ผู้บริโภคพร้อม “เปลี่ยน” เพื่อโลกที่ยั่งยืน เทรนด์ที่แบรนด์ต้องใช้ใจฟัง

  • 7.5K
  •  
  •  
  •  
  •  

 

การสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนกลายเป็นกลยุทธ์สำคัญของหลายธุรกิจ หนึ่งในนั้นคือการให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ทั่วโลกให้ความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากมีรายงานทางวิทยาศาสตร์ที่ชี้ให้เห็นว่า หากอุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้น 1.5-2 องศา จะถึงจุดที่มนุษยชาติไม่สามารถย้อนกลับมาแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อีกต่อไป

เราจึงเริ่มเห็นภาพผู้คนหันมาให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น และยอมรับว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป ผู้บริโภคยุคนี้เลือกซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมถึงเลือกซื้อสินค้าจากแบรนด์ที่แสดงถึงมาตรฐานในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยหากพบว่าแบรนด์นั้นๆ ไม่จริงใจในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมก็พร้อมที่จะแบนทันที จากข้อมูลของศูนย์วิจัยกสิกรไทยยังชี้ให้เห็นว่าผู้บริโภคเต็มใจจ่ายในราคาแพงขึ้น 20%-40% จากราคาสินค้าปกติ เพื่อซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยความน่าเชื่อถือของแบรนด์ที่มีมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมมีผลต่อการตัดสินใจซื้อมากถึง 64% ดังนั้นหนึ่งกลไกขับเคลื่อนที่สำคัญก็คือภาคธุรกิจหรือแบรนด์ต่างๆ ที่มีส่วนอย่างมากในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เนื่องจากแบรนด์คือจุดเปลี่ยนในการนำเสนอสินค้าและบริการเพื่อส่งเสริม Green Lifestyle ของผู้บริโภค ยกตัวอย่างเช่น แบรนด์รถยนต์ที่หันมาเปลี่ยนเป็นรถยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น

ประกอบกับเมื่อผู้บริโภคตระหนักถึงความต้องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการที่แบรนด์ทำให้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายขึ้น จะส่งผลให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน หลายแบรนด์จึงเริ่มหันมาให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

ธุรกิจธนาคารถือเป็นต้นน้ำของหลายธุรกิจในด้านการสนับสนุนเงินลงทุน จึงมีส่วนสำคัญอย่างมากต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในภาพรวม ธนาคารกสิกรไทย (KBank) หนึ่งในธนาคารให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม เห็นได้จากการจัดการภายในองค์กรของธนาคารที่พยายามลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการประกาศ Net Zero Commitment ยิ่งไปกว่านั้นคือการให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงและผลักดันให้เกิด Green ecosystem ซึ่งถือเป็นธนาคารแรกในประเทศไทยที่ประกาศจุดยืนเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

 

จุดเริ่มต้นของการ “เปลี่ยน”

ภาวะโลกร้อนกลายเป็นเรื่องที่หลายคนพูดมาอย่างยาวนาน ซึ่งต้องยอมรับว่าการพัฒนาอุตสาหกรรมคือตัวการสำคัญที่ก่อให้เกิดมลพิษ เห็นได้จากในช่วงระยะเวลากว่า 100 ปี เมื่อมีการค้นพบน้ำมันและรถยนต์ถูกพัฒนา มลพิษจากการเผาไหม้น้ำมันก็ถูกสะสม รวมไปถึงภาคอุตสาหกรรมที่มีการปลดปล่อยมลพิษจำนวนมากสู่สิ่งแวดล้อม

แต่เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่หลายประเทศทั่วโลกเริ่มให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งออกมาตรการต่างๆ เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เห็นได้จากข้อตกลงโคเปนเฮเกนที่หลายประเทศต่างพร้อมใจกันดันมาตรการเพื่อลดการปล่อยมลพิษ และล่าสุดเมื่อจีนแหล่งผลิตใหญ่ของโลก เตรียมเข้าร่วมกับนานาชาติในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

สำหรับผู้คนทั่วไปเริ่มต้นได้ง่ายๆ แค่ “เปลี่ยน” พฤติกรรมการใช้พลังงาน เน้นการประหยัดพลังงานมากขึ้น เพื่อลดการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงที่ก่อมลพิษ แล้ว “เปลี่ยน” สิ่งที่ก่อให้เกิดมลพิษอย่างรถยนต์ให้หันมาใช้พลังงานสะอาดมากขึ้น “เปลี่ยน” หลังคาให้สามารถแปลงแสงอาทิตย์กลายเป็นพลังงาน แน่นอนว่าไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เนื่องจากต้องใช้เงินทุนจำนวนหนึ่ง แต่ก็มีวิธีที่ทำให้พวกเรา “เปลี่ยน” ได้ง่ายขึ้น

 

ชวนคนไทย “เปลี่ยน” ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ธนาคารกสิกรไทยจึงได้เปิดตัวโครงการ GO GREEN Together โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิญชวนให้คนไทยเริ่มต้นปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ประเดิมโครงการด้วยการส่งแคมเปญสินเชื่อ GREEN ZERO ซึ่งเป็นสินเชื่อที่จะช่วยให้ทั้งผู้ประกอบการธุรกิจและบุคคลทั่วไปมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม โดยแบ่งสินเชื่อออกเป็นสามกลุ่ม ทั้งกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ กลุ่มที่อยู่อาศัย และกลุ่มยานยนต์

 

 

โดยในกลุ่มยานยนต์จะเป็น สินเชื่อรถยนต์พลังงานไฟฟ้า สำหรับการเช่าซื้อรถยนต์ทุกยี่ห้อในกลุ่ม BEV (Battery Electric Vehicle) หรือกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้า 100% พร้อมด้วยโปรโมชั่นพิเศษ ขับฟรีผ่อน 0 บาทระยะเวลา 90 วัน เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพื่อลดมลภาวะ

ขณะที่กลุ่มที่อยู่อาศัยจะเป็นการปล่อย สินเชื่อ Solar Rooftop สำหรับบ้านพักอาศัย พร้อมโปรโมชั่น ฟรีดอกเบี้ย 0% นาน 3 เดือน ช่วยส่งเสริมให้เจ้าของบ้านที่กำลังมองหาบ้านใหม่หรือกล้าตัดสินใจติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาเพื่อประหยัดเงินค่าไฟฟ้าในระยะยาวและเพิ่มการใช้พลังงานสะอาด

 

 

และกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจที่ต้องเปลี่ยนธุรกิจให้กรีนก็มีโปรโมชั่นฟรีดอกเบี้ย 0% นาน 3 เดือนให้เช่นกัน กับ สินเชื่อธุรกิจเพื่อติดตั้งแผงโซลาร์ มอบวงเงินกู้สูงสุดถึง 100% ของมูลค่าโครงการ ภายใต้ระยะเวลากู้สูงสุดถึง 8 ปี และสินเชื่อรับประกันการประหยัดพลังงาน ด้วยวงเงินกู้สูงสุดถึง 100% ของเงินลงทุน พร้อมระยะเวลากู้สูงสุด 7 ปี

 

เดินหน้าสร้างสังคมสีเขียว

 

เรียกได้ว่าถือเป็นครั้งแรกของแวดวงการเงินที่ธนาคารกสิกรไทยกระโดดลงมาลงมือทำอย่างจริงจังในเรื่องของสิ่งแวดล้อม และเชิญชวนให้พวกเราทุกคนมาร่วมสร้างสังคมสีเขียวไปด้วยกัน ซึ่งนี่เป็นเพียงเป็นก้าวแรกของธนาคารกสิกรไทยในการช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทั่วโลกไปในทิศทางที่ดีขึ้น

และเมื่อทุกคนพร้อมใจกันเปลี่ยนก็จะก่อให้เกิด Green ecosystem ขึ้นได้จริงๆ ซึ่งจะช่วยให้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หากมองในแง่ของสังคม นี่คือการประกาศตัวเองอย่างชัดเจนของธนาคารกสิกรไทยในการให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมซึ่งถือเป็นความยั่งยืนของธุรกิจและยังต้องการให้สังคมเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สนใจร่วมแคมเปญสินเชื่อ GREEN ZERO สามารถสมัครได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาหรือผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2565 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ K Contact Center 02 8888888


  • 7.5K
  •  
  •  
  •  
  •