เผย QR Code เทรนด์ฮิตการใช้จ่ายคนไทยยุค Cashless Society

  • 439
  •  
  •  
  •  
  •  

สังคมไร้เงินสด หรือ Cashless Society เป็นสิ่งที่เราได้ยินบ่อยมาก ๆ และในปัจจุบันก็มีผู้ให้บริการทางด้านนี้อยู่หลากหลายแพลตฟอร์ม ทาง ‘ยูเนี่ยนเพย์ อินเตอร์เนชั่นแนล’ จึงได้ทำสำรวจ The Future of Payments โดยพบว่า การชำระเงินผ่าน QR Code เป็นบริการโมบาย เพย์เมนท์ที่คนไทยนิยมมากที่สุด

qrcode

การสำรวจดังกล่าว เป็นการสำรวจเกี่ยวกับทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อการใช้เงินสด และโมบาย เพย์เมนท์ ในคนอายุ 18-65 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มที่เคยใช้โมบายล์ เพย์เมนท์ จำนวน 400 คน แยกออกเป็น 4 กลุ่มอายุ กลุ่มละ 100 คน ได้แก่ กลุ่ม 18-21 ปี , กลุ่ม 22-37 ปี , กลุ่ม 38-50 ปี และกลุ่ม 51-65 ปี

UPI_Payment1

จากพฤติกรรมการชำระเงินในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา พบว่า ผู้ตอบแบบสำรวจมีการใช้แอพฯชำระเงิน3.1 แอพฯต่อคน ส่วนคำถามเกี่ยวกับช่องทางที่คนไทยนิยมชำระเงินแบบดั้งเดิมนั้น เงินสด ยังครองความฮิตเป็นอันดับ  1 อยู่ที่ 87% บัตรเครดิต 48% และบัตรเดบิต 50%

ขณะที่การชำระแบบใหม่ทางบริการโมบายล์ เพย์เมนท์ การชำระเงินผ่าน QR Code 75% , การชำระเงินแบบ peer-to-peer (P2P) 67% และการชำระเงินแบบไร้สัมผัส (Contactless) 35%

UPI2

นอกจากนี้ผลสำรวจ ยังระบุว่า 1 ใน 4 ของคนไทย หรือราว 22% ใช้บริการโมบายล์ เพย์เมนท์ทั้ง 3 บริการในการชำระเงิน สะท้อนให้เห็นถึงความนิยมในการใช้โมบายล์ เพย์เมนท์ที่มากขึ้น เหตุผล เพราะ ‘ไม่ต้องพกเงินสด , ง่าย และสะดวก’

โดยบริการโมบายล์ เพย์เมนท์ ที่คนนิยมใช้มากที่สุด ได้แก่ การชำระเงินผ่าน QR Code 75% รองลงมา คือ การชำระเงินแบบ P2P 67% และการชำระเงิน Contactless 36%

UPI3

สาเหตุปัจจัยสำคัญในการเลือกใช้บริการชำระเงินผ่านมือถือ ก็คือ ราคาถูก หรือการไม่มีค่าธรรมเนียม , สะดวก และรวดเร็ว ขณะที่ร้านค้าที่รองรับมีจำนวนจำกัด , ต้องเติมเงินเป็นประจำ และการมองว่า การใช้เงินสดสะดวกกว่าเมื่อใช้จ่ายจำนวนน้อย ถือเป็นอุปสรรคสำคัญในการเลือกใช้บริการดังกล่าว ส่วนปัญหาความกังวลด้านความปลอดภัยนั้น กลุ่มอายุ 18-21 ปี มีความกังวลน้อยกว่ากลุ่มอายุ 51-65 ปี

UPI4

 

วินเซนต์ หลิง รองผู้จัดการทั่วไป ยูเนี่ยนเพย์ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สรุปว่า คนไทยถือมีทัศนคติในเชิงบวกกับการเข้าสู่ยุค Cashless Society เพราะผู้ตอบแบบสำรวจ 7 ใน 10 อยากให้ไทยเป็นสังคมไร้เงินสด และเชื่อว่า การเข้าสู่ยุคดังกล่าว ต้องอาศัยระยะเวลา 12 ปี ซึ่งทางยูเนี่ยนเพย์ฯก็มองไปในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากเรื่องนี้ต้องอาศัยระยะเวลาในการเปลี่ยนผ่าน ทั้งในเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยี และการดึงดูดให้คนมาใช้บริการโมบายล์ เพย์เมนท์


  • 439
  •  
  •  
  •  
  •