CPN ยืนยัน ‘เซ็นทรัล วิลเลจ’ สร้างถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ล้ำพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิ

  • 905
  •  
  •  
  •  
  •  

ทางเซ็นทรัลพัฒนา (CPN)ได้ออกแถลงการณ์ชี้แจงถึงการสร้างโครงการเซ็นทรัล วิลเลจ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฏหมาย หลังทาง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. ได้ทำหนังสือไปยังกรมธนารักษ์ และสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ว่า บางส่วนของโครงการดังกล่าวรุกล้ำพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งอาจส่งผลต่อความปลอดภัยทางการบิน

แถลงการณ์ยืนยันว่า ดำเนินการทุกขั้นตอนของโครงการถูกต้องตามกฎหมาย โดยได้ยื่นขออนุญาตจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องตามกระบวนการ โดยตัวอาคารแต่ละหลังมีขนาดพื้นที่ไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร และมีความสูงไม่เกิน 23 เมตร บนที่ดินที่ซื้อมาจากเอกชนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย แม้ตั้งอยู่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ แต่ไม่ได้ตั้งหรือรุกล้ำพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิ และ/หรือ ที่ดินของภาครัฐแต่อย่างใด

นอกจากนี้ โครงการดังกล่าว ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศบริเวณใกล้เคียงสนามบินสุวรรณภูมิอย่างถูกต้องตามกฎหมาย จากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และทาง CPN ยังได้รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนใน ต.บางโฉลง อ.บางพลี รวมทั้งพื้นที่ใกล้เคียง และมีโครงการเพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชนย่านสนามบินสุวรรณภูมิอีกด้วย

สำหรับ เซ็นทรัล วิลเลจ เป็นโครงการ Luxury Outlet ของ CPN มีมูลค่าโครงการกว่า 5,000 ล้านบาท ตั้งอยู่ห่างจากสนามบินสุวรรรภูมิเพียงเดินทาง 10 นาที และมีกำหนดการเปิดวันที่ 31 สิงหาคมนี้ ซึ่งทาง CPN ยังยืนยันจะเปิดให้บริการตามกำหนดการณ์เดิมไม่เปลี่ยนแปลง


  • 905
  •  
  •  
  •  
  •