SABUY จับมือ 3 ธุรกิจ พร้อมรุกโครงสร้างพื้นฐาน เดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีสู่ภาพรวมธุรกิจใน ecosystem

  • 288
  •  
  •  
  •  
  •  

แรงยังไม่แผ่วกับ SABUY ที่เรียกว่า นับวันจะยิ่งสยายปีกการลงทุนครบคลุมทุกธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ ecosystem ของ SABUY ซึ่งนอกจากจะช่วยให้กลุ่มธุรกิจใน ecosystem สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างสะดวกสบายแล้ว ยังเป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้กลุ่มธุรกิจ จนสามารถดึงดูดธุรกิจที่มีศักยภาพให้มาเข้าร่วมกับ ecosystem ของทาง SABUY ได้อย่างต่อเนื่อง

 

และหนึ่งในการพัฒนาที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายและยึดโยงธุรกิจใน ecosystem ของ SABUY คือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี นั่นจึงทำให้เกิดบริษัทใหม่ SABUY Infrastructure ที่เรียกได้ว่าเป็นน้องใหม่ล่าสุด โดยมีหน้าที่หลักในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จะพัฒนาธุรกิจใน ecosystem ซึ่งส่วนใหญ่เป็นธุรกิจ SME ให้สามารถก้าวเข้าสู่ยุคดดิจิทัลอย่างเต็มตัว ภายใตแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 6 โปรเจ็คใหญ่

 

เสริมทัพด้านบุคลากรกับ myHR

แม้ว่า SABUY จะให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยี แต่เรื่องของทรัพยากรบุคคลเป็นอีกด้านของธุรกิจที่ต้องได้รับการพัฒนาเช่นกัน และเป็นอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ของหลายธุรกิจ ลองคิดดูว่าถ้าธุรกิจจะต้องจ้างเจ้าหน้าที่คนนึงที่หน้าที่หลักมีแค่ไม่กี่ชั่วโมงต่อวัน ควรจะรับมาทำงานประจำหรือชั่วคราว และถ้ารับมาทำงานชั่วคราวจะต้องจ่ายค่าจ้างในอัตราจ้างอย่างไร

นั่นจึงทำให้ SABUY เห็นถึง Pain Point ในด้านบุคลากรของธุรกิจ และร่วมมือกับ บริษัท มายเอชอาร์ จำกัด (myHR) ในการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน (Joint Venture) ตามแผนการพัฒนา SMART Project ซึ่ง myHR จะเป็นแพลตฟอร์มช่วยธุรกิจสามารถจัดการทรัพยากรบุคคล นอกจากนี้ยังช่วยดูแลการจ่ายค่าจ้างผลตอบแทน ระบบจ่ายภาษี ระบบคิดคำนวนโบนัส ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถทุ่มเทไปกับการทำงานด้าน Core Business โดยตรง

 

ที่สำคัญยังมีระบบบัญชีที่ช่วยผู้ประกอบการลดการใช้กระดาษ (Paperless) ซึ่งถือเป็นผลพลอยได้และยังช่วยเก็บความลับโดยเฉพาะเรื่องของรายได้พนักงาน ที่ถือเป็นเรื่องสำคัญในองค์กร จะช่วยให้ myHR สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้า SME ใน ecosystem กว่า 3 แสนราย ขณะที่ SABUY จะสามารถเข้าถึงลูกค้ากว่า 500 องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมพนักงานกว่า 1 แสนราย ช่วยให้ SABUY สามารถนำเสนอบริการทางการเงินที่ง่ายและสะดวกแก่พนักงานในหลายองค์กร สานต่อพันธกิจด้าน Smart Factory และ Smart Office

 

จับมือ Blue Parking เล็งฐานลูกค้าระดับบน

SABUY มีแนวคิดในการให้บริการที่สะดวกสบายและสามารถเข้าถึงทุกคน ตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา SABUY สามารถส่งธุรกิจต่างๆ ให้สามารถเข้าถึงได้ทุกระดับ แต่ในกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ระดับบนยังถือเป็นความท้าทายของ SABUY ส่งผลให้ SABUY ตัดสินใจการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ บริษัท บลู พาร์คกิ้ง จำกัด (Blue Parking) ผู้นำด้านระบบจัดการที่จอดรถผ่านระบบคลาวด์ ผ่านการเพิ่มทุนในสัดส่วน 30% และเป็นไปตามแผนการพัฒนา SMART Project

โดย Smart Parking เป็นหนึ่งในพันธกิจที่สำคัญ เนื่องจาก SABUY มองว่า ที่จอดรถในปัจจุบันเป็นปัญหาใหญ่ของใครหลายคน และเป็นบริการที่สามารถเชื่อมโยงได้กับหลายธุรกิจ และมองว่าเทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทอย่างยิ่งและจะทำให้เกิดเป็นระบบ Unmanned ทั้งระบบ นอกจากนี้ Blue Parking ยังมีฐานลูกค้าเป็นธุรกิจชั้นนำขนาดใหญ่ อาทิ เซ็นทรัล เดอะมอลล์

 

ซึ่ง SABUY จะเข้าไปช่วยพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ให้เกิดความรวดเร็ว เช่น ระบบอ่านป้ายทะเบียนรถ ระบบการชำระเงิน ไม่เพียงเท่านี้ SABUY ยังสามารถต่อยอดเทคโนโลยีสู่ระบบตรวจสอบใบหน้า (Face Recognition) ในธุรกิจตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ (Vending Machine) นอกจากนี้ยังช่วยให้ SABUY เข้าถึงกลุ่มลูกค้าระดับบนที่เป็นฐานลูกค้าของ Blue Parking ในทางกลับกัน SABUY จะเข้ามาช่วยบริหารจัดการด้านข้อมุลของ Blue Parking เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) รวมถึงการที่ SABUY มีทีมช่างแบบ Outsource ที่จะเข้ามาช่วยเหลือดูแลระบบต่างๆ ของ Blue Parking

 

รุกโครงสร้างพื้นฐานเริ่มต้นที่ Cloud

นอกจากการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนและการเข้าไปร่วมลงทุนแล้ว SABUY ยังได้จัดตั้งบริษัทใหม่ SABUY Infrastructure เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจใน ecosystem สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ไม่เพียงเท่านี้ยังช่วยให้ธุรกิจต่างๆ สามารถจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนาธุรกิจผ่านการพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud) ซึ่งการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) นอกจากจะช่วยสร้างรายได้ที่ดีแล้ว ยังช่วยให้ธุรกิจรายเล็กหรือ SME กว่า 3 แสนรายสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีพื้นฐานได้ในราคาที่เหมาะสม

นั่นจึงทำให้ SABUY ตัดสินใจเข้าซื้อธุรกิจ Kumo Reckon ผู้ให้บริการ Cloud Hosting ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจต่างๆ ใน ecosystem สามารถเสริมศักยภาพการแข่งขันได้ดี โดย SABUY จะทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยดูแลข้อมูลบนระบบ Cloud ไม่เพียงแค่ช่วยดูแลการจัดเก็บและการใช้ข้อมูลให้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) แต่ยังช่วยสร้างความปลอดภัยให้กับการจัดเก็บข้อมูล

 

ด้าน คุณวิรัช มรกตกาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพาณิชย์และการลงทุน บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ชี้ว่า การมีระบบ Cloud จะช่วยให้ธุรกิจใน ecosystem สะดวกสบายในการทำธุรกิจมากยิ่งขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นระบบ Cloud ส่วนใหญ่ที่ใช้กันอยู่จะเป็น Cloud ที่อยู่ในต่างประเทศ ซึ่งเรามองว่าเป็นการพึ่งพิงต่างชาติมากเกินไปและเป็นความเสี่ยงที่ข้อมูลจะไหลออกไปนอกประเทศ การที่มีระบบ Cloud อยู่ในโครงสร้างพื้นฐานของไทย ไม่เพียงจะช่วยสร้างความปลอดภัยให้กับข้อมูล แต่ยังสามารถพัฒนาระบบเพื่อขยายการให้บริการไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน ที่สำคัญยังได้ ดร.นพ.พลวรรธน์ วิทูรกลชิต เข้ามาเป็น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สบาย อินฟราสตรัคเจอร์ จำกัด

 

SABUY โชว์เหนือก้าวสำคัญในการพัฒนา

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งการลงทุนที่เรียกว่า “มองข้ามช็อต” เนื่องจากกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) จะกลายมาเป็นกฎหมายที่มีความสำคัญต่อธุรกิจ นั่นเป็นเพราะในอนาคต ธุรกิจจำเป็นต้องใช้ข้อมูลในการพัฒนาสินค้าและบริการ และธุรกิจจำเป็นต้องลงทุนทั้งในแง่ของการพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนาเพื่อรองรับการดำเนินการตามกฎหมายฉบับดังกล่าว

การที่ SABUY เปิดตัว SABUY Infrastructure เพื่อลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีจึงเป็นการช่วยให้ธุรกิจต่างๆ ที่อยู่ใน ecosystem โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจ SME ที่มีเงินทุนจำกัด สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีต่างๆ ได้ง่ายแบบไม่ต้องลงทุนเอง โดยเฉพาะแผนการพัฒนาเทคโนโลยีพื้นฐานทั้ง 6 ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้าน Cloud & Virtualization, Network IoT & GPS, IT Security, Database, Devices และ Servers แถมยังสามารถดูแลจัดการข้อมูลได้เองโดยไม่ต้องกลัวข้อมูลรั่วไหลไปต่างประเทศ

 

ซึ่งทั้งหมดก็จะย้อนกลับมาที่การมอบบริการที่ตรงใจผู้บริโภคและยังสนับสนุนการเป็น Backbone ด้านการชำระเงินของไทย อย่างเช่น แพลตฟอร์ม myHR ที่จะช่วยให้สามารถคาดการณ์ความต้องการสินเชื่อในส่วนต่างๆ ของพนักงานจำนวนมาก ขณะที่การเข้าถึงฐานลูกค้ากลุ่มบนจะช่วยให้ SABUY สามารถเข้าถึงและเรียนรู้ความต้องการของกลุ่มคนเหล่านั้นเพื่อพัฒนารูปแบบการให้บริการที่เหมาะสม

รวมไปถึงการพัฒนาระบบคลาวด์ที่นอกจากจะช่วยให้ธุรกิจใน ecosystem สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก ง่ายดายและปลอดภัยแล้ว ยังเป็นการสร้างแรงดึงดูดให้กับธุรกิจ SME อื่นๆ ที่มีศักยภาพเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ ecosystem เพื่อให้เกิดภาพความเป็น SABUYVERSE ชัดขึ้นไปอีกระดับ


  • 288
  •  
  •  
  •  
  •  
Gigolo
เมื่อเทคโนโลยีอยู่ใกล้กับชีวิตทุกคน มารู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อใช้มัน แต่อย่าให้เทคโนโลยีมันใช้เรา