สนามแข่งขันธุรกิจมีแค่ตัวจริงที่อยู่รอด! “Marketing Day 2018” 23 พ.ย.นี้ จองที่นั่งด่วน

 • 60
 •  
 •  
 •  
 •  

FB_Digital-marketing-day-2018

สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยขอเชิญผู้บริหาร นักธุรกิจ เจ้าของกิจการ นักการตลาด ร่วมอัพเดตเทรนด์ในงานสัมมนาMarketing Day 2018 โดยในปีนี้มีหัวข้อหลักของงาน คือ  “Marketpreneurship: Think big – Move fast – Go forward”  เพื่อสะท้อนพลังแห่งโลกการตลาดยุคใหม่ที่เชื่อมโยง จุดแข็งของนักการตลาด  และหัวใจผู้ประกอบการเข้าด้วยกัน โดยเน้นความสำคัญของ การคิดใหญ่ ความยืดหยุ่นและฉับไว พร้อมใช้หัวใจแห่งความเข้าใจลูกค้าขับเคลื่อนธุรกิจให้ทะยานไปข้างหน้า เพื่อเสริมความแข็งแกร่งด้านการตลาดให้แก่องค์กร และยกระดับการตลาดชาติไทยให้ทัดเทียมนานาประเทศ

โดยภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมรูปแบบที่น่าสนใจ พร้อมการบรรยายจากวิทยากรที่จะมาเปิดโลกแห่งประสบการณ์ใหม่ ฟังข้อมูลเจาะลึก  จุดแรงบันดาลใจพร้อมได้ความรู้ ดังนี้

 • Tomorrow’s marketer: Beyond marketing อนาคตนักการตลาด นักการตลาดแห่งอนาคต โดย ดร.เอกก์ ภทรธนกุล “เจ้าของหนังสืออัจริยะการตลาด” ประธานหลักสูตร Master in Branding and Marketing และอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Sustainable Business with the new 6Ps – Purpose, Passion, People, Planet, Platform and Profit  ยั่งยืนอย่างไรในยุคที่คอนซูเมอร์เป็นใหญ่ โดย คุณดั่งใจถวิล อนันตชัย   ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ และ กรรมการผู้จัดการบริษัท อินเทจ (ประเทศไทย) จำกัด
 • Business fighter: Think fast, Move fast, Focus and Flexible ทางรอดธุรกิจยุคใหม่ แตกต่าง สร้างสรรค์ โดดเด่น คล่องตัว ชัดเจน โดย คุณสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (สสว)
 • Agile Methodology: Key to Success : แนวคิดแบบ Agile อาวุธแห่งความฉับไวในโลกธุรกิจ โดย คุณศรุตา เกียรติภาคภูมิ     ผู้ก่อตั้งแบรนด์  บริษัท พิน เมททัล อาร์ต จำกัด คุณแคทลียา ท้วมประถม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิ ไอเดีย เอสเซนเชี่ยล จำกัด และ คุณจักรพล  จันทวิมล Marketing & Sales Director บริษัท นันยางมาร์เก็ตติ้ง จำกัด และ คุณเต้-ปิยะรัฐ กัลย์จาฤก อำนวยการบริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • Continue the Legacy: developing the rising generation : ต่อยอดความสำเร็จ จากรุ่นสู่รุ่น โดย คุณณัฐธิดา สงวนสิน กรรมการผู้จัดการ     บริษัท บัซซี่บีส์ จำกัด (Buzzebees) คุณอรนุช  เลิศสุวรรณกิจ   CEO & Cofounder   Techsauce.co คุณชาญวิทย์ รุ่งเรืองลดา   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์ รายย่อย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB)
 • Marketpreneurship: Entrepreneurial Marketing in Action ความสำเร็จการตลาดยุคใหม่ ด้วยหัวใจ Marketpreneur โดย ภก.ดร.แสงสุข  พิทยานุกุล   กรรมการผู้จัดการ บริษัท สมูทอี จำกัด

ผู้สนใจลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ marketingthai.or.th ค่าลงทะเบียนสำหรับบุคคลทั่วไป 6,313 บาทสมาชิกสมาคมการตลาดฯ 5,243 บาท (รวม vat 7%) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร. 02679 7360 – 3


 • 60
 •  
 •  
 •  
 •