SCB ตั้ง Academy เสริมสกิลเทคโนโลยีพนักงานสู่ Tech Bank การเงินการธนาคารยุคใหม่

  • 334
  •  
  •  
  •  
  •  

700

หลังประกาศกลยุทธ์แบบกลับหัวตีลังกา หรือ Going Upside Down พร้อมประกาศปรับลดจำนวนสาขา เพื่อสอดรับกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่หันไปทำธุรกรรมผ่านมือถือแทน ทำให้เกิดผลกระทบต่อการลดจำนวนพนักงานไปด้วย ล่าสุด SCB ก็มีความเคลื่อนไหวอีกครั้ง กับเป้าหมายเดิม…ภายใต้การเป็น The Most Admired Bank (ธนาคารที่น่าชื่นชมที่สุด) ด้วยการออกมาประกาศ “เปลี่ยน” ทักษะบุคลากรผ่าน SCB Academy

“การลดจำนวนบุคลากรเป็นเรื่องที่เราไม่เคยตั้งเป้าเอาไว้ตั้งแต่แรก แม้ว่าจำนวนสาขาของธนาคารจะต้องลดลง แต่ประสิทธิภาพของบุคลากรกว่า 27,000 คน จะต้องสอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจที่กำลังจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะในรูปแบบเดิมหรือเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง เราจึงต้องเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรของ SCB ว่าทุกคนมีอนาคต มีโอกาส และสามารถเป็นพลังใหม่ขององค์กรได้ เราจึงทุ่มงบประมาณเพื่อเปลี่ยนขีดความสามารถบุคลากรด้วยงบประมาณใกล้เคียงกับการลงทุนด้านเทคโนโลยี เพื่อสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้” คุณอาทิตย์ นันทวิทยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวถึงการจัดตั้ง SCB Academy พร้อมกล่าวอีกว่า ในปีที่ผ่านมา SCB ได้จัดอบรมด้าน e-Learning แก่พนักงานนับหมื่นคน เพราะเราถือว่าการสร้างทักษะดิจิทัล การเปิดรับเทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยีเพื่อต่อยอดและสร้างประโยชน์ ถือเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถสร้างองค์ความรู้เช่นนั้นได้เอง จึงเกิดแนวคิดในการสร้างพาร์ทเนอร์ชิพโมเดล เพื่อขยายและสร้างขีดความสามารถใหม่ๆ แก่พนักงานของเรา ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างพูดคุยกับ “Tech Giant” รายหนึ่ง เพื่อความร่วมมือในอนาคต ซึ่งคาดว่าจะมีความคืบหน้าภายในช่วงกลางปีนี้

SCB Academy 7

โดย คุณวรวัจน์ สุวคนธ์ รองผู้จัดการใหญ่ Dean of SCB Academy ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า SCB Academy ก่อตั้งเมื่อพฤษภาคม 2560 ด้วยแนวคิดจัดตั้งสถาบันบ่มเพาะวิชาความรู้ด้านการเงินการธนาคารและทักษะทางเทคโนโลยีแก่บุคลากร เพื่อนำความรู้ความสามารถไปใช้ประโยชน์ทั้งต่อเรื่องการทำงานหรือแม้แต่การดำรงชีวิตประจำวัน เพื่อก้าวสู่การเป็น Tech Bank

สำหรับ SCB Academy จะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เฉพาะด้านของ SCB เพื่อการเงินการธนาคารยุคใหม่ ซึ่งจะช่วยพัฒนาบุคลากรผ่านหลักสูตรการเรียนการสอนที่ออกแบบมาเป็นอย่างดี อาทิ การเรียนรู้เทคโนโลยี , การใช้ Data , แนวคิดที่มีลูกค้าเป็นตัวตั้งในบริการต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่แท้จริง ผ่านองค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ ด้านการให้ความรู้ และด้านเทคโนโลยี

SCB Academy 2

ด้านกายภาพ

SCB Academy ตั้งอยู่ชั้น 18 และ 19 อาคารไทยพาณิชย์ปาร์ค พลาซ่า East ด้วยพื้นที่ 3,350 ตารางเมตร ซึ่งภายใน Academy แบ่งออกเป็นโซนต่างๆ อาทิ Playground , Hangout , Hemispheric Maze , Brain Gym , Thinking Platform , Connecting Zone , Learning Studio , Immersive Zone และ Learning Sphere ทั้งยังมีพื้นที่ co-working space บนชั้น 18 ให้พนักงานและบุคคลภายนอกใช้เป็นแหล่งพบปะแลกเปลี่ยนไอเดียใหม่ๆ รวมถึง Quiet Zone สำหรับพนักงานที่ต้องการความเป็นส่วนตัวในการคิดสร้างสรรค์ไอเดียการทำงาน

SCB Academy5

ด้านการให้ความรู้

หลักสูตรของ SCB Academy มีความหลากหลาย เช่น หลักสูตรการเงินการธนาคารพื้นฐาน หลักสูตร Online หลักสูตรที่เรียนผ่านการเวิร์คช้อป และหลักสูตรที่อาศัยการมีส่วนร่วมโดยตรงหรือที่เรียกว่า Immersive Learning ทั้งยังมีความร่วมมือกับสถาบันชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญในแวดวงเทคโนโลยีหรือการเงินการธนาคารยุคใหม่ เพื่อสร้าง Forum แบ่งปันแนวคิดและแนวทางปฏิบัติแก่พนักงาน SCB ได้เรียนรู้ตลอดปี

SCB Academy6

ด้านเทคโนโลยี

จะมีการนำเทคโนโลยีการเรียนรู้รูปแบบใหม่ๆ มาช่วยให้พนักงานสะดวกและเข้าถึงการเรียนรู้ รวมถึงสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ๆ แก่พนักงาน อาทิ Virtual Classroom , เทคโนโลยี AR – VR ประกอบบทเรียน , การเรียนรู้ผ่านภาพยนตร์ซึ่งผลิตมาเฉพาะเพื่อพนักงาน , สังคมแห่งการเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อสร้างการแบ่งปันและการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา.

 


  • 334
  •  
  •  
  •  
  •  
Ms.นกยูง
เมื่อโลกไม่เคยหยุดหมุน เราก็ไม่ควรหยุดเรียนรู้... ชวนคุณมาทำความรู้จักหลากหลายเรื่องราว ทั้งสาระและสีสันบนโลกดิจิทัลไปพร้อมกัน