SME รอลุ้น!! รัฐเตรียมออกมาตราการใหม่กระตุ้นเดือนหน้า

  • 24
  •  
  •  
  •  
  •  

cats

SMEเตรียมรอลุ้นมาตรการชุดใหม่ของภาครัฐที่จะออกมากระตุ้นการเติบโตในเดือนหน้า หลังจากเมื่อต้นปี 2561 ได้ออกมา 9 มาตรการ เพื่อยกระดับ SME ไทยเข้าสู่ยุค SME 4.0 รวมถึงการเซ็นต์ MOU กับ แจ็ค หม่า ในการใช้เครือข่ายของ ‘อาลีบาบา’ ช่วยสนับสนุนให้ออกสู่ตลาดต่างประเทศ

สำหรับมาตรการที่จะออกใหม่นั้น ทาง อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า มุ่งไปที่การยกระดับในเรื่องของเทคโนโลยี และการเข้าถึงตลาดต่างประเทศให้มากขึ้น เน้นใน 3 เรื่องหลัก ได้แก่

ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวเปิดงาน

–          การเน้นขยายศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (Industry Transformation Center : ITC) ที่เปิดเริ่มเปิดดำเนินการแล้วให้มีความเข้มข้นยิ่งขึ้น

–          การให้ SME สามารถเชื่อมโยงไปสู่ตลาดต่างประเทศ และคู่ค้าต่าง ๆ ได้มากกว่าเดิม

–          การยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ของ SME ตั้งแต่ระดับชุมชนขึ้นมา โดยเฉพาะเรื่องดีไซน์ , การพัฒนาและการออกแบบโปรดักท์ ฯลฯ

ส่วนมาตรการที่ออกมาก่อนหน้านี้เมื่อช่วงต้นปี 2561 มีด้วยกัน 9 มาตรการ ได้แก่

1. การขยายศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (ITC) 23 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งศูนย์นี้จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการสนับสนุน และมีพื้นที่ Co-Working Space สำหรับให้SME มาใช้เป็นพื้นที่พัฒนาสินค้าต้นแบบใหม่ๆ รวมถึงให้บริการที่ปรึกษาแนะนำเชิงลึก และเชื่อมโยงเครือข่ายกับองค์กรสนับสนุนต่างๆ

2. ศูนย์สนับสนุนช่วยเหลือSME (SME Support & Rescue Center: SSRC) ทำหน้าที่เป็น Front Desk ในการเป็นที่ปรึกษา รับคำขอกู้เงิน แก้ไขปัญหาและส่งต่อSME โดยจะตั้งศูนย์ให้ได้ 270 แห่งทั่วประเทศ

3. Train The Coach หรือการสร้างทีมโค้ชเพื่อช่วยเหลือSME ใน 3 เรื่อง ได้แก่ 4.0 Biz Transformer การช่วยปรับโมเดลธุรกิจ , Tech Expert  ช่วยแนะนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมและปูพื้นเทคโนโลยีสู่ยุค 4.0 และ Biz Mentor เป็นที่ปรึกษาแก้ไขปัญหาทั่วไปทางธุรกิจ

4. SME Big Data การจัดทำข้อมูลSME ของประเทศ ที่สามารถใช้วิเคราะห์โครงสร้างและสถานการณ์เอสเอ็มอีผ่าน Data Analytic ทั้งการกระจายตัว ระดับศักยภาพ พร้อมสร้างช่องทางให้เข้าถึงบริการของภาครัฐและเครือข่ายอย่างครบถ้วนทุกที่ทุกเวลา

5. โครงการ Big Brothers หรือโครงการพี่ช่วยน้อง เพื่อเชื่อมต่อSME ไปสู่ตลาดโลก ด้วยการจับมือกับบริษัทและองค์กรชั้นนำระดับประเทศและระดับโลก ขณะนี้มี Big Brothers ตอบรับเข้าร่วมแล้ว อาทิ ปตท. เอสซีจี เดนโซ่ เดลต้า นิสสัน ฮอนด้า และโตโยต้า ฯลฯ

6. Digital Value Chain  ผลักดันSME สู่เครือข่ายการผลิตโลกผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม B2B

7. โครงการเสริมแกร่งSME รอบรู้การเงิน เพื่อพัฒนาเสริมความรู้ด้านการเงินทั้งก่อนกู้และหลังกู้เพื่อให้มีบัญชีที่เป็นระบบ มุ่งเป้าสู่ระบบบัญชีเดียวในอนาคต

8. SME Standard Up ยกระดับSME สู่มาตรฐานที่เหมาะสม โดยพัฒนามาตรฐานเฉพาะ (มอก.S) ให้เหมาะสมกับระดับศักยภาพของเอสเอ็มอีและตรงความต้องการของตลาด

9. การยกระดับเศรษฐกิจฐานชุมชน ผ่านโครงการยกระดับอุตสาหกรรมชุมชนเชื่อมโยงการท่องเที่ยว (CIV 4.0) โดยจะพัฒนาศักยภาพชุมชนค้นหาอัตลักษณ์ชุมชน ทำแผนการพัฒนาและบริหารจัดการอย่างยั่งยืน รวมทั้งผลักดันการแปรรูปผลิตผลการเกษตร ปั้นเอสเอ็มอีเกษตร โดยมีเป้าหมายยกระดับเศรษฐกิจฐานรากชุมชนมีรายได้เพิ่มไม่น้อยกว่า 25%

“เรื่องเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภค เป็นเรื่องท้าทายที่ทาง SME ต้องเผชิญ ซึ่งทาง SME  ต้องเตรียมความพร้อมให้กับตนเอง เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ รวมถึงพยายามเร่งความสามารถในการเข้าถึงตลาดต่างประเทศ ที่จะสร้างการเติบโตให้มากกว่าเดิม สุดท้าย ต้องสร้างความพร้อมให้สามารถปรับเปลี่ยนได้อยู่เสมอ”

 

 


  • 24
  •  
  •  
  •  
  •