EA ตอบกลับนายกฯ โชว์กลุ่ม “ช่วยกัน” ช่วยเหลือประชาชน พร้อมเสนอโครงการต่างๆ ร่วมต่อสู้ COVID-19

  • 2
  •  
  •  
  •  
  •  

EA reply PM

หลังนายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา ส่งจดหมายเชิญมหาเศรษฐีของไทยร่วมกันช่วยเหลือ ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งเหล่ามหาเศรษฐีมีการตอบกลับนายกรัฐมนตรีบ้างแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการรายงานถึงแผนความช่วยเหลือต่างๆ ที่ผ่านมา รวมไปถึงการวางแผนช่วยเหลือในอนาคต หลังสิ้นสุดวิกฤต COVID-19

โดยหนึ่งในมหาเศรษฐีที่มีการจับตามองมากที่สุดคนหนึ่งอย่าง คุณสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ Energy Absulute (EA) มีการตอบกลับจดหมายของนายกรัฐมนตรี โดยชี้แจงว่า

Somphod
คุณสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการมาตรการช่วยเหลือมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ริเริ่มชักชวนผู้ที่สนใจทุกภาคส่วนในสังคมที่มีความรู้ความสามารถหลายด้านมาร่วมมือกัน โดยไม่หวังผลประโยชน์พร้อมเปิดรับแนวคิดที่เป็นประโยชน์ใหม่ๆ ภายใต้ “กลุ่มช่วยกัน” นอกจากนี้เพื่อเป็นการเตรียมตัวรับมือสถานการณ์ที่เลวร้าย จึงได้มีการเริ่มออกแบบ จัดหาและสั่งซื้อชิ้นส่วนอุปกรณ์สำคัญ เพื่อให้สามารถนำมาใช้หรือดัดแปลง แล้วนำมาติดตั้งได้ในเวลาอันรวดเร็ว พร้อมทั้งสามารถปรับใช้งานอื่นได้ภายหลังวิกฤต COVID-19

QR code หมอชนะ แอป

ทั้งนี้ “กลุ่มช่วยกัน” ยังมีโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ภายใต้งบประมาณกว่า 150 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น การรณรงค์ใช้แอปพลิเคชั่น “หมอชนะ”, การติดตั้งเครื่องกำจัดไวรัสในระบบปรับอากาศส่วนกลางของโรงพยาบาลทั่วประเทศ 100 แห่ง, การปรับปรุงห้องผู้ป่วยปกติให้สามารถรองรับผู้ป่วยติดเชื้อจำนวน 1,000 ห้อง, ปรับปรุงอาคารที่พักเพื่อเป็นที่พักของผู้ป่วยรอดูอาการอีก 1,000 ห้อง

EA Project-01

ปรับปรุงรถพยาบาลให้สามารถรองรับผู้ติดเชื้อได้จำนวน 200 คัน, ทำประกันวงเงิน 25,000 ล้านบาทให้กับบุคลากรทางการแพทย์จำนวน 50,000 คน, แจกหน้ากากผ้าและหน้ากากอนามัยจำนวน 100,000 ชิ้น และแจกแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อจำนวน 50,000 ขวด และแจกเครื่องฟอกอากาศที่สามารถฆ่าเชื้อไวรัสได้จำนวน 2,500 เครื่อง

EA Measure

ขณะที่ “กลุ่มช่วยกัน” ยังมีโครงการที่จะจัดทำเพิ่มขึ้นในอนาคตภายใต้งบประมาณกว่า 100 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น การติดตั้งอุปกรณ์เพื่อปรับปรุงห้องพักปกติ ให้สามารถรองรับผู้ป่วยเฝ้าดูอาการจำนวน 1,000 ห้อง, ติดตั้งอุปกรณ์ทำเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อไปโรงพยาบาลจำนวน 500 เตียง, ผลิตหน้ากากแรงดันบวกเพื่อแพทย์และประชาชนจำนวน 10,000 ชุด, จัดหาเครื่อง RT-PCR พร้อมน้ำยาตรวจจำนวน 10,000 ตัวอย่างต่อวัน, ผลิตเครื่องผลิตโอโซนจำนวน 1,000 เครื่อง, พร้อมทั้งร่วมกับ สวทช.ในการทำวิจัยและพัฒนาสารเคลือบผิวสำหรับฆ่าเชื้อแบคทีเรียและไวรัสเพื่อลดการติดเชื้อ และผลิตตู้ฆ่าเชื้อ UVC จำนวน 3,000 ตู้ และกล่องฆ่าเชื้อ UVC อีกจำนวน 3,000 กล่อง

EA Project-02

โดยเฉพาะแอปพลิเคชั่น “หมอชนะ” ที่ถือว่าเป็นความร่วมมือของทุกๆ ฝ่าย โดยมีเป้าหมายในการระงับการแพร่ระบาด COVID-19 ซึ่งแอปฯ ดังกล่าวจะช่วยแสดงสถานะของบุคคลนั้นๆ ว่าเป็นผู้ติดเชื้อหรือมีความเสี่ยงในการติดเชื้อ ช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถรับมือได้อย่างทันท่วงที และยังช่วยสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

EA Project-03

พร้อมกันนี้ คุณสมโภชน์ ยังได้ขอให้นายกรัฐมนตรีช่วยสนับสนุนและจูงใจให้ข้าราชการและประชาชนหันมาใช้แอปพลิเคชั่น “หมอชนะ” เพื่อนำไปใช้เป็นมาตรการชี้วัดความเสี่ยงและคัดกรองผู้ติดเชื้อ โดยสามารถแสดง QR Code ในสมาร์ทโฟนของแต่ละคนก่อนเข้าไปในอาคารสถานที่ราชการ รวมถึงอาคารสถานประกอบการของภาคเอกชน เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ


  • 2
  •  
  •  
  •  
  •  
Gigolo
เมื่อเทคโนโลยีอยู่ใกล้กับชีวิตทุกคน มารู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อใช้มัน แต่อย่าให้เทคโนโลยีมันใช้เรา