OMD ประเทศไทยแต่งตั้ง คุณอิสสริสา คำสวัสดิ์ เป็นหัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์

  • 2
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

โอเอ็มดี ประเทศไทย ได้ประกาศแต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์เพื่อสร้างสรรค์งานด้านกลยุทธ์โดยรวมให้กับลูกค้าทั้งหมดของ โอเอ็มดี ประเทศไทย  คุณอิสสริสา คำสวัสดิ์ ตัดสินใจกลับมาร่วมงานที่โอเอ็มดี อีกครั้งในบทบาทใหม่ที่สำคัญ โดยก่อนหน้านี้เธอเคยมีประสบการณ์ร่วมงานในแผนกดิจิตอลและกลยุทธ์ กับทาง โอเอ็มดี มาแล้วในช่วงปี พ.ศ 2556-2561

คุณอิสสริสา จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับคุณร็อคแซนด์  สมบูรณ์ศิริ กรรมการผู้จัดการโอเอ็มดี ประเทศไทย และคุณกาวิน กิ๊บสัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยคุณอิสสริสาจะรับผิดชอบในเรื่องการวางกลยุทธ์เชิงลึกเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าโอเอ็มดี โดยจะนำกระบวนการวางแผน   แนวใหม่ของโอเอ็มดีทั่วโลกมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าในประเทศไทย

คุณอิสสริสากล่าวว่า “กระบวนการวางแผนแนวใหม่ของโอเอ็มดี มีความก้าวหน้าและทันสมัย จะมีส่วนช่วยงานของทางลูกค้าให้ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น  ดีใจและตื่นเต้นที่ได้กลับมาร่วมงานกับบริษัทฯ อีกครั้ง เพื่อช่วยให้กลยุทธ์ของลูกค้ามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกว่าที่เคยเป็นมา”

คุณร็อคแซนด์กล่าวเพิ่มเติมว่า “เราดีใจที่ได้อิซซี่กลับมาทำงานเพื่อเป็นผู้นำทีมฝ่ายกลยุทธ์ เพื่อสร้างสรรค์งานได้ตรงกับความต้องการของลูกค้าโอเอ็มดี ประเทศไทย รวมทั้งช่วยวางแผนการทำงานรูปแบบใหม่ๆ ที่จะทำให้ผลลัพธ์ทางธุรกิจของลูกค้าแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น”


  • 2
  •  
  •  
  •  
  •