ผ่านแล้ว! กฎหมายคุ้มครองผู้ซื้อรถยนต์-โทรศัพท์ หากชำรุด เปลี่ยนใหม่ได้ภายใน 6 เดือน

  • 1.4K
  •  
  •  
  •  
  •  

carphone

ก่อนหน้านี้หลายคนคงเคยเห็นข่าวปาโทรศัพท์อย่างกับเศษเหล็กหรือทุบรถยนต์ราคาเฉียดล้านกันมาแล้วบ้าง เนื่องจากสินค้าไม่ได้คุณภาพ พบการชำรุดของสินค้า หากพบปัญหา กรณีโทรศัพท์สามารถเปลี่ยนเครื่องใหม่ได้ภายใน 7 วัน ส่วนกรณีรถยนต์ไม่สามารถเปลี่ยนรถคันใหม่ได้ แต่สามารถเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ตรงจุดที่ชำรุดแทน สาเหตุดังกล่าวทำให้ลูกค้าหลายคนรู้สึกเสียเปรียบ ไม่สบายใจ เพราะสินค้าสินหนึ่งก็ไม่ใช่ถูก ๆ

ล่าสุด คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ผุดร่างพ.ร.บ.ความรับผิดต่อความชำรุดบกพร่องของสินค้า (กฏหมายที่เพิ่มเติมจากหลักทั่วไปตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์) โดยกฎหมายดังกล่าวมีความพิเศษตรงที่มีการดูแลคนที่ผ่อนสินค้า สามารถฟ้องร้องเหมือนกับผู้ที่เป็นคนซื้อสินค้า ซึ่งเมื่อก่อนทำไม่ได้ และหากพบสินค้าชำรุดชัดเจนภายใน 6 เดือน ให้ถือว่าสินค้านั้นชำรุดตั้งแต่แรก

ทั้งนี้ กฎหมายดังกล่าวยังให้สิทธิผู้บริโภค เช่น การเรียกค่าเสียหายต้องให้ผู้ประกอบธุรกิจซ่อมแซมสินค้าได้ 2 ครั้ง หากยังชำรุดอยู่ก็ให้ผู้บริโภคบอกเลิกสัญญา ขอลดราคา เรียกค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้ และมีสิทธิเลือกว่าจะซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้าได้ ส่วนกรณีที่สินค้านั้นผ่านการซ่อมแล้วแต่ไม่ได้ดีขึ้น สามารถเลิกสัญญา หรือขอลดราคา หรือแม้กระทั่งเรียกค่าเสียหายได้ โดยข้อเรียกร้องมีอายุความ 2 ปี

Copyright © MarketingOops.com


  • 1.4K
  •  
  •  
  •  
  •