ความคิด และความต้องการของคนยุค Gen Y

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  

คนยุคเจนวาย คือกลุ่มคนที่เกิดระหว่างปี พ.ศ.2523-2543 ซึ่งถือเป็นกลุ่มคนที่โตมากับเครื่องคอมพิวเตอร์ในยุคที่มีอินเตอร์เน็ตแพร่หลายแล้ว คนกลุ่มนี้จึงมีพฤติกรรมและความต้องการแตกต่างจากคนยุคก่อน  ซึ่ง Presentation นี้ เป็นการนำเสนอความคิดของคน Gen Y ได้อย่างน่าสนใจ ว่าพวกเขาคือใคร มีความคิด และพฤติกรรมอย่างไร และต้องการอะไร  เป็น Presentation ที่ทำออกมาอย่างง่าย และน่าสนใจ ถึงแม้จะเป็น Gen Y ของต่างประเทศ แต่ Gen Y ของไทยก็จะเริ่มมีพฤติกรรมที่คล้ายคลึงกันไปจนถึง Gen Z หรือกลุ่มคนที่เกิดหลังจาก Gen Y ด้วยเล่นกัน

ทำความรู้จักกับ Generation Y

 
เนื้อหาใน Presenatation
 • 1. Generation Y
 • 2. Who are we?
 • 3. We were born in the 1980s
 • 4. Grew up in the age of technology
 • 5. Spend half of our lives online
 • 6. Yeah, right.  Only the half
 • 7. We like to have information at our fingertips
 • 8. We multitask
 • 9. We need to know the why
 • 10. We are dynamic
 • 11. We like to be creative
 • 12. We like to stand out of the crowd
 • 13. We are achievement oriented
 • 14. We like to take control
 • 15. We like to be free
 • 16.Wwe like to go our own ways
 • 17. We like to explore
 • 18. We are traveled
 • 19. We are confident
 • 20. We are ambitious
 • 21. We like to speak our mind
 • 22. We are ready to do hard work
 • 23. We like to discuss our ideas
 • 24. We love to work with others
 • 25. We like if our work is appreciated
 • 26. We like if you let our hands go
 • 27. We like to cross the line
 • 28. We love to be inspired
 • 29. Like by sters
 • 30. and by online resources
 • 31. We like to be involved
 • 32. We like to have fun
 • 33. We like if you give us a choice
 • 34. We like people with hearts
 • 35. We like challenges
 • 36. and to be challenged
 • 37. We like to focus on the bright side 
 • 38. We love to have free time
 • 39. We like to think that we can change the world 
 • 40. We just want to touch the sky
 • 41. So please
 • 42. Give us space
 • 43. Give us stories 
 • 44. Give us unusual
 • 45. Give us minimalism
 • 46. Give us design 
 • 47. Give us feelings
 • 48. Give us opportunities
 • 49. Give us perspective
 • 50. Ask for our opinion
 • 51. and take it into consideration
 • 52. Inspire us
 • 53. Show us something pretty
 • 54. Yup. Like this one here
 • 55. You won’t regret it
 • 56. ‘cos we have
 • 57. Passion
 • 58. Ideas
 • 59. Hmmm…How was this shot taken?
 • 60. Know how to have fun andwork at the same time
 • 61. We are innovative
 • 62. We are creative
 • 63. We are fast
 • 64. We find a way where is no way
 • 65. Bring in new perspectives
 • 66. and new approaches
 • 67. We fit in well
 • 68. and adapt quickly
 • 69. Use the Y
 • 70. You won’t regret it
 • 71. I know…
 • 72. ‘cos I’m one of them

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
Tukko Nathida
ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ MarketingOops.com กับความตั้งใจในการนำเสนอเนื้อหาที่ทันเหตุการณ์ และเกิดประโยชน์ ให้สามารถนำเนื้อหาความรู้ และ Insight ไปต่อยอดกับอนาคตของธุรกิจ และการทำงานที่เกี่ยวข้องกับ เทคโนโลยี ครีเอทีฟ การตลาด โฆษณา และสตาร์ทอัพ