ผู้ประกอบการท่องเที่ยวปรับตัวสู่ยุคดิจิทัลกับ ททท. ในโครงการ Empowering Tech Tourism ดึงนักพัฒนานวัตกรรมและนักลงทุนร่วมโครงการ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 

อย่างที่ทราบกันดีว่า สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมาส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ส่งผลให้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวหลายรายอยู่ในภาวะจำเป็นต้องขาดทุน ทั้งการจ่ายเงินเดือนพนักงานอย่างต่อเนื่องโดยอาจมีการปรับสัดส่วนลดลง การเลิกจ้างพนักงานเพื่อลดภาวะต้นทุนเพิ่มขึ้น รวมไปถึงการประกาศปิดกิจการหรือขายกิจการ

แต่สถานการณ์โรคระบาดก็เหมือนกับวิกฤตต่างๆ ที่ผ่านมา สุดท้ายทุกอย่างจะกลับฟื้นคืนเข้าสู่ภาวะปกติ ขึ้นอยู่กับว่าผู้ประกอบการจะสามารถ อดทน ยืนหยัด จนถึงเวลานั้นได้หรือไม่ ถ้านี่คือสิ่งที่หลายคนคิดว่าเป็นเรื่องยาก  การปรับตัวเข้ากับผู้บริโภคที่พฤติกรรมเปลี่ยนไป หลังประสบวิกฤติครั้งใหญ่อาจกลายเป็นเรื่องที่ยากยิ่งกว่า โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย

 

 

ช่วงที่ผ่านมาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยเข้าใกล้คำว่า Shut Down มากที่สุด การรับมือกับกลุ่มนักท่องเที่ยวยุคใหม่ อาจกลายเป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการปรับตัวแทบไม่ทัน นั่นจึงทำให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดตัว “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวยุคดิจิทัล Empowering Tech Tourism” เพื่อฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย เตรียมความพร้อมรับนักท่องเที่ยว

 

 

โครงการนี้เป็นความร่วมมือจากภาครัฐ กลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  ผู้พัฒนานวัตกรรมและนักลงทุน ถือเป็น ecosystem ที่สำคัญในการร่วมสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจให้เกิดขึ้น เพื่อให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยสามารถกลับมาเติบโตได้อย่างยั่งยืนอีกครั้ง และยังคงเป็นเป้าหมายการเดินทางท่องเที่ยวที่สำคัญของผู้คนทั่วโลก

โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้ดำเนินการพัฒนา Digital Platform ภายใต้ชื่อ www.empoweringtechtourism.com ที่รวบรวมผู้พัฒนานวัตกรรมด้านการท่องเที่ยว สามารถตอบโจทย์ความต้องการด้านนวัตกรรมของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ซึ่งจะช่วยให้สามารถนำนวัตกรรมไปใช้กับธุรกิจเพื่อเสริมศักยภาพการดำเนินธุรกิจให้เข้ากับยุคดิจิทัลและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไป

 

 

 

โดยนักลงทุนสามารถเลือกลงทุนได้ว่า นวัตกรรมใดมีโอกาสได้ไปต่อ สามารถตอบ Pain Point ของทั้งผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวได้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการเติบโตให้กับผู้พัฒนานวัตกรรม รวมถึงยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรมใหม่ที่จะนำไปใช้ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในอนาคต

หากมองให้ลึกจะเห็นว่าเป็นโครงการที่ Win-Win ทั้ง 4 ฝ่าย ซึ่งโดยหลักโครงการนี้จะช่วยฟื้นฟูผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ให้สามารถปรับตัวพร้อมรองรับความเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นระบบการจองผ่านระบบออนไลน์ การลงทะเบียนด้วยใบหน้าของนักท่องเที่ยว (Facial Recognition) รวมถึงการใช้ระบบ Keyless ผ่านเทคโนโลยี QR Code บนสมาร์ทโฟนของนักท่องเที่ยวเพื่อลดการสัมผัส

ส่วนผู้พัฒนานวัตกรรมจะสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ออกมาได้ ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมที่ช่วยให้สามารถสื่อสารกับนักท่องเที่ยงด้วยภาษาหลักของนักท่องเที่ยว หรือการพัฒนาแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนพี่ช่วยให้ติดต่อกับเซอร์วิสต่างๆ ง่ายแค่นิ้วสัมผัส หรือแม้แต่ระบบขอความช่วยเหลืออฉุกเฉิน ซึ่งการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้นวัตกรรมที่ได้มีความสมบูรณ์ และช่วยสร้างรายได้ให้กับผู้พัฒนานวัตกรรม

 

 

ขณะที่นักลงทุนสามารถลงทุนเพื่อสร้างมูลค่าให้กับนวัตกรรม เมื่อนวัตกรรมกลายเป็นที่ต้องการของตลาดจะช่วยให้นักลงทุนสามารถสร้างผลกำไรในยุคที่การลงทุนในตลาดหุ้นมีความเสี่ยงสูง ซึ่งนักลงทุนยังสามารถขยายการลงทุนด้านนวัตกรรมไปยังอุตสาหกรรมอื่นได้ นอกจากนี้การลงทุนยังช่วยกระตุ้นให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ต่อไป

ทั้งนี้ด้านภาครัฐเองสามารถนำการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในยุคดิจิทัลไปโปรโมทเพื่อสร้างแคมเปญการตลาดในการดึงนักท่องเที่ยวกลับเข้ามาสู่ประเทศไทย ช่วยสร้างรายได้และฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ

สำหรับแพลตฟอร์ม www.empoweringtechtourism.com จะเป็นแหล่งรวมข้อมูลสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อาจกล่าวได้ว่าเป็น Directory ที่รวบรวมข้อมูลนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ใน 3 ด้าน  ได้แก่

1. การบริหารต้นทุนธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ (Cost Efficiency) ต้องเป็นเทคโนโลยีที่จะช่วยผู้ประกอบการลดค่าใช้จ่าย เพื่อให้สามารถบริหารต้นทุนธรกิจที่มีอย่างจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

2. การปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ (Process Optimization) ต้องเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยลดขั้นตอน ปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้ประกอบการ

3. พัฒนาบุคลากรด้วยเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพสูงสุด (Human Development) ช่วยพัฒนาบุคลากรของผู้ประกอบการ ให้สามารถให้บริการได้ดีขึ้น รวดเร็วขึ้น และมีทักษะที่พร้อมในการทำงาน

ที่จะช่วยตอบโจทย์ผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่ประกอบธุรกิจใน 7 กลุ่มหรือแม้แต่นักลงทุน ก็สามารถเข้ามาเลือกสรรนวัตกรรมที่ถูกใจ ผ่านระบบ Business Matching แบบออนไลน์ เพื่อนัดหมายพูดคุยเจรจาทางธุรกิจได้ทันที จึงถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเปิดโอกาสให้นักลงทุนได้รู้จักกับนักพัฒนา รวมไปถึงผู้ประกอบการธุรกิจด้านการท่องเที่ยว เพิ่มโอกาสในการลงทุนให้กับนักลงทุนมากขึ้น

 

 

นอกจากนี้ โครงการฯ ยังมีการจัดกิจกรรมด้านนวัตกรรมไทยเพื่อผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวใน 3 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ, เชียงใหม่และภูเก็ต เพื่อให้สามารถเข้าถึงผู้ประกอบการในพื้นที่อย่างใกล้ชิด โดยภายในงานจะประกอบไปด้วยกิจกรรมการสัมมนาจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ คลีนิกให้คำปรึกษาเพื่อผู้ประกอบการ และการจับคู่ทางธุรกิจ

 

 

โดยผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารของโครงการได้ที่ www.empoweringtechtourism.com และ www.facebook.com/empoweringtechtourism และ https://www.youtube.com/channel/UC_CQDV_uEYdwQnEqQLa0Ggw


  •  
  •  
  •  
  •  
  •