50 สุดยอดแบรนด์ที่มีมูลค่ามากที่สุดของโลก ปี 2011

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

อันดับแบรนด์ที่มีมูลค่าสูงสุดจะถูกนำมาเผยแพร่ผ่าน Brand 100 ซึ่งจัดทำขึ้นเป็นประจำทุกๆ ปีโดย Interbrand   สำหรับปีนี้ 10 อันดับแบรนด์ที่ทรงคุณค่าสูงสุดของโลกนั้นไม่ได้แตกต่างมากจากปี 2011 มากนัก อย่างเช่น Coca Cola แบรนด์ที่มียอดขายมากว่า 1.7 พันล้านเหรียญสหรัฐต่อวัน, IBM, Microsoft, Google และ GE     อย่างไรก็ตาม Apple แบรนด์ที่มีความ Innovative คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ และชนะใจผู้บริโภคทั่วโลก ก็ติดอันดับ Top Brand ด้วยเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา

เมื่อดูจากมูลค่าแบรนด์ในแต่ละอุตสาหกรรม  แบรนด์ที่อยู่ในกลุ่มอีเล็คทรอนิคส์ กลุ่มบริการทางด้านการเงิน และกลุ่มรถยนตร์จะมีมูลค่ามากที่สุด

Top Brand แยกตามประเภทอุตสาหกรรม

 

50 อันดับแบรนด์ที่มีมูลค่ามากที่สุดของโลก ปี 2011

[via InterBrand]


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Tukko Nathida
Tukko Nathida
ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ MarketingOops.com กับความตั้งใจในการนำเสนอเนื้อหาที่ทันเหตุการณ์ และเกิดประโยชน์ ให้สามารถนำเนื้อหาความรู้ และ Insight ไปต่อยอดกับอนาคตของธุรกิจ และการทำงานที่เกี่ยวข้องกับ เทคโนโลยี ครีเอทีฟ การตลาด โฆษณา และสตาร์ทอัพ