กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ จัดงานอบรมสัมมนาภาษีที่ดินใหม่ ปี 2560 แนะลึกกลยุทธ์การบริหารทรัพย์สินจากผู้เชี่ยวชาญ

  • 8
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

krungsri-exclusive-2

กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ นำโดย คุณกนกวรรณ ศุภนันตฤกษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานบริหารความมั่งคั่งและลูกค้าธนบดีกรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ, คุณสุกัญญา เตกิตติพงษ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์บริหารความมั่งคั่งและการตลาดลูกค้าธนบดี, คุณโถมนา อภิชาติโชติ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าธนบดี และอาจารย์ชินภัทร วิสุทธิแพทย์ ที่ปรึกษาบริษัทสำนักงานกฎหมาย สยามซิตี้จำกัดพร้อมด้วยลูกค้าจากกรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ คุณวัฒนพร พึ่งบุญ ณ อยุธยา คุณวันทนีย์ รุจิราวรรณกร และคุณบัณฑิต โบว์เสรีวงศ์ ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมของกรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ บริการพิเศษทางการเงินและการลงทุนสำหรับลูกค้า คนสำคัญของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ภายในงาน Krungsri Insight with Land and Building Tax ณ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ จัดอบรมสัมมนาเสริมกลยุทธ์สำหรับลูกค้าคนสำคัญของธนาคารฯ ในหัวข้อ “ภาษีที่ดินใหม่ปี 2560” เพื่อรู้ทันร่างพรบ.ภาษีที่ดินการประเมินและชำระภาษีอย่างถูกต้อง การลดภาระการเสียภาษี พร้อมทั้งการบรรยายเรื่องการบริหารจำแนกประเภททรัพย์สิน จนถึงการวางแผนบริหารทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพ จากอาจารย์ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


  • 8
  •  
  •  
  •  
  •  
CLOSE
CLOSE