กรุงศรีฯ คอนซูเมอร์ปล่อย 3 มาตรการเร่งด่วน ลดยอดชำระขั้นต่ำ พักชำระเงินต้น-ดอกเบี้ย 2 เดือนและปรับลดดอกเบี้ยเป็นกรณีพิเศษ

  • 12
  •  
  •  
  •  
  •  

Krungsri Consumer Measure

จากสถานการณ์ COVID-19 ที่เกิดขึ้นทำให้หลายธุรกิจได้รับผลกระทบทันที จนส่งผลให้เกิดมาตรการ Social Distancing และทำให้ภาครัฐมีการประกาศมาตรการที่ทำให้หลายบริษัทต้องหยุดกิจการลงเป็นการชั่วคราว หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่หลายคนจะได้รับผลกระทบโดยเฉพาะเรื่องของรายได้ ทั้งที่ยังคงมีภาระหนี้สินที่ต้องแบกรับไว้เป็นจำนวนหนึ่ง

กรุงศรีฯ คอนซูมเมอร์ ผู้ให้บริการด้านบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล ออกมาขานรับนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย โดยได้ออก 3 มาตรการพิเศษเร่งด่วน ทั้งลดยอดชำระขั้นต่ำต่อเดือน, พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 2 เดือนและปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็นกรณีพิเศษ เพื่อช่วยลดภาระและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของลูกค้าบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

ฐากร ปิยะพันธ์
นายฐากร ปิยะพันธ์ ประธานกรรมการ กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ผู้ให้บริการด้านบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล ทั้งบัตรเครดิตกรุงศรี, บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์, บัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน และบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า

นายฐากร ปิยะพันธ์ ประธานกรรมการ กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ผู้ให้บริการด้านบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล ทั้งบัตรเครดิตกรุงศรี, บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์, บัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน และบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า ชี้ว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในปัจจุบัน กรุงศรี คอนซูมเมอร์รู้สึกห่วงใยและต้องการจะช่วยลดภาระของลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ

จึงได้ริเริ่มโครงการ “เราจะก้าวผ่านไปด้วยกัน กับกรุงศรี คอนซูมเมอร์” โดยออก 3 มาตรการพิเศษเร่งด่วน เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกค้า ทั้งการลดยอดชำระขั้นต่ำต่อเดือนและการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยนาน 2 เดือนสำหรับลูกค้าทุกรายโดยมิต้องแจ้งความจำนง รวมถึงการให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าเฉพาะกลุ่ม โดยเน้นกลุ่มธุรกิจที่ได้รับผลกระทบทางตรง เช่น ธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม การบินและบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง

UCHOOSE

รวมถึงลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทางอ้อม ด้วยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็นกรณีพิเศษเหลือ 12% สำหรับบัตรเครดิต และ 22% สำหรับสินเชื่อส่วนบุคคล โดยลูกค้าต้องลงทะเบียนเพื่อขอรับพิจารณาความช่วยเหลือดังกล่าวผ่านแอปพลิเคชัน UCHOOSE ซึ่งจะได้รับการพิจารณาเป็นรายกรณี

สำหรับรายละเอียดมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ของกรุงศรี คอนซูมเมอร์ มีรายละเอียดดังนี้

Krungsri Consumer Relief Measure_I

มาตรการที่ 1 : ลดยอดชำระขั้นต่ำต่อเดือน

– ผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต

– จากเดิมคิดอัตรายอดชำระขั้นต่ำ 10% เหลือ 5% ตามรอบบัญชีตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2564 สำหรับลูกค้าทุกราย โดยมิต้องติดต่อแจ้งความจำนง

– ผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคล

– จากเดิมคิดอัตรายอดชำระขั้นต่ำ 5% เหลือ 3% ตามรอบบัญชีตั้งแต่ 18 มีนาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2564 สำหรับลูกค้าทุกราย โดยมิต้องติดต่อแจ้งความจำนง

 

Krungsri Consumer Relief Measure_II

มาตรการที่ 2 : พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 2 เดือน

โดยให้กับลูกค้าบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลทุกรายโดยมิต้องแจ้งความจำนงเป็นระยะเวลา 2 รอบบัญชี สำหรับลูกค้าทุกรายที่มีวันครบกำหนดชำระตั้งแต่ 13 เมษายน 2563 ถึง 14 มิถุนายน 2563
โดยดอกเบี้ยยังคงคำนวณตามอัตราปกติแบบลดต้นลดดอก ทั้งนี้สถานะบัญชีของลูกค้าในช่วงระยะเวลาดังกล่าวจะไม่เปลี่ยนแปลง ***โดยระหว่างพักชำระหนี้ ดอกเบี้ยยังคงเดินหน้าต่อ***

 

Krungsri Consumer Relief Measure_III

มาตรการที่ 3 : ปรับลดดอกเบี้ยเป็นกรณีพิเศษ เริ่มต้นเพียง 12%
สำหรับลูกค้าในกลุ่มธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ โดยลูกค้าต้องลงทะเบียนแจ้งความจำนงและจะได้รับการพิจารณาเป็นรายกรณี

– ผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต

– รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษเหลือ 12% และลดภาระการชำระคืนด้วยการขยายการเวลาผ่อนชำระนานสูงสุด 48 เดือน

– ผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคล

– รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษจาก 28% เหลือ 22% และลดการผ่อนชำระขั้นต่ำเหลือเพียง 3% ถึง 31 ธันวาคม 2564

 

ซึ่งมาตรการดังกล่าว สำหรับลูกค้าในกลุ่มธุรกิจที่ได้รับผลกระทบโดยตรง เช่น ธุรกิจท่องเที่ยวหรือธุรกิจที่ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ตามประกาศของทางราชการ โดยลูกค้าต้องมีบัญชีสินเชื่อกับบริษัทก่อนเดือนมีนาคม 2563 ทั้งนี้ลูกค้าจะถูกปรับลดวงเงินสินเชื่อฯ ให้คงเหลือเท่ากับยอดสินเชื่อคงค้างที่เข้าร่วมโครงการ สำหรับลูกค้าที่ไม่ต้องการมาตรการช่วยเหลือดังกล่าว สามารถดำเนินการชำระหนี้ตามรอบบิลปกติได้

ลูกค้าสามารถลงทะเบียนรับพิจารณาความช่วยเหลือดังกล่าวผ่านแอปพลิเคชัน UCHOOSE ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 – 30 มิถุนายน 2563 นี้ โดยบริษัทจะทำการปรับลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

krungsri-comsumer

นอกจากนี้กรุงศรี คอนซูเมอร์มีการเตรียมกระแสเงินสดไว้ราว 4-5 หมื่นล้านบาทเฉพาะมาตรการที่ 3 จากช่วงปกติมีการชำระหนี้คืนอยู่ที่ประมาณ 3-4 หมื่นล้านบาทต่อเดือน โดยกระแสเงินสดเตรียมไว้สำหรับระยะเวลา 2 เดือนบนสมมติฐานที่ลูกค้าได้รับผลกระทบทุกคนและไม่มีใครชำระหนี้เข้ามา คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมโครงการตามมาตรการที่ 3 ราว 8 แสน-1.2 ล้านคน

จากการคาดการณ์การใช้บัตรเครดิตและสินเชื่อเงินสดช่วงไตรมาส 2 ว่า การใช้บัตรเครดิตเมื่อเทียบปีที่ผ่านมาจะลดลงถึง 50% ขณะที่สินเชื่อเงินสดเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาจะลดลงถึง 30% โดยมีการคาดการณ์ว่าปี 2020 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาการใช้บัตรเครดิตลดลง 35%-40% และคาดการณ์กรณีที่สถานการณ์เลวร้ายที่สุดการใช้บัตรเครดิตจะลดลงถึง 50%

Hostel
Credit: rainyclub / Shutterstock.com

ขณะที่การใช้จ่ายบัตรเครดิตในหมวดสายการบินลดลง 90% ในหมวดโรงแรมลดลง 80% ในหมวดโรงหนังลดลง 100% ในหมวดร้านอาหารลดลง 70% เนื่องจากยังสามารถให้บริการผ่าน Delivery ได้ โดยในหมวดที่มีการใช้บัตรเครดิตเติบโตจะเป็นกลุ่มออนไลน์โต 40% กลุ่มโทรคมนาคมโต 36% กลุ่มร้านสะดวกซื้อโต 30% กลุ่มร้านขายยาโต 30% เช่น Boost Watson กลุ่มซูเปอร์มาร์เก็ตโต 20% และกลุ่มโรงพยาบาลโต 10%

โดยคุณฐากรยังชี้ว่า หลังจากนี้ธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อเงินสดจะไม่เหมือนเดิม เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้มีคนตกงานเป็นจำนวนมาก ทำให้ธนาคารไม่สามารถอนุมัติสินเชื่อกับกลุ่มคนเหล่านั้นได้ อีกทั้งการออกสินเชื่อให้กับกลุ่มนักศึกษาจบใหม่จะชะลอตัวเนื่องจากการสมัครงานที่ยากขึ้น ขณะที่ผู้บริโภคเองฏ้จะระงับการสมัครบัตรใหม่

สำหรับโครงสร้างหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยในส่วนของบัตรเครดิตมีหนี้ NPL อยู่ที่ 1.6%-1.7% เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาซึ่งมีอัตราอยู่ที่ 1.05% และในส่วนของสินเชื่อเงินสดมีหนี้ NPL อยู่ที่ 3.4% เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาซึ่งมีอัตราอยู่ที่ 2.5% นอกจากนี้คุณฐากรยังทิ้งท้ายไว้ว่า

“กำเงินสด ลดค่าใช้จ่าย ใช้เฉพาะที่จำเป็น”


  • 12
  •  
  •  
  •  
  •  
Gigolo
เมื่อเทคโนโลยีอยู่ใกล้กับชีวิตทุกคน มารู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อใช้มัน แต่อย่าให้เทคโนโลยีมันใช้เรา