Pigeon เตรียมสร้าง Brand Loyalty

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

logo_pigeonภาพรวมของธุรกิจผลิตภัณฑ์สำหรับแม่และเด็กในช่วงปี 2551 ที่ผ่านมา มีแนวโน้มการเติบโตไปในทิศทางตรงกันข้าม โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มระดับกลางถึงบนที่ยังคงมีเกณฑ์การเติบโตที่ดี เนื่องจากสินค้าสำหรับคุณแม่ยุคใหม่ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของ Pigeon สอดคล้องกับแผนการตลาดที่เป็นการสร้างแบรนด์ Pigeon ให้เข้าไปอยู่ในใจคุณแม่ พร้อมกับการพัฒนาสินค้าใหม่เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคุณแม่ยุคใหม่อย่างต่อเนื่อง

ทุกวันนี้ Pigeon ที่มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักเป็นกลุ่มในระดับพรีเมียม และมีการนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้สามารถรองรับได้ทุกความต้องการของผู้บริโภค ประกอบกับในปี 2551 ที่ผ่านมา Pigeon ได้รุกจัดกิจกรรมเดินสายควบคู่กับการจัดกิจกรรมทางการตลาดใน 4 จังหวัดหัวเมืองใหญ่ ส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทในปี 2551 ที่ผ่านมา เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทฯ วางไว้ คือ เติบโต 15% จากปี 2551

Pigeon เชื่อว่าแนวทางในการใช้กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ Pigeon นี้ จะนำให้ภาพลักษณ์ของแบรนด์ในต่างจังหวัดมีความโดดเด่น และเชื่อว่าคุณแม่ยังคงเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกเสมอ 

สำหรับปีนี้ Pigeon วางกลยุทธ์การทำตลาดในปีนี้ด้วยงบการตลาดกว่า 25 ล้านบาท เพื่อตอกย้ำภาพความเป็น “ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กและทารก” ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

โดยในปีนี้ จะเน้นไปที่การขยายฐานกลุ่มลูกค้าใหม่ ผ่านสินค้า พีเจ้น เบบี้ ไวพส์ และรักษาฐานเดิมในกรุงเทพฯ รวมถึงขยายกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพ (Potential Customers) ในต่างจังหวัดให้หันมาใช้สินค้าของเราเพิ่มมากขึ้น ผ่านกิจกรรมการตลาดแบบครบวงจร

Read full story


  •  
  •  
  •  
  •  
  •