อีกหนึ่ง [สัมมนา] ดีๆ สำหรับ Mobile Marketing

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

อีกหนึ่งสัมมนาดีๆ สำหรับนักการตลาดที่สนใจ Mobile Marketing  งานครั้งนี้จัดขึ้นโดย Buzzcity   กับหัวข้อ The Effects of Mobile Services on Brand Relationships Mobile Internet Seminar 2011

สัมมนาครั้งนี้จะมีขึ้นในวันที่ 24 มิถุนายน 2554 เวลา 12.30 – 17.30 ณ.โรงแรมอโนมา ห้อง 2  โดยไม่มีค่าใช้จ่าย  เป็นสัมมนาที่ต้องการเปิดมุมมองใหม่ๆ ของ Mobile Marketing โดยจะรวบรวมกลยุทธ์ และวิธีทาการตลาดให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของกลุ่มผู้ใช้มือถือและ สมาร์ทโฟน ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยนั้นมีจานวนผู้ใช้งานมือถือ 70 ล้านเลขหมาย ตอบโจทย์และเข้าถึงกระแสการทาการตลาดในปี 2011 New Chanel และ New Media ที่ทุกธุรกิจไม่ควรพลาด จากวิทยากรที่เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ด้าน Mobile Marketing หลายท่านด้วยกัน วิทยากรจาก AIS , mec:interaction, Kbank, HTC, 2 3 Perspective, SF Cinema และBuzzcity ใครสนใจลงทะเบียนที่ http://www.buzzcity.com/l/seminar2011/thailand/seminar_th2011.html พร้อมทั้งแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

บริษัท, ชื่อ-สกุล และตาแหน่ง ของคุณ,เบอร์โทร และอีเมลติดต่อกลับ (ภาษาอังกฤษ)
หมดเขตลงทะเบียน วันที่ 15 มิถุนายน 2554

Agenda


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
CLOSE
CLOSE