สมาคมนิสิตเก่า เอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญชวนผู้บริหารและนักธุรกิจรุ่นใหม่ ร่วมสมัครเรียนโครงการ JUMC WoW 4

  • 8
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

jumc-wow_f

สมาคมนิสิตเก่า เอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญชวนผู้บริหารและนักธุรกิจรุ่นใหม่ อายุไม่เกิน 35 ปี ที่สนใจหาแรงบันดาลใจและไอเดียต่อยอดในการทำธุรกิจ ร่วมสมัครเรียนโครงการ JUMC WoW 4 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Sharing and Networking Lead to the Future” หลังประสบความสำเร็จมาแล้ว 3 รุ่น โดย JUMC WoW รุ่นที่ 4 นี้ จะมุ่งให้ผู้เรียนต่อยอดประสบการณ์การบริหารจัดการธุรกิจ เน้นการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้เรียน วิทยากร โค้ช และกรรมการโครงการฯ รวมถึงการดูงานทั้งในและต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตนเอง ทั้งด้านบุคลิกภาพ ศักยภาพ ความคิดสร้างสรรค์ และสายสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกันจนเกิดเป็นมิตรภาพที่สามารถต่อยอดไปยังเรื่องต่างๆ ในอนาคต

ผู้ที่สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการฯสมัครได้ที่ www.jumc.in.th/jumcwow หรือ www.facebook.com/jumcwow ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายนถึงวันที่ 14 มกราคม 2560

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


  • 8
  •  
  •  
  •  
  •