Tesco Lotus เดินหน้ามาตรการช่วยเหลือทุกภาคส่วน หลังผ่านพ้นวิกฤติด้านสุขภาพ

  • 73
  •  
  •  
  •  
  •  

TescoLotus

เทสโก้ โลตัส (Tesco Lotus) ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์  COVID-19 ในช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะมาตรการปิดห้างฯ ซึ่งส่งผลกระทบต่อพนักงานและคู่ค้าที่เป็นกลุ่มร้านค้าเช่าพื้นที่ อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคในการหาซื้อสินค้า และชุมชนที่ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญของธุรกิจ โดยตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา เทสโก้ โลตัสมีการออกมามาตรการช่วยเหลือทั้ง 4 กลุ่มเหล่านี้

ด้วยการเดินหน้าขับเคลื่อน 3 พันธกิจอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเรื่องการช่วยเหลือลูกค้า พนักงาน คู่ค้าและชุมชน รวมถึงการตรึงราคาสินค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อลดค่าครองชีพ ผ่อนปรนด้านค่าเช่าพื้นที่ในห้างฯ เพื่อช่วยคู่ค้า รับซื้อสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร และเดินหน้าโครงการมอบอาหารเพื่อช่วยชุมชนที่ได้รับผลกระทบ

SomPong
นายสมพงษ์ รุ่งนิรัติศัย ประธานกรรมการบริหาร เทสโก้ โลตัส

โดย นายสมพงษ์ รุ่งนิรัติศัย ประธานกรรมการบริหาร เทสโก้ โลตัส ชี้ว่า เทสโก้ โลตัสมุ่งมุ่งเน้นในพันธกิจ 3 ประการ ทั้งการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงาน การจัดหาสินค้าที่จำเป็นและอาหารให้เพียงพอในราคายุติธรรม และการช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบ เพื่อช่วยให้ทุกภาคส่วนสามารถก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน

Lotus 01

ซึ่งจากผลการสำรวจความกังวลของประชาชนโดย Mintel ในเดือนเมษายนที่ผ่านมา พบว่า 3 ปัจจัยหลักที่ประชาชนมีความกังวลมากที่สุด คือ กังวลเรื่องค่าครองชีพที่สูงถึง 57% กังวลในเรื่องสุขภาพถึง 55%  และกังวลในด้านความมั่นคงด้านอาชีพถึง 42% ซึ่งเป็นความกังวลสูงกว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมที่เคยเป็นเรื่องกังวลสูงสุดในช่วงก่อนหน้านี้

Lotus 02

พันธกิจหลักทั้ง 3 ประการของเทสโก้ โลตัส สามารถตอบโจทย์ความกังวลทั้ง 3 เรื่องได้ โดยในด้านความกังวลเรื่องค่าครองชีพนั้น เทสโก้ โลตัสเน้นการจัดหาสินค้าที่จำเป็นและอาหารให้เพียงพอในราคายุติธรรม เช่น อาหารสด ที่หลายคนมีความต้องการมากขึ้นเพราะต้องทานอาหารที่บ้าน ในช่วงที่ร้านอาหารยังปิดบริการอยู่ นอกจากต้องมีเพียงพอยังต้องเน้นเรื่องคุณภาพและราคาต้องยุติธรรม ยิ่งไปกว่านัั้นยังเพิ่มการรับซื้อผลไม้จากเกษตรกรอีก 50% เมื่อเทียบจากปีที่ผ่านมา

Lotus 03

ในด้านสุขภาพ เทสโก้ โลตัสเป็นธุรกิจแรกๆ ที่มีการควบคุมจำนวนลูกค้าเข้าใช้บริการในร้าน Tesco Lotus Express รวมถึงการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันให้กับพนักงาน จนทำให้ปัจจุบันยังไม่พบพนักงานที่ติดเชื้อดังกล่าว สำหรับด้านความมั่นคงด้านอาชีพ เทสโก้ โลตัส ยืนยันไม่มีการเลิกจ้างพนักงานเด็ดขาด พร้อมทั้งยังมอบเงินช่วยเหลือคนละ 2,000 บาทให้กับพนักงานที่ต้อบพบปะกับลูกค้า

Lotus 04

อีกทั้งยังช่วยเหลือร้านค้าที่เช่าพื้นที่ด้วยการลดค่าเช่า และนำพนักงานร้านค้าเหล่านั้นมาเป็นพนักงานของเทสโก้ โลตัสชั่วคราว รวมถึงการติดตั้ง “ตู้ปันอิ่ม” ช่วยให้ชุมชนลดรับผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยมีการติดตั้งตู้ปันอิ่มแล้วบริเวณหน้าร้าน Tesco Lotus Express กว่า 20 สาขา และมอบอาหาร 3 มื้อให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง

Lotus 05

นอกจากนี้ยังพบว่า สินค้ากลุ่มสุขภาพมีความต้องการเพิ่มมากขึ้น เทสโก้ โลตัสจึงมีการพัฒนาสินค้าภายใต้แบรนด์ “Tesco” ช่วยให้ผู้ผผลิตสามารถระบายสินค้าได้ และช่วยให้ผู้ซื้อสามารถซื้อสินค้าคุณภาพได้ในราคาถูกกว่าแบรนด์อื่นๆ เพื่อตอบสนองพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ จึงได้เปิดบริการ Chat&Shop โดยสามารถให้มาส่งสินค้าถึงที่บ้านได้ หรือแชทเพื่อสั่งสินค้าแล้วเดินทางไปรับเองที่ห้างฯ ผ่านบริการ Chat&Collect ได้เช่นกัน

Lotus 06

ปัจจุบันการช้อปผ่านออนไลน์เติบโตขึ้นกว่า 2-3 เท่าตัว โดยเทสโก้ โลตัสยังคงแผนการเปิดสาขาใหม่ โดยแบ่งเป็นห้างฯ ขนาดใหญ่ 4 สาขาและ Tesco Lotus Express อีก 150 สาขาในแหล่งชุมชน ปัจจุบันมีการเปิดสาขา Tesco Lotus Express แล้ว 33 สาขา

Lotus 07

คุณสมพงษ์ยังชี้ว่า วิกฤติ COVID-19 มีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อทุกภาคส่วน Tesco Lotus เชื่อว่า เราจะชนะได้ก็ต่อเมื่อไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ซึ่ง Tesco  Lotus จะเดินหน้าดูแลเพื่อนพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และชุมชน ให้ผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปได้ด้วยกันอย่างแข็งแกร่ง


  • 73
  •  
  •  
  •  
  •  
Gigolo
เมื่อเทคโนโลยีอยู่ใกล้กับชีวิตทุกคน มารู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อใช้มัน แต่อย่าให้เทคโนโลยีมันใช้เรา
CLOSE
CLOSE