ทิศทางการเติบโตของผู้ให้บริการ Hi-speed Internet ในไทย

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ปัจจุบันมีผู้ใช้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตประมาณ 2.5 ล้านครัวเรือน โดยในกรุงเทพฯ จะมีประมาณ 1 ล้านกว่าครัวเรือน ซึ่งเป็นลูกค้าบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตของทรูมีประมาณ 6.5 แสนครัวเรือน ซึ่งคิดเป็นประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ จากทั้งหมดประมาณ 1 ล้านครัวเรือน และคาดว่าปีหน้าจะมีการเพิ่มขึ้นของผู้ใช้บริการถึง 700,000 ครัวเรือน

True Internet มีการพัฒนาโครงข่ายอินเทอร์เน็ตและปรับเพิ่มความเร็วของอินเทอร์เน็ตอย่างต่อเนื่อง เพราะปัจจุบันผู้บริโภคนิยมคอนเทนต์ด้าน Multimedia เพิ่มมากขึ้น เช่น Video Online, TV Online หรือการประชุมออนไลน์   ล้วนเป็นปัจจัยทำให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตต้องปรับตัว เนื่องจากคอนเทนต์ดังกล่าวต้องการ Bandwidth อย่างมากเพื่อให้การรับส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและไม่ติดขัด – วสุ คุณวาสี ผู้จัดการทั่วไป ของ True Internet

 

truE_hispeedความเข้าใจเกี่ยวกับความเร็วอินเทอร์เน็ต

คุณวสุ ยอกว่า คนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับการความเร็วของอินเทอร์เน็ต เวลาความเร็วของอินเทอร์เน็ตลดลงจะโทรเข้ามาสอบถามว่าทำไมอัตราการวิ่งของอินเทอร์เน็ตไม่คงที่ ซึ่งถือเป็นปัญหาที่ทรูต้องพยายามให้ข้อมูลกับลูกค้ามากขึ้นและอย่างต่อเนื่อง

คุณวสุ ได้อธิบายถึงสาเหตุของความเร็วของอินเทอร์เน็ตไม่คงที่ว่า บริการ Hi-speed Internet TrueLife Package เป็นบริการแบบแชร์สปีด ดังนั้น ความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูลจึงขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตที่ใช้งานอยู่ในขณะนั้น และขึ้นอยู่กับระยะทางของโครงข่ายอินเทอร์เน็ต การดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่รวมทั้งการดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ต่างประเทศ ในช่วงเวลาที่เครือข่ายบรอดแบนด์หนาแน่นอาจทำให้ความเร็วของอินเทอร์เน็ตลดลง

ความเร็วในการเชื่อมต่อ คือ ความเร็วของคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับโครงข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งไม่ใช่ความเร็วในการดาวน์โหลดข้อมูล ดังนั้น ความเร็วในการดาวน์โหลดที่แท้จริงอาจจะต่ำกว่าความเร็วสูงสุดในการเชื่อมต่อที่ขอสมัครใช้บริการไว้ โดยเฉพาะเว็บไซต์ที่ตั้งอยู่ต่างประเทศ ซึ่งขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น สภาพและระยะทางของสายโทรศัพท์ภายในของผู้ใช้บริการ ความเร็วในการเชื่อมต่อของอินเทอร์เน็ตและการติดขัดของข้อมูลอินเทอร์เน็ต รวมถึงอุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์ปลายทาง แต่ถ้าเป็นเว็บไซต์หรือคอนเทนต์ภายในประเทศปัญหาเรื่องความเร็วคงที่ของอินเทอร์เน็ตจะไม่มีมากเท่าไร เพราะวิ่งผ่านโครงข่ายภายในประเทศ

ใช้ Local Content อินเทอร์เน็ตถูกล งและได้ Hi-Speed สูงขึ้น

วสุ กล่าวว่า ถ้าคนไทยหันมาใช้คอนเทนต์ในประเทศไทยมากขึ้นจะเป็นผลดีกับคนไทยเอง เพราะว่าต้นทุนของการให้บริการอินเทอร์เน็ตมาจากต่างประเทศ หากคนไทยนิยมบริโภคคอนเทนต์ภายในประเทศเหมือนเช่นประเทศเกาหลีที่มีสัดส่วนการใช้คอนเทนต์ในประเทศถึง 90 เปอร์เซ็นต์ จะทำให้ค่าบริการอินเทอร์เน็ตถูกลง และได้ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่สูงขึ้น เพราะลดต้นทุนในส่วนของการเชื่อมต่อเข้าเว็บไซต์ต่างประเทศที่เสียค่าใช้จ่ายสูง เนื่องจากราคาของค่าบริการอินเทอร์เน็ตประมาณ 30-50 เปอร์เซ็นต์เป็นต้นทุนของค่าบริการที่เราต้องซื้อ Bandwitdth ต่างประเทศ ดังนั้น หากคนไทยหันมาบริโภคคอนเทนต์ภายในประเทศมากขึ้นจะลดต้นทุนในส่วนนี้ไป

ทิศทางการขยาย Hi-speed Internet สู่ต่างจังหวัด

เมื่อ 5-6 ปีที่ผ่านมา ทรู อินเทอร์เน็ตได้มีการบุกตลาดอินเทอร์เน็ตในต่างจังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ขอนแก่น เชียงใหม่ และหาดใหญ่ โดยให้บริการแบบ Cable Modem ซึ่งช่วงแรกที่เข้าไปเปิดให้บริการนั้นค่าบริการค่อนข้างสูง แต่เมื่อเทคโนโลยีที่ใช้ปรับราคาถูกลง ทรู อินเทอร์เน็ตก็ได้ทำการปรับราคาลงด้วยเช่นกัน และได้ขยายการให้บริการความเร็วอินเทอร์เน็ตให้มีความเร็วเทียบเท่ากับลูกค้ากรุงเทพฯ ล่าสุด ได้เปิดตัวบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสุด 8 Mbps ที่เมืองพัทยา เนื่องจากเป็นเมืองที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยว ปัจจุบัน ทรู ได้มีจุดให้บริการ Wi-Fi by TrueMove ครอบคลุมทั่วประเทศกว่า 16,000 จุด และขยายจุดให้บริการ Wi-Fi Hotspot กว่า 400 จุด ทั่วเมืองพัทยา

วสุ กล่าวต่อว่า ทรู กำลังศึกษาถึงเทคโนโลยีที่เป็นไปได้ในการแพร่กระจายอินเทอร์เน็ตสู่คนต่างจังหวัด ซึ่งตอนนี้กำลังรอการอนุมัติใบอนุญาตประกอบการโทรคมนาคมในการใช้เทคโนโลยี 3G และ Wi-Max เมื่อได้รับใบอนุญาตเราจะได้นำมาพิจารณาตามความเหมาะสมเพื่อเลือกใช้ให้เหมาะกับพื้นที่ต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อต้องการให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประโยชน์สูงสุด

ตอนนี้ ทรู อินเทอร์เน็ต ได้ให้บริการติดตั้งอินเทอร์เน็ตตามต่างจังหวัดในลักษณะโครงข่าย เพราะทรูไม่มีชุมสายในต่างจังหวัด ดังนั้น  ทรู จะทำการติดตั้งอินเทอร์เน็ตในลักษณะของ แหล่งชุมชน หมู่บ้าน คอนโด หอพัก โดยจะไปติดตั้งอุปกรณ์และใช้โครงข่ายลากสายภายในหมู่บ้าน

เพิ่มการลงทุน รองรับได้ 40 กิกะบิต

บริการอินเทอร์เน็ตมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพราะผู้บริโภคมีความต้องการเข้าถึงข้อมูลในทุกสถานที่ ทุกเวลา รวมถึงความต้องการความเร็วของ Bandwitdth จากเดิม 512 กิโลบิต เป็น 8 เมกะบิตในปัจจุบัน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็น 100 เมกะบิตในอนาคตอันใกล้

ทั้งนี้ การส่งผ่านข้อมูลในเครือข่ายเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 41 เปอร์เซ็นต์ต่อปี ซึ่งครึ่งหนึ่งจะเป็นการส่งผ่านข้อมูลวิดีโอ เช่น ภาพเคลื่อนไหว หรือการประชุมออนไลน์ ล้วนเป็นปัจจัยทำให้ความต้องการ Bandwitdth เพิ่มมากขึ้น

True Internet จึงมีการลงทุนและพัฒนาโครงข่ายอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้น ล่าสุดทรู อินเทอร์เน็ตได้ร่วมกับซิสโก้ ติดตั้ง CISCO Nexus 7000 แพลตฟอร์ม สวิตช์ เลเยอร์ 3 รุ่นใหม่ล่าสุดของซิสโก้ เพื่อเพิ่มศักยภาพโครงขายอินเทอร์เน็ต โดยทรู อินเทอร์เน็ตถือเป็นผู้ให้บริการรายแรกในเอเชียที่นำ CISCO Nexus 7000 มาใช้งาน เพราะสามารถรองรับการเชื่อมต่อได้ 40 กิกะบิตสำหรับการใช้งานในปัจจุบันและสูงสุดถึง 100 กิกะบิตสำหรับการใช้งานที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต

คุณวสุ กล่าวต่อว่า การลงทุนครั้งนี้จะเอื้อต่อการเกิดของเทคโนโลยี 3G ด้วย เพราะอาจส่งผลให้คนไทยหันมาบริโภคคอนเทนต์ผ่านโทรศัพท์มือถือกันมากขึ้น ทรูมูฟก็ต้องเตรียมรองรับการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือเช่นกัน เพราะการเชื่อมต่อต้องผ่านโครงข่ายการให้บริการของทรู อินเทอร์เน็ต

ปัจจุบัน True Internet ให้บริการ Hi-speed Internet สูงสุดถึง 8 Mbps แต่ภายในสิ้นปีนี้ประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ ของฐานลูกค้าจะสามารถสมัครเพิ่มความเร็วได้ถึง 12 Mbps จากโครงข่ายที่ให้บริการ 7 พันโหนด และคาดว่าจะขยายต่อเนื่องในพื้นที่ที่สายเข้าไม่ถึงด้วย รวมถึงอัพเกรดโหนดเก่าที่มีอยู่ให้มีสปีดสูงขึ้น นอกจากนี้จะมีการเพิ่มลิงก์ที่เชื่อมต่อไปต่างประเทศเพิ่มขึ้นจาก 55 เปอร์เซ็นต์ เป็น 70 เปอร์เซ็นต์


  •  
  •  
  •  
  •  
  •