จับตา ‘เทรนด์อาชีพแห่งอนาคต’ สำหรับคนรุ่นใหม่ ที่ตอบโจทย์ทั้งรายได้-อิสระ-ความก้าวหน้า

  • 109
  •  
  •  
  •  
  •  

SCB Life FA3

‘คนรุ่นใหม่’ หรือชาว Millennials ที่เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีและดิจิทัล ถือเป็นกลุ่มแรงงานสำคัญที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต สำหรับพวกเขาแล้ว อาชีพในฝันนอกจากจะให้ความก้าวหน้า สามารถสร้างรายได้แบบไม่จำกัดแล้ว ยังต้องตอบโจทย์การใช้ชีวิตที่อิสระด้วย

ในยุค Digital transformation ที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในการใช้ชีวิต ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงาน ทั้งรูปแบบการทำงานที่ไม่จำกัดเวลาหรือสถานที่ ลักษณะของงาน และอาชีพที่ตลาดต้องการ ปัจจัยเหล่านี้ล้วนมีผลต่อการตัดสินใจเลือกอาชีพของคนรุ่นใหม่

กลุ่มอาชีพที่กำลังมาแรงและเป็นที่สนใจในขณะนี้ จึงหนีไม่พ้นงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและดิจิทัล ซึ่งเป็นไปตามกระแสของโลกและไลฟ์สไตล์ของคนยุคปัจจุบันที่ใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่บนโลกดิจิทัล  อาทิ ‘Content Editor’ การสร้างสรรค์คอนเทนต์ในช่องทางออนไลน์ , ‘Application Creator’ นักพัฒนาแอพพลิเคชันต่าง ๆ เพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตที่สะดวกและรวดเร็วของผู้คน ฯลฯ

ยิ่งไปกว่านั้น โลกในยุค Digital transformation ยังช่วยเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถสร้างและทำธุรกิจได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะการเป็นเจ้าของธุรกิจ ‘SME’ และ ‘สตาร์ทอัพ’ อาชีพที่คนรุ่นใหม่หลายต่อหลายคนใฝ่ฝัน

แต่การประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนั้นมีปัจจัยหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น ความชำนาญเฉพาะด้าน , เงินทุน , การสร้างตลาด และความสามารถในการทำธุรกิจ เป็นต้น

ดังนั้น การก้าวสู่เส้นทางอาชีพและประสบความสำเร็จดังใจต้องการอาจไม่ใช่หนทางที่ง่ายนัก จึงทำให้คนรุ่นใหม่พยายามมองหาอาชีพอื่น ๆ ที่ยังคงตอบโจทย์ความต้องการของตัวเองได้เป็นอย่างดี หนึ่งอาชีพที่น่าสนใจ ก็คือ ที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพ หรือ Financial Advisor (FA) เพราะอาชีพนี้สามารถทำงานได้อย่างอิสระไม่จำกัดเวลาและสถานที่ นอกจากนี้ยังเป็นอาชีพที่มีความก้าวหน้า และสร้างรายได้แบบไร้ขีดจำกัด

SCB Life FA4

ด้วยเทรนด์ที่เกิดขึ้นนี่เอง ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต (SCBLIFE) จึงได้เปิดตัว SCBLIFE Financial Advisor (SCBLIFE FA) ทีมที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2561 รองรับอาชีพที่คนรุ่นใหม่ต้องการ โดยทีมดังกล่าว จะเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ มีความเชี่ยวชาญ ในการให้คำแนะนำและคำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต และการเงินและการลงทุน เพื่อตอบโจทย์เรื่องการวางแผนการเงินเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย

สำหรับจุดเด่นของ SCBLIFE FA นอกเหนือจากการสร้างรายได้แบบไร้ขีดจำกัด มีอิสระในการทำงานที่สามารถเลือกได้ทั้งเวลา และสถานที่ รวมไปถึงเน้นการขายอย่างมีคุณภาพ ด้วยการคัดสรรผลิตภัณฑ์และความคุ้มครอง เพื่อการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าแต่ละกลุ่ม (Need Based Selling)

SCB Life FA1

ที่สำคัญ คือ FA ของ SCBLIFE ต้องผ่านการฝึกอบรมอย่างเข้มข้นในการเตรียมความพร้อมให้สามารถให้คำแนะนำและคำปรึกษาลูกค้าได้อย่างมืออาชีพ ซึ่งหลักสูตรการอบรมไม่จำกัดเฉพาะแค่ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเท่านั้น ยังครอบคลุมไปถึงข้อมูลด้านการเงินและการลงทุน เพื่อเป็นทางเลือกในการบริหารการวางแผนและสร้างความมั่นคงทางการเงินตามความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี

โดย FA ของ SCBLIFE ทุกคนจะต้องผ่านหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย

1. หลักสูตร “การสร้างตลาด” เพื่อสร้างความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า และมีความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการวางแผนการเงินได้อย่างเชี่ยวชาญ

2. หลักสูตร “การขยายกลุ่มตลาด” ในการเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการวางแผนการลงทุนในด้านต่างๆ และการให้บริการการขายอย่างมืออาชีพ

3. หลักสูตร “ที่ปรึกษาการเงินที่ได้มาตรฐานระดับสากล” โดยจะเน้นการเสริมทักษะความรู้ในการบริหารความมั่งคั่ง การวางแผนมรดก และวางแผนลงทุนตามความต้องการของลูกค้า ควบคู่ไปกับการยกระดับเป็นที่ปรึกษาที่ลูกค้าไว้วางใจ ตลอดจนกิจกรรมที่สนับสนุนการเข้าร่วมเป็นสมาชิก FA Club และ MDRT Club เพื่อร่วมสร้างมาตรฐานอาชีพในระดับสากล

4. หลักสูตร “ต้นแบบผู้นำ FA” ในการเสริมทักษะการบริหารทีมขาย สำหรับก้าวสู่การเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จ และสามารถบริหารทีมงาน เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

SCB Life FA5

สำหรับคุณสมบัติของผู้สนใจสมัครเป็น FA ของ SCBLIFE  เพียงสนใจสร้างรายได้แบบไม่จำกัด ชอบอิสระในการทำงาน รักความก้าวหน้า รักการเรียนรู้ มีความสนใจศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน กองทุน หลักทรัพย์ ประกันชีวิต ธนาคาร มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีบุคลิกภาพที่ดี และชอบพบปะผู้คน จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีใบอนุญาตตัวแทน (AG license) และใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนหลักทรัพย์ (IC license) หากมีประสบการณ์งานขาย บริการ หรือเคยทำงานประกันชีวิต หรือสถาบันการเงิน เช่นหลักทรัพย์ กองทุน ธนาคารตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

SCB Life FA2

หรือสามารถศึกษารายละเอียดและขั้นตอนการสมัครเป็นที่ปรึกษาทางการเงินกับไทยพาณิชย์ประกันชีวิตได้ที่ โทร. 02-257-9394 หรือ  http://bit.ly/scblifefapr06

สำหรับคนรุ่นใหม่ ที่ต้องการสร้างการเติบโตให้กับตนเองอย่างไม่สิ้นสุด และเป็นหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญในการช่วยให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจดีขึ้น จากการใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญที่จะทำให้คนที่เรารัก หรือคนรู้จัก มีการบริหารการเงินของตนเองได้อย่างดี SCBLIFE FA จึงถือเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ไม่ควรมองข้าม


  • 109
  •  
  •  
  •  
  •