eBay โชว์แผนการลงทุน 3 ปี

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ebay

eBay Inc.  พบปะนักวิเคราะห์เผยนโยบายการลงทุนระหว่างปี พ.ศ. 2552 – 2554 มุ่งสร้างความเติบโตอย่างต่อเนื่องใน 2 ธุรกิจหลัก ได้แก่ Paypal ระบบการชำระเงินออนไลน์ที่ได้รับความเชื่อถือจากนานาชาติ ควบคู่กับการตอกย้ำความเป็นผู้นำตลาดออนไลน์ระดับโลกของเว็บไซต์ eBay  พร้อมต่อยอดธุรกิจการสื่อสารรูปแบบต่างๆ ที่เชื่อมโยงผู้ซื้อและผู้ขายให้เข้าถึงกันง่ายดายขึ้น

มร. จอห์น โดนาโฮ ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร eBay Inc. ย้ำถึงกลยุทธ์ในการสร้างความแข็งแกร่งให้กับ eBay ด้วยการสร้างสรรค์ platform ecommerce ที่หลากหลาย  รวมถึงศักยภาพในการเติบโตของ Paypal ในฐานะผู้นำด้านระบบการชำระเงินออนไลน์ในอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซระดับโลก   eBay มีแผนเร่งขยายธุรกิจ Paypal ให้กลายเป็นธุรกิจหลักอันดับที่สองของบริษัทฯ ด้วยเหตุที่ Paypal มีกลุ่มเป้าหมายที่กว้างและครอบคลุมถึงธุรกิจอีคอมเมิร์ซทุกประเภท

“เราคาดการณ์ว่า Paypal  จะก้าวขึ้นเป็นผู้นำในเครือข่ายการชำระเงินออนไลน์ระดับโลก เพราะผู้บริโภคในตลาดออนไลน์จะลดความนิยมในการจ่ายเงินด้วยเช็คหรือบัตรเครดิตลง และหันมาชำระเงินด้วย Paypal มากขึ้น ซึ่งเราเชื่อมั่นว่า Paypal มีทั้งศักยภาพและโอกาสในการเติบโตสูงมาก และครอบคลุมอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซทุกมุมโลก”

นอกจากนี้ eBay ยังมีนโยบายเสริมความแข็งแกร่งและกระตุ้นความเติบโตให้กับ eBay  ควบคู่กับการปรับรูปแบบธุรกิจของ eBay  โดยต่อยอดด้วยธุรกิจด้านการสื่อสารระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายจากทั่วโลกในรูปแบบต่างๆ เช่น การโฆษณาหลากรูปแบบ ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีอัตราการเติบโตที่สูงกว่าอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซ

“เราคาดการณ์ว่า Paypal จะก้าวขึ้นเป็นผู้นำในเครือข่ายการชำระเงินออนไลน์ระดับโลก” ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร eBay กล่าว

eBay คาดการณ์ทิศทางการเติบโตของธุรกิจในอีก 3 ปีข้างหน้าจนถึงพ.ศ. 2554 โดยประเมินจากแนวโน้มและภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันว่า รายได้รวมทั้งหมดของบริษัทฯ ในปี พ.ศ. 2554 จะมีมูลค่าสูงถึง 10,000 – 12,000 ล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อเทียบกับในปี 2551 ที่ผ่านมาที่มีมูลค่า 8,500 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยคาดว่า รายได้หลักจะเกิดจากการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของธุรกิจ Paypal ร่วมด้วย Skype และธุรกิจอีคอมเมิร์ซรูปแบบอื่นๆ ขณะที่ผลกำไรจะมีการเติบโตในอัตรา Single Digit ในปี พ.ศ. 2554 และคาดว่าตลอดระยะเวลาอีก 3 ปีข้างหน้า จะมีมูลค่ากระแสเงินสด ประมาณ 6,000 – 7,000 ล้านเหรียญสหรัฐ

สำหรับธุรกิจตลาดออนไลน์ eBay คาดว่าจะสามารถทำรายได้สูงถึง 5,000 – 7,000 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีรายได้จากการขายสินค้าด้วยการกำหนดราคาตายตัวมากขึ้น และธุรกิจประมูลสินค้าบนระบบออนไลน์อาจหดตัวเล็กน้อย ในขณะที่ธุรกิจอีคอมเมิร์ซรูปแบบอื่นๆ อาทิ การโฆษณาในรูปแบบต่างๆ จะมีการเติบโตสูงขึ้น และเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของบริษัทฯ ในระยะยาว eBayยังมีแผนที่จะรุกตลาดรองทั่วโลก ซึ่งมีมูลค่ากว่า 5 แสนล้านเหรียญสหรัฐ โดยเน้นการจำหน่ายสินค้าที่ต้องการแปลงเป็นเงินสด สินค้านอกฤดูกาล สินค้าคงคลังที่มีปริมาณมากเกินความต้องการ และสินค้าลดราคาเป็นพิเศษ ทั้งนี้ eBay มั่นใจว่า ตลาดรองดังกล่าวเป็นตลาดที่เติบโตอย่างรวดเร็วและเหมาะกับศักยภาพอันโดดเด่นของบริษัทฯ เป็นอย่างยิ่ง

นอกจากนี้ eBay ยังคาดว่า ในปี พ.ศ. 2554 รายได้ของ Skype Software การสื่อสารทางโทรศัพท์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต จะพุ่งสูงขึ้นมากกว่า 2 เท่าจากปัจจุบัน คิดเป็นมูลค่ามากกว่า 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ  ซึ่งปัจจุบัน Skype มีผู้ลงทะเบียนใช้บริการมากกว่า 400 ล้านคน และได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ตอกย้ำถึงความเป็นผู้นำด้านซอฟท์แวร์สื่อสารทางโทรศัพท์ด้วยเสียงและภาพผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ทั้งประเภทมีค่าบริการและเปิดให้ใช้ฟรี โดยคาดว่าธุรกิจ Skype จะมีแนวโน้มการเติบโตอย่างโดดเด่นในตลาดคอนซูมเมอร์ โมบายล์ องค์กรธุรกิจ และแพลทฟอร์ม ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา ธุรกิจ Skype นับว่ามีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น อันเป็นผลจากการมีทีมผู้บริหารที่มากด้วยประสบการณ์และประสิทธิภาพชุดใหม่ เสริมด้วยการเปิดตัวผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง

เกี่ยวกับ eBay

eBay Inc. เชื่อมโยงผู้คนหลายล้านคนทั่วโลก ด้วย Platform ทางอินเตอร์เน็ตที่สร้างขึ้นสำหรับการซื้อขายสินค้าและบริการระบบการชำระเงินและการสื่อสารออนไลน์ eBay Inc. ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2538 และได้ขยายธุรกิจสู่แบรนด์ระดับโลกอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ eBay ตลาดออนไลน์ชั้นนำของโลก PayPal ระบบการชำระเงินออนไลน์ที่ได้รับความเชื่อถือจากนานาชาติ Skype  ซอฟท์แวร์การสื่อสารทางโทรศัพท์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต StubHub ตลาดออนไลน์สำหรับซื้อขายตั๋วชมการแสดงและการแข่งขันกีฬา และ Shopping.com เว็บไซต์อำนวยความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้าทางอินเตอร์เน็ต โดยเปรียบเทียบข้อมูลจากร้านค้าออนไลน์ทั้งหมด ทั้งนี้ eBay มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองซานโฮเซ่ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

หลักการวัดผลที่ไม่ได้เป็นไปตามหลักการบัญชีทั่วไป (Non-GAAP Financial Measure)
การนำเสนอข้อมูลทางการเงินของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ไม่ได้เป็นไปตามหลักการบัญชีทั่วไปที่กำหนดขึ้นโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (Non-GAAP Financial Measures) หากแต่ใช้วิธีการคำนวณด้วยวิธีการวัดกระแสเงินสดอิสระ (Free Cash Flow) ซึ่งอาจมีความแตกต่างจากมาตรฐานทางบัญชีที่ใช้กันโดยทั่วไป

ทั้งนี้ การนำเสนอข้อมูลทางการเงินในเอกสารข่าวดังกล่าว จะไม่นำมาใช้แยกต่างหาก หรือใช้แทนข้อมูลทางการเงินที่จัดทำตามหลักการบัญชีทั่วไป สำหรับกระแสเงินสดอิสระของ eBay จะคำนวณจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน (Operating Cash Flow) หักด้วยยอดสุทธิของค่าใช้จ่ายจากการซื้อทรัพย์สินและอุปกรณ์ (Net Purchases of Property and Equipment)


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top