สมาคมการตลาดฯ รับโล่สนับสนุนการศึกษานิสิตเกษตร

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

marketingthai-1

นายอนุวัตร เฉลิมไชย (ที่ 2 จากขวา) นายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ในโอกาสที่สมาคมฯ ได้ให้การสนับสนุนการศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยโดยเปิดรับนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมประกวดแผนการตลาดด้วยดีมาโดยตลอด โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ (ขวา) นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยในการมอบโล่ ณ งานพิธีวันสถาปนาวิทยาเขตศรีราชา ปีที่ 20 และงานเกษตรศรีราชาแฟร์ ครั้งที่ 10 เมื่อเร็วๆ นี้

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •