10 ปีที่ผ่านมา แบรนด์ไหน Success อย่างไรในแต่ละ Category

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

brand-10-years

CampaignAsia ฉลองครบรอบ 10 ปี ของ Asia Top Brands ครั้งใหญ่ จึงรวบรวมแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จใน 10 ปีที่ผ่านมา โดยแบ่งเป็นหมวดอุตสาหกรรม กับ 5 อันดับแบรนด์สินค้าที่มีการใช้เม็ดเงินโฆษณา และสามารถสร้างการรับรู้กับผู้บริโภคได้มากทีสุดในระยะเวลา 10 ปี 

ผลสำรวจนี้ จัดทำขึ้นโดย Nielsen   เป็นการสำรวจผ่านสื่อออนไลน์กับ  12 ประเทศในแถบเอเชีย ทั้ง ออสเตรเลีย จีน ฮ่องกง อินเดีย อินโดนิเซีย ญี่ปุ่น มาเลเชีย สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ใต้หวัน ไทย และเวียดนาม  โดยแต่ละประเทศมีผู้ตอบแบบสอบ 400 คน

จากผลที่ได้มาในแต่ละอุตสาหกรรม จะเห็นถึงตำแหน่งขึ้นลงตลอดระยะเวลา 10 ปี แบรนด์ที่แข็งแกร่งตลอด 10 ปีก็มี บางแบรนด์เกิดใหม่ แต่สามารถขึ้นมาทัดเทียมกับแบรนด์เบอร์ 1 ได้ก็มี  หรือแม้แต่แบรนด์ที่เคยผงาดเป็นเบอร์หนึ่ง ก็ร่วงหล่นอันดับก็ีเช่นกัน

Category: Alcohol

brand-10-years-alcohol

Category: Automotive

 

brand-10-years-automotive

Category: Banking

 

brand-10-years-banking

Category: Computer Hardware

 

brand-10-years-computer-hardware

Category: Computer Software

 

brand-10-years-computer-software

Category: Consumer Electronic

 

brand-10-years-consumer-electronic

Category: Courier Service

brand-10-years-courier

Category: Food

 

brand-10-years-food

Category: Household and Personel

 

brand-10-years-household-personel

ข้อมูลจาก CampaignAsia และ Nielsen


  •  
  •  
  •  
  •  
  •