เปิดนวัตกรรมแอปฯ Thai Tuner สำหรับเทียบเสียงดนตรีไทย สนองพระราชดำริ รัชกาลที่ 9 

  • 154
  •  
  •  
  •  
  •  

Thai Tuner-01

ดนตรีไทย” เป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ของชนชาติไทยมาแต่โบร่ำโบราณ และจัดได้ว่าเป็นศิลปะหนึ่งแขนงที่นับวันใกล้จะหายสาบสูญ ทั้งที่ในอดีตดนตรีไทยเคยได้รับความนิยมในประเทศไทยอย่างกว้างขวางมีการละเล่นดนตรีไทยทั้งในงานบุญ งานสนุกสนาน หรือแม้แต่งานเศร้าหมอง แม้ว่าจะมีการพยายามนำดนตรีไทยเทียบเท่าดนตรีสากล แต่เพราะดนตรีไทยเป็นเรื่องของความชำนาญและการฝึกฝนส่วนบุคคล การหามาตรฐานของดนตรีไทยจึงกลายเป็นเรื่องยาก และยิ่งยากมากขึ้นหากต้องการให้ดนตรีไทยกลายเป็นอุตสาหกรรมส่งออกเครื่องดนตรีไทย

ด้วยพระราชปรีชาญาณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีพระราชดำริให้รวบรวมรักษาเพลงไทยเดิมไว้มิให้สูญหาย ด้วยการบันทึกโน้ตเพลงไทยให้ถูกต้องและจัดพิมพ์ขึ้นไว้เป็นหลักฐาน นั่นเพราะดนตรีไทยไม่มีหลักเหณฑ์ของเสียงที่ชัดเจน แต่ใช้ความสามารถในการฟังเป็นหลัก ซึ่งความสามารถดังกล่าว แต่ละคนก็จะมีมาตรฐานของเสียงที่แตกต่างกัน

นั่นจึงทำให้ศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต่อยอดดนตรีไทยสู่โลกเศรษฐกิจในยุค Thailand 4.0 ด้วยการเปิดตัวแอปฯ เทียบเสียงดนตรีไทยภายใต้ชื่อ “Thai Tuner” บนสมาร์ทโฟนทั้งในระบบ iOS และ Android เพื่อพัฒนาต่อยอดสู่การผลิตเครื่องดนตรีไทยที่ได้มาตรฐานสากล โดยเริ่มต้นผลิตฉิ่งและขลุ่ยสินค้าต้นแบบที่ได้ค่าความถี่เสียงที่ถูกต้องตามมาตรฐาน สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเครื่องดนตรีไทยและขยายตัวสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ

IMG_3811_resize

โดยโครงการพัฒนาแอปฯ Thai Tuner สร้างขึ้นมาเพื่อสืบสานและรักษามาตรฐานเสียงของเครื่องดนตรีไทยให้คงอยู่ต่อไป เพื่อนำพาอุตสาหกรรมดนตรีไทยให้พัฒนาด้วยนวัตกรรมและการบูรณาการองค์ความรู้ โดยแอปฯ ดังกล่าวสามารถเทียบเสียงเครื่องดนตรีได้ถึง 89 ชิ้นโดยแบ่งเป็นประเภทดีด สี ตี เป่า ร้อง สะดวกและใช้งานง่ายด้วยระบบบันทึกค่าความถี่เป็นตัวเลขดิจิตอล ซึ่งคาดว่าจะสามารถขยายผลไปยังประชาชนทั่วไปทั้งในและต่างประเทศต่อไป

นอกจากนี้แอปฯ ดังกล่าวยังสามารถช่วยให้ผู้ประกอบการเครื่องดนตรีไทย สามารถผลิตเครื่องดนตรีไทยที่มีค่าเสียงได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้การผลิตเครื่องดนตรีไทยต้องใช้ความเชี่ยวชาญหลายด้าน ซึ่งจากความสำเร็จดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ผลิตเครื่องดนตรีไทยที่มีอยู่ประมาณ 300 ราย สามารถผลิตเครื่องดนตรีคุณภาพ มาตรฐานสากล และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมเครื่องดนตรีไทยประมาณ 3,000 ล้านบาทต่อปี

IMG_3839_resize

ปัจจุบันเครื่องดนตรีไทยมีการส่งเสริมอย่างกว้างขวางในต่างประเทศ เช่น ประชาคม ASEAN อเมริกา อังกฤษ และเนเธอร์แลนด์ เป็นต้น ดังนั้นแอปฯ Thai Tuner จึงเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญในการเทียบเสียงดนตรีไทยรวมไปถึงเครื่องดนตรีพื้นบ้านทำให้เสียงของเครื่องดนตรีของแต่ละภาคมีมาตรฐานไปในทิศทางเดียวกัน ถือเป็นการช่วยรักษาและอนุรักษ์วัฒนธรรมอีกทางหนึ่งด้วย

สำหรับผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Thai Tuner ได้ทั้งระบบ iOS และ Androidฟรีทาง App Store หรือ Play Store


  • 154
  •  
  •  
  •  
  •  
Gigolo
เมื่อเทคโนโลยีอยู่ใกล้กับชีวิตทุกคน มารู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อใช้มัน แต่อย่าให้เทคโนโลยีมันใช้เรา