CAT ร่วมมือ ตำรวจ และ กทม. เชื่อมระบบกล้อง CCTV ดูแลความปลอดภัยประชาชน ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ

  • 47
  •  
  •  
  •  
  •  

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ให้ความร่วมมือกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สนช.) และ กรุงเทพมหานคร (กทม.) เชื่อมโยงวงจรกล้อง CCTV เพิ่มเติมให้ครอบคลุมเส้นทางเข้าสู่บริเวณงานพระราชพิธีฯ พร้อมทั้งให้การสนับสนุนอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่ในงานรักษาความปลอดภัยทั้ง ตำรวจ ทหาร และ กทม. โดยเจ้าหน้าที่ CAT ได้เข้าติดตั้งระบบทั้งหมดและปฏิบัติงานเต็มกำลังตลอด 24 ชม.ตั้งแต่แรกเริ่มเตรียมงานพระราชพิธีฯ   นอกจากนี้  ยังได้จัดจิตอาสาเฉพาะกิจ ผู้มีความรู้เชี่ยวชาญด้านไอที โดยผ่านการอบรมและสามารถปฏิบัติงานร่วมกับอุปกรณ์กล้อง ระบบซอฟต์แวร์ควบคุมกล้อง  รวมถึงแนวทางจัดการแก้ไขกรณีระบบมีปัญหา  ซึ่งจิตอาสาทุกคนมีศักยภาพและความพร้อมในการเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ได้ทันที

cat CCTV


  • 47
  •  
  •  
  •  
  •