นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาการโฆษณา จัดงานนำเสนอแผนงานสื่อสารการตลาด Advertising Workshop Showcase 2015

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Adtastic4-1

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะนิเทศศาสตร์ ภาควิชาการโฆษณา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดงาน Advertising Workshop Showcase 2015 ณ ห้องเดอะแคมปัส โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ ในวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นงานนำเสนอแผนงานสื่อสารการตลาดและการโฆษณา ของนักศึกษาจำนวน 15 กลุ่ม (ประกอบด้วยนักศึกษาจำนวน 157 คน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดและการโฆษณา มาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์การตลาดจริง ซึ่งการนำเสนองานในครั้งนี้ เป็นการจำลองรูปแบบการทำงานในวงการโฆษณาในแบบ Pitching โดยมีเจ้าของตราสินค้า กรีนเดย์ จอลลี่แบร์ เจเล่ บิวตี้ และมิยาซากิ ร่วมด้วยทีมงานฝ่ายการตลาด และทีมงานฝ่ายตราสินค้า ให้เกียรติเป็นกรรมการตัดสินผลงานนักศึกษากลุ่มที่ดีที่สุด และมีตัวแทนจากบริษัทโฆษณาชื่อดังของประเทศไทย ร่วมรับฟังและให้คำแนะนำงานของนักศึกษาด้วย ทั้งนี้กลุ่มที่ชนะจะได้รับประกาศนียบัตรจากเจ้าของตราสินค้าร่วมกับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

งานในปีนี้ถูกนำเสนอภายใต้แนวคิด “Adtastic 4” โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจาก DNA ของภาควิชาการโฆษณา ได้แก่ การเป็นผู้ประกอบการ ความคิดสร้างสรรค์ และความคิดเชิงกลยุทธ์ หลอมรวมกับความโดดเด่นของผู้สนับสนุนงานทั้ง 4 ตราสินค้า ได้แก่ กรีนเดย์ จอลลี่แบร์ เจเล่ บิวตี้ และมิยาซากิ ก่อให้เกิดเป็น 4 ฮีโร่

Adtastic4-2

โดยกลุ่มที่ชนะการประกวดแผนงานสื่อสารการตลาดและการโฆษณาสำหรับร้านอาหารญี่ปุ่นมิยาซากิ ได้แก่กลุ่ม “Kids” ภายใต้แนวคิด “Dishplay” กลุ่มที่ชนะการประกวดสำหรับขนมผักและผลไม้กรอบกรีนเดย์ ได้แก่กลุ่ม “หมูหมึกกุ้ง” ภายใต้แนวคิด “สิ่งดีๆเริ่มต้นด้วย กรีนเดย์” กลุ่มที่ชนะการประกวดสำหรับขนมเยลลี่ผสมน้ำผลไม้จอลลี่แบร์ ได้แก่กลุ่ม “ม่วนอ๊กม่วนใจ๋” ภายใต้แนวคิด “สนุกทุกสี ซี้ปึ้กจอลลี่แบร์” และกลุ่มที่ชนะการประกวดสำหรับเครื่องดื่มผสมเยลลี่คาราจีแนนเพื่อสุขภาพเจเล่ บิวตี้ ได้แก่กลุ่ม “ฮัดชิ้ว” ภายใต้แนวคิด “Guilt Free หวานได้ ไม่รู้สึกผิด”

Adtastic4-3 Adtastic4-4


  •  
  •  
  •  
  •  
  •