EA ร่วมกับพันธมิตรเปิดตัว “กลุ่มช่วยกัน” เน้นโครงการ 3 ด้านสู้ภัย COVID-19 พร้อมชูชุดตรวจประสิทธิภาพสูงจาก PSU

  • 8
  •  
  •  
  •  
  •  

กลุ่มช่วยกัน

กลายเป็นที่รู้จักกันไปแล้วกับ “กลุ่มช่วยกัน” กลุ่มธุรกิจองค์กรทั้งภาคเอกชนและภาครัฐที่รวมตัวกันเพื่อร่วมช่วยเหลือคนไทยสู้วิกฤต COVID-19 ทั้งการรวมพลังสมอง เทคโนโลยีและเงินทุน โดยล่าสุดกลุ่มช่วยกันเพิ่งร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัลฯ ในการเปิดตัวแอปฯ “หมอชนะ” ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการคัดกรองและรักษา แสดงพิกัดจุดเสี่ยง พร้อมให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชนเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ

ด้าน คุณสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA ชี้ว่า แม้ธุรกิจของ EA จะยังไม่ได้รับผลกระทบ แต่จากสถานการณ์โดยรวมที่ยืดเยื้อและมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น มาตรการอยู่บ้านเพื่อหยุดเชื้อไม่สามารถทำได้นานนัก แม้ว่าจะเริ่มมีการติดเชื้อรายใหม่ลดลง แต่องค์การอนามัยโลกคาดการณ์ว่า COVID-19 จะยังคงอยู่ไปอีกระยะใหญ่

Somphod
คุณสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA

จำเป็นต้องหาวิธีการเพื่อประคับประคองชีวิต เพื่อให้คนไทยสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้ภายใต้ข้อจำกัดที่ยังไม่มีวัคซีนและยาที่ใช้ได้ผล จึงร่วมมือกับพันธมิตรในชื่อ “กลุ่มช่วยกัน” ตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา โดยมีเจตจำนงในการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาของประเทศในรูปของกลุ่มอิสระ โดยไม่หวังผลประโยชน์ พร้อมเปิดรับแนวคิดที่เป็นประโยชน์ ขณะเดียวกันพร้อมสนับสนุนและส่งเสริมโครงการดีๆ ที่มีผู้อื่นทำอยู่แล้ว และพร้อมจะสลายตัวเมื่อสถานการณ์ดีขึ้น

โดยกลุ่มจะเน้นการวิเคราะห์และคาดการณ์เพื่อเตรียมการอย่างเป็นระบบ ลงทุนเพื่อนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้จัดการกับปัญหาในลักษณะที่จะส่งผลในวงกว้างให้มากที่สุด และลงมือปฏิบัติพร้อมทีมงานทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งกลุ่มช่วยกันวางกลยุทธ์การดำเนินโครงการไว้ 3 ด้านใหญ่ๆ ประกอบด้วย

ช่วยกัน

ด้านการเพิ่มศักยภาพทางการแพทย์ ด้วยการออกแบบ จัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ์กำจัดเชื้อโรคและเครื่องกรองอากาศ ในพื้นที่ส่วนกลางของโรงพยาบาล ห้องพักผู้ป่วยและสถานที่รองรับผู้ป่วยนอกโรงพยาบาล ตลอดจนรถพยาบาล ซึ่งปกป้องบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อหรือการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส ช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถปฏิบัติหน้าที่สำคัญได้อย่างมั่นใจ

โดยตั้งเป้าหมายความช่วยเหลือเบื้องต้นในระยะแรกไปยังโรงพยาบาลทั่วประเทศ ทั้งการติดตั้งเครื่องกำจัดไวรัสแก่โรงพยาบาลทั่วประเทศ 100 แห่ง ปรับปรุงห้องผู้ป่วยติดเชื้อ 1,000 ห้อง ปรับปรุงอาคารที่พักนอกโรงพยาบาลสำหรับผู้ติดเชื้อที่อาการไม่รุนแรง 1,000 ห้อง ปรับปรุงรถพยาบาลเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อ 500 คัน เป็นต้น

ช่วยกัน 2

ด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ โดยเน้นการสร้างความเข้าใจเพื่อให้คนไทยมีความรู้เกี่ยวกับ COVID-19 อย่างถูกต้อง รวมถึงการเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง ลดโอกาสการติดเชื้อและการแพร่เชื้อ โดยสื่อสารให้แพร่หลายเป็นระยะๆ ผ่านช่องทางต่างๆ ของสมาชิกและพันธมิตร

ช่วยกัน 3

และ ด้านเทคโนโลยี โดยการเปิดตัวแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ที่จะทำให้คนไทยกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้เร็วขึ้น ซึ่งแอปพลิเคชันนี้พัฒนาโดยภาคประชาชน ประกอบด้วยกลุ่มช่วยกัน, กลุ่ม Code for Public และกลุ่มผู้พัฒนาซอฟท์แวร์อิสระจำนวนมาก อีกทั้งได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกระทรวงสาธารณสุข

โดยแอปฯ หมอชนะ เป็นเครื่องมือแบบไม่ระบุตัวตนเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวและเก็บข้อมูลไว้อย่างปลอดภัย ระบบจะมีข้อมูลการเดินทางและวิเคราะห์ข้อมูลจากการพบปะหรือเข้าใกล้กับคนอื่น โดยมีการรายงานผลเป็นค่าสีต่างๆ แบบ RealTime ทำให้ผู้ใช้รู้ความเสี่ยงของตัวเอง มีระบบเตือนความเสี่ยง มีการให้ข้อมูลด้านสาธารณสุขที่เชื่อถือได้ จึงเป็นประโยชน์ทั้งต่อผู้ใช้ ผู้ใกล้ชิดและบุคลากรทางการแพทย์

ช่วยกัน 4

ซึ่ง EA และบริษัทในกลุ่มได้นำแอปฯ “หมอชนะ” มาใช้ในการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานทุกคน ผู้รับเหมาและคู่ค้า จนได้ผลเป็นอย่างดี นอกจากนี้บริษัทและหน่วยงานเป็นจำนวนมากที่เป็นสมาชิกและพันธมิตรของกลุ่มช่วยกัน ได้นำไปใช้ในการดูแลพนักงานและคู่ค้าของตนเองอย่างแพร่หลายแล้ว ทำให้สามารถเริ่มดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจได้ด้วยการดูแลอย่างเป็นระบบ

ถือเป็นครั้งแรกที่เป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดตัวให้จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นจังหวัดนำร่อง สร้าง “Chachoengsao Model” ซึ่งถือเป็นต้นแบบ ก่อนขยายไปในเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดของประเทศทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม เพื่อให้สามารถคืนกลับมาสู่การดำเนินธุรกิจและชีวิตประจำวันได้โดยเร็วและปลอดภัย

ชุดทดสอบ PSU COVID-19
ชุดทดสอบ PSU COVID-19

นอกจากนี้ EA ยังได้ร่วมสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมและงานวิจัยเกี่ยวกับสาธารณสุขเป็นอย่างยิ่ง และสามารถผลิต ชุดตรวจประสิทธิภาพสูง PSU COVID-19 ที่มีคุณภาพเทียบเท่าระดับสากล ในต้นทุนการตรวจที่ต่ำและรู้ผลทันที ทำให้สามารถนำชุดตรวจ COVID-19 มาใช้ตรวจสอบยืนยันโรคได้จำนวนมากขึ้นอย่างรวดเร็ว

ทั้งหมดนี้จะเป็นระบบนิเวศน์ที่เชื่อว่าจะทำให้เราสามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดได้ พร้อมๆ กับการกลับมาประกอบอาชีพหารายได้ และใช้ชีวิตได้ตามปกติหรือใกล้เคียงปกติ แม้ว่าจะยังไม่มีวัคซีนที่ได้ผล ซึ่งจะนำไปสู่การฟื้นฟูประเทศและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งประเทศได้อย่างรวดเร็วต่อไป

ช่วยกัน 5


  • 8
  •  
  •  
  •  
  •  
Gigolo
เมื่อเทคโนโลยีอยู่ใกล้กับชีวิตทุกคน มารู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อใช้มัน แต่อย่าให้เทคโนโลยีมันใช้เรา