เปิดเนื้อหาจดหมาย กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ตอบกลับนายกฯ สนับสนุนช่วยเหลือจากเหตุ COVID-19

 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  

จากการที่นายกรัฐมนตรี ได้ส่งจดหมายถึง 20 มหาเศรษฐีไทย เพื่อขอให้สนับสนุนความช่วยเหลือจากเหตุ COVID-19 ระบาด (อ่านต่อที่นี่) ล่าสุดทางฝั่งกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ได้ส่งเอกสารโครงการต่างๆถึงท่านนายกรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งได้มีการเปิดเผยเนื้อหาจดหมายตอบกลับ แบ่งเป็นสาระสำคัญ  4 ส่วนดังนี้

 

ส่วนที่ 1 การรับมือสถานการณ์โรคระบาดโควิด – 19 ที่ผ่านมา

1. กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ยังคงดูและพนักงานกว่า 12,000อัตราตามปกติและไม่มีนโยบายในการลดจำนวนพนักงาน รวมถึงสนับสนุนการสร้างรายได้เสริมผ่านการขายของออนไลน์ผ่าน kingower.com รวมถึงการออกมาตรการ Work from Home โดยงดการเดินทางในทุกกรณี และเพิ่มความคุ้มครอง COVID – 19 ในประกันสุขภาพของพนักงาน

2. การดูแลทำความสะอาดของสำนักงานและพื้นที่ให้บริการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้ความร่วมมือในการปิดพื้นที่ให้บริการตามมาตรการของรัฐบาล

3. การบริจาคสมทบทุนทางการแพทย์ผ่านมูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ให้กับสถาบันบำราญนราดูร กรมควบคุมโรค กระทรวงสารธารณสุข โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ และโรงพยาบาลตำรวจ รวมแล้วกว่า 45 ล้านบาท

ส่วนที่ 2 โครงการเพื่อสังคมที่ได้ดําเนินการไปแล้ว

การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทคิง เพาเวอร์ มีเจตนารมณ์ชัดเจนในการเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมพัฒนาและให้การช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอด โดยมีโครงการเพื่อสังคมในทุก ๆ มิติ ที่ได้ดําเนินไปแล้วใช้งบประมาณ รวม 1,318.90 ล้านบาท (ส่วนใหญ่อยู่ในปี 60-62) ภายใต้กรอบดำเนินการ

1. โครงการเพื่อสังคมด้านเยาวชน
2. โครงการด้านสังคมและเศรษฐกิจชุมชน
3. โครรงการเพื่อพัฒนาอาชีพ
4. โครงการเพื่อการสาธารณสุข
5. โครงการเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ส่วนที่ 3 โครงการเพื่อสังคมที่จะดําเนินการต่อเนื่องและโครงการใหม่

โครงการเพื่อสังคมที่จะดําเนินการต่อเนื่อง : งบประมาณ 749 ล้านบาท

เพื่อให้การช่วยเหลือสังคมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีส่วนในการช่วยเหลือเศรษฐกิจของประเทศให้ เป็นไปตามความเหมาะสม ตามวาระเวลา จึงมีนโยบายที่จะดําเนินการโครงการเพื่อสังคมที่ทำไว้แล้วอย่างต่อเนื่อง สำหรับปี 2563 – 2565 เพื่อให้การช่วยเหลือสังคมและเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาประเทศไทย

1. โครงการเพื่อสังคมในด้านเยาวชน

 • ล้านลูกล้านพลังสร้างฝันเด็กไทยปีที่ 4-5 งบประมาณ 200 ล้านบาท
 • 100 สนามฟุตบอล สร้างพลังเยาวชนไทย สนามที่ 61 – 100 งบประมาณ 100 ล้านบาท
 • ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัย เดอ มองฟอร์ต ประเทศอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 – 2565 งบประมาณ 30 ล้านบาท
 • ทุนการศึกษา ภายใต้มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ปี 2563 – 2565 งบประมาณ 18 ล้านบาท

2. โครงการเพื่อพัฒนาอาชีพ

 • โครงการฟ็อกซ์ฮันท์ และ คิง เพาเวอร์ คัพ ปี 2563 – 2565 งบประมาณ 270 ล้านบาท
 • โครงการประกวดวงดนตรีดุริยางค์เครื่องเป่านานาชาติแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปี 2563 – 2565 งบประมาณ 36 ล้านบาท

3. โครงการเพื่อการสาธารณสุข

 • โครงการส่งมอบตู้อบเด็ก ภายใต้ พลังคนไทย พลังใจให้ชีวิต ภายใต้ มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ปี 2563 – 2565 งบประมาณ 15 ล้านบาท
 • สนับสนุนมูลนิธิก้าว เพื่อสนับสนุนกิจกรรมในด้านสาธารณสุข ปี 2563 – 2565 งบประมาณ 75 ล้านบาท
 • โครงการกระเป๋ายังชีพเพื่อบรรเทาทุกข์ งบประมาณ 5 ล้านบาท

โครงการเพื่อสังคมโครงการใหม่ : ในปีงบประมาณ 2563 – 2565 รวม 719.5 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนสังคมในด้านชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน

1. Thai Power World Market เพื่อยกระดับศักยภาพของสินค้าไทย

เพิ่มช่องทางการจําหน่ายและ ช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชนวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถสร้างยอดขายได้ในระดับนานาชาติ งบประมาณ 70 ล้านบาท

2. โครงการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวประเทศไทย ผ่านสโมสรเลสเตอร์ซิตี้

โดยจัดทำโลโก้ประชาสัมพันธ์ประเทศไทยบนหน้าอกชุดแข่งขันใน ฤดูกาล 2020-2021 จํานวน 1 ฤดูกาล พร้อมทั้งโลโก้ประชาสัมพันธ์ประเทศไทยหรือข้อความบนป้ายโฆษณาดิจิตอลในสนาม King Power Stadium รวมทั้งสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของสโมสรที่มีผู้ติดตามกว่า 13 ล้านคน ในฤดูกาล 2020-2021 จํานวน 1 ฤดูกาล นื่องจากฟุตบอลพรีเมียร์ลีค เป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ผ่านทุกแพลทฟอร์ม ใน 212 ประเทศทั่วโลก 643 ล้านครัวเรือน และมีผู้ชมกว่า 4.7 พันล้านคน งบประมาณ 622 ล้านบาท

3. โครงการสนับสนุนทางการแพทย์

 • โครงการมอบรถพยาบาลเพื่อสนับสนุนกิจกรรมสาธาณสุขให้แก่โรงพยาบาลขนาดเล็กที่
  ห่างไกล ภายใต้ มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา งบประมาณ 7.5 ล้านบาท
 • โครงการบริจาคชุด PPE ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ มอบให้แก่โรงพยาบาลที่ขาดแคลน ฃงบประมาณ 20 ล้านบาท

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อรัฐบาลพิจารณาตามความเหมาะสม

1. มาตรฐานด้านการบริการ, สถานที่, และบุลลากรด้านท่องเที่ยว
2. การพัฒนาองค์ความรู้การท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวแนวใหม่
3. จัดเตรียมประกันภัยโควิด-19 สําหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศไทย
4. การพัฒนา Super Application สําหรับการท่องเที่ยวภายในประเทศสําหรับนักท่องเที่ยว ชาวไทยและชาวต่างประเทศ
5. กองทุนเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว
6. การจัดคลัสเตอร์กลุ่มจังหวัดเพื่อการท่องเที่ยว
7. การพัฒนาระบบ E-VISA ON ARRIVAL การตรวจคนเข้าเมือง และการบริหารจัดการ SLOT การบิน
8. แก้ไขปัญหาเรื่องความไม่เพียงพอ ของมัคคุเทศก์ สําหรับนักท่องเที่ยวบางสัญชาติ

 


 • 30
 •  
 •  
 •  
 •