ห้างดังไทยออกมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา

  • 219
  •  
  •  
  •  
  •  

 

CoronaVirus00

จากสภาวะการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส (Coronavirus) จากเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน จนทำให้มีผู้คนเสียชีวิตจากไวรัสดังกล่าวเป็นจำนวนมาก จนทางการจีนต้องออกมาตรการเข้มงวดเพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของงเชี้อไวรัสดังกล่าว แต่ถึงกระนั้นก็มีรายงานการพบผู้ติดเชื้อในไทยเล็กน้อย ซึ่งอยู่ในการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดจากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในประเทศไทย

ส่งผลให้หลายสถานที่เริ่มเตรียมมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาด โดยที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ทั่วประเทศ ได้แก่ เซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัลพลาซา, เซ็นทรัลเฟสติวัล, เซ็นทรัลภูเก็ต และ เซ็นทรัลวิลเลจ ได้ดำเนินมาตรการป้องกันไวรัสโคโรน่าอย่างเร่งด่วนและเข้มงวด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ โดยได้ดำเนินการด้วยความละเอียดถี่ถ้วนและบ่อยครั้งในจุดสำคัญที่มีการสัมผัสบ่อย แบ่งเป็นขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

Coronavirus-04

1. จัดให้มีจุดบริการเจลล้างมือในจุดต่างๆ ทั่วศูนย์ฯ โดยเฉพาะบริเวณทางเข้า-ออกหลัก และจุดที่มีคนหนาแน่น

2. ทำความสะอาดพื้นที่ทั่วศูนย์การค้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกครึ่งชั่วโมง

3.พ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อในลิฟท์ทุกครึ่งชั่วโมง

4. ติดตั้งป้ายข้อความประชาสัมพันธ์ภายในศูนย์ฯ และบริเวณหน้าร้านค้าต่างๆ เพื่อแนะนำการปฎิบัติตนเมื่อพบว่ามีไข้ไม่สบาย

5. ตรวจตราสบู่และกระดาษสำหรับล้างมือในทุกห้องน้ำให้มีเพียงพอ

6. เตรียมพร้อมในการส่งลูกค้าไปโรงพยาบาลหากพบผู้มีอาการเสี่ยงต่อโรคดังกล่าว

นอกจากนี้ ศูนย์การค้าสยามพารากอน, สยามดิสคัฟเวอรี่, สยามเซ็นเตอร์ และ ไอคอนสยาม ได้เฝ้าระวังและติดตามข่าวสารการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาอย่างใกล้ชิด และได้มีมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้

Coronavirus-02

1. จัดตั้งจุดบริการฉุกเฉินในการนำส่งโรงพยาบาล เมื่อตรวจพบหรือมีการร้องขอ

2. เพิ่มการดูแลระบบเครื่องปรับอากาศเป็นกรณีพิเศษ เช่น เพิ่มระบบฆ่าเชื้อโรคและการอบโอโซน

3. จัดเจ้าหน้าที่ และเพิ่มความถี่ในการเช็คทำความสะอาดจุดสัมผัสสาธารณะ อาทิ ปุ่มกดลิฟท์ ที่จับบันไดเลื่อน ที่จับประตูห้องน้ำ ที่จับประตูอาคารทุกจุด เป็นต้น

4. จัดให้มีจุดบริการเจลล้างมือทั่วศูนย์ฯ โดยเฉพาะในจุดที่มีลูกค้าใช้บริการเป็นปริมาณมาก

5. สร้างการตระหนักรู้และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาแก่พนักงานรับทราบ

6. ติดตามข้อมูลข่าวสารประกาศจากกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเตรียมความพร้อมเพิ่มระดับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาภายในศูนย์ฯ ต่อไป โดยบริษัทฯ มีคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลรับผิดชอบติดตามการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาโดยเฉพาะ

Coronavirus-03

ไม่เพียงเท่านี้ กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ เองก็มีมาตรการรับมือและป้องกันกับสถานการณ์ของเชื้อไวรัสโคโรนา โดยได้ดำเนินการเพื่อตอบรับนโยบายของทางภาครัฐในการคุมเข้มการแพร่ระบาด รวมถึงการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า คู่ค้า นักท่องเที่ยว จึงได้กำหนดมาตรการป้องปราม โดยคำนึงถึงการให้บริการและความปลอดภัยสูงสุด ดังนี้

Coronavirus-05

1. มาตรการจัดเตรียมพื้นที่ให้บริการ และฆ่าเชื้อโรคพื้นที่ให้บริการทุกจุด ทั้งในคอมเพล็กซ์และพื้นที่บริการใน
ท่าอากาศยาน ทุกสาขา รวมถึงโรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ และตึก คิง เพาเวอร์ มหานคร โดยมีการฉีดและอบโอโซนฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา และ H1N1 ทุกสาขา ตั้งแต่คืนวันที่ 25 มกราคม และดำเนินการต่อเนื่องด้วยการทำซ้ำทุก 2 สัปดาห์ ตลอดจนเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดห้องน้ำด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ รวมถึงจุดที่มีลูกค้าใช้บริการจำนวนมาก

2. มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังสุขอนามัยของลูกค้าและพนักงาน โดยพนักงานปฏิบัติงานหน้าร้านให้สวมหน้ากากอนามัย N95 พร้อมเพิ่มจุดให้บริการเจลล้างมือสำหรับลูกค้า พร้อมการเช็ดทำความสะอาดซ้ำด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ
ในจุดสัมผัสสาธารณะ

3. ประชาสัมพันธ์วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาแก่พนักงานรับทราบ รวมถึงการให้ลูกค้าร่วมกันตระหนักรู้

​ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ดูแลสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด รวมถึงติดตามข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมความพร้อมยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาต่อไป

Coronavirus-06

อย่างไรก็ตามการป้องกันเชื้อไวรัสดังกล่าวยังอยู๋ในการควบคุมของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง แต่ทุกคนยังคงต้องมีมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสนี้ด้วย


  • 219
  •  
  •  
  •  
  •  
CLOSE
CLOSE