มีประกันภัยรถยนต์ที่ใช่ ให้ความคุ้มครองมากกว่าที่คุณคิด

  • 2
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

Roojai.com-1

ประกันภัยรถยนต์จำเป็นสำหรับผู้ขับขี่รถยนต์และเจ้าของรถยนต์ เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุได้ตลอดเวลา ทั้งจากเราเองหรือคู่กรณี หรือในกรณีที่เราเป็นคู่กรณีเอง รวมถึงในปัจจุบันอาการเจ็บป่วยบางอาการเกิดขึ้นเฉียบพลันในขณะขับขี่ ไม่ว่าจากสาเหตุอะไรก็ตาม หากรถได้ทำประกันภัยไว้ย่อมได้รับความคุ้มครอง ตั้งแต่ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ หรือ พรบ. ซึ่งมีความคุ้มครองกับบุคคลที่สาม ไม่ว่ากรณีเสียชีวิตหรือบาดเจ็บ

การมีประกันภัยรถยนต์ติดไว้ถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยได้มากเวลาเกิดอุบัติเหตุขึ้นมา ทั้งกับตัวผู้ขับขี่เอง บุคคลที่สาม รวมถึงทรัพย์สินที่เสียหาย ณ จุดเกิดเหตุ ไม่เพียงแค่เรานึกถึงกรณีขับรถชนคนอื่นหรือคนอื่นขับมาชนเรา หรือชนกำแพง, ขับลงข้างทางเอง แต่ยังรวมไปถึงกรณีตัวคนขับเกิดขับรถไม่ได้ขึ้นมากลางคันจนทำให้เกิดอุบัติเหตุ ประกันภัยรถยนต์จะช่วยเหลือเราได้อย่างไรบ้าง?

ผู้ขับขี่ทำประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ประเภท 2+ หรือ 3+ ทางบริษัทจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย และความรับผิดชอบของบริษัทจะมีไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ ซึ่งการซื้อประกันภัยแต่ละครั้งควรสอบถามข้อมูลจากตัวแทนฯ อย่างละเอียด การคุ้มครองยังรวมถึงความรับผิดต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอก บริษัทจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย ของบุคคลภายนอก ตามความเสียหายที่แท้จริงที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก เนื่องจากอุบัติเหตุอันเกิดจากรถยนต์ที่ใช้ หรืออยู่ในทาง หรือสิ่งที่บรรทุกหรือติดตั้งในรถยนต์นั้นในระหว่างระยะเวลาประกันภัย

นอกจากนี้ยังมีการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล บริษัทประกันภัยชดใช้การเอาประกันภัยเพิ่มของผู้ขับขี่หรือผู้โดยสาร สำหรับการเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า สายตา ถาวรสิ้นเชิงและการทุพพลภาพถาวร โดยมีความคุ้มครองตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ หรืออ่านรายละเอียดได้ที่นี่

เห็นได้ว่าการมีประกันภัยรถยนต์นั้น สามาถช่วยแบ่งเบาความรับผิดชอบในกรณีเกิดอุบัติเหตุได้จริงในหลากหลายกรณี ซึ่งปัจจุบันการเลือกพิจารณาประกันภัยรถยนต์ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป และยังเข้าถึงไลฟ์สไตล์ในยุคดิจิตอล ให้ผู้ขับสามารถตรวจสอบรายละเอียด เช็คเบี้ยประกันภัยและเลือกแผนคุ้มครองได้ตรงใจ ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว ที่สำคัญผู้ขับยังสามารถแบ่งผ่อนชำระเบี้ยเพื่อสร้างสภาพคล่องทางการเงินให้มากขึ้น อย่างแคมเปญ ผ่อนเบี้ยประกันภัยชั้น 1 นานถึง 10 เดือน ดอกเบี้ย 0% ก็ถือเป็นตัวอย่างหนึ่งจาก “รู้ใจดอทคอม” ประกันภัยรถยนต์ออนไลน์

หากผู้ขับกำลังคิดว่าจะต่อประกันภัยรถยนต์ปีนี้ในรูปแบบใดดี รู้ใจดอทคอมขอแนะนำว่า ให้คุณพิจารณาอย่างรอบคอบ และวางงบประมาณให้สัมพันธ์กับรูปแบบความคุ้มครองที่ต้องการ ที่สำคัญ “ตัวคุณ” คือ ผู้ที่เข้าใจไลฟ์สไตล์การขับรถของตนเองดีที่สุด และอย่าลืมหมั่นตรวจเช็คสุขภาพ พร้อมสมรรถนะการขับขี่ของรถก่อนออกจากบ้านเสมอ เพราะอุบัติเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้เสมอ

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


  • 2
  •  
  •  
  •  
  •