านต่างๆ ของ Instagram ประจำเดือนมีนาคม 2016

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

LocowiseInstagramMarch2016Teaser-700

หลังจากในปีที่ผ่านมา Instagram มียอดการเติบโตของ Follower และ Engagement ลดลงเรื่อยๆ ล่าสุด Locowise ได้เผยผลสำรวจการเติบโตของ Instagram ประจำเดือนมีนาคม 2016 เกี่ยวกับอัตราการเติบโตของ Follower และ Engagement ที่เติบโตขึ้นทั้งสองด้าน แต่ยังไม่มากนัก

LocowiseInstagramMarch2016
• การเติบโตของ Follower ประจำเดือนมีนาคม 2016 โตขึ้น 0.32% เมื่อเทียบกับจำนวนผู้ใช้งานทั้งหมด ซึ่งเพิ่มขึ้น 60% เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ อย่างไรก็ตาม การเติบโตในเดือนมีนาคม 2016 ลดลง 83.59% เมื่อเทียบกับจำนวนผู้ใช้ในเดือนเมษายนปีที่แล้ว

• ในส่วนของ Engagement ประจำเดือนมีนาคม 2016 เพิ่มขึ้น 1.10% เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ (30.95%) ทั้งนี้ แม้ Engagement จะเพิ่มขึ้น แต่ก็ลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับเดือนเมษายนปีที่แล้ว ที่มี 60.71%

• จำนวนการโพสต์ของแบรนด์เฉลี่ยอยู่ที่ 2.43 ครั้ง/วัน และในจำนวนนั้น 91.23% เป็นการโพสต์ภาพ

• ด้าน Engagement การโพสต์ภาพจะได้ผลดีมากกว่าการโพสต์วิดีโอ (ภาพ 1.13% : วิดีโอ 0.91%)

นอกจากนี้ Locowise ยังกล่าวถึงข้อดีที่แบรนด์จะได้รับเมื่อ Instagram ปรับอัลกอริทึมใหม่ว่า แบรนด์ควรใช้โอกาสนี้เพื่อสร้างสัมพันธ์กับผู้บริโภค ด้วยการโพสต์คอนเทนต์ที่ทันต่อเหตุการณ์ และในกรณีที่แบรนด์เป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภค เมื่อโพสต์ภาพ/วิดีโอ ก็จะได้รับความสนใจมากกว่าเดิม

 

Source

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •