Millennial และ Gen Z มีพฤติกรรมการช้อปปิ้งอย่างไร?

  • 11
  •  
  •  
  •  
  •  

template_1

สำหรับนักการตลาดสิ่งที่เข้าใจยากที่สุดคือ ผู้บริโภค แต่ที่เข้าใจยากกว่าผู้บริโภคคือ ผู้หญิง ไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่น หรือวัยทำงาน เพราะการจะควักเงินซื้อสินค้าแต่ละครั้ง พวกเธอต้องทำการบ้าน และพิจารณาอย่างถี่ถ้วน

จากการสำรวจของ Clique พบว่า ผู้หญิงที่มีอายุ 14-36 ปี ให้ความสำคัญกับการเลือกซื้อแฟชั่น จิลเวอรี่ และเครื่องประดับมากกว่าสินค้าประเภทอื่นๆ โดยมองว่าของใช้เหล่านี้เป็นการซื้อเพื่อลงทุน เพราะเป็นของที่มีราคา แบรนด์จึงต้องพยายามสินค้าตนเองโดดเด่นกว่าแบรนด์อื่นๆ จนผู้บริโภครู้สึกว่าง่ายต่อการตัดสินใจ ทั้งนี้ ผลสำรวจดังกล่าวมาจากกลุ่มสำรวจจำนวน 1,100 คน

Insight ของนักช้อป Millennial กับ Gen Z

• มีเกณฑ์ในการเลือกซื้อสินค้ามากกขึ้นกว่าเดิม – Millennials 74% : Gen Z 65%
• พิจารณาอย่างละเอียดและค้นหาข้อมูลมากขึ้น – Millennials 63% : Gen Z 53%
• เลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพสูง เพื่อประหยัดเงินในระยะยาว – Millennials 53% : Gen Z 53%
• ซื้อสินค้าน้อยลงเมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมา – Millennials 69% : Gen Z 51%

นอกจากนี้ สาวๆ ชาว Millennials จะให้ความสำคัญกับการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นที่มีคุณภาพมากที่สุด ตามมาด้วยของตกแต่งบ้าน, เครื่องสำอาง, สินค้าในกลุ่มเอ็นเตอร์เทนเมนต์, สินค้าเกี่ยวกับสุขภาพและกีฬา และการท่องเที่ยว ส่วนกลุ่ม Gen Z ก็ให้ความสำคัญกับการซื้อเสื้อผ้าเช่นกัน ตามมาด้วยเครื่องสำอาง, สินค้าในกลุ่มเอ็นเตอร์เทนเมนต์, สินค้าเกี่ยวกับสุขภาพและกีฬา, ของตกแต่งบ้าน และท่องเที่ยว

โดยเหตุผลในการซื้อสินค้า ส่วนใหญ่บอกว่าเพื่อต้องการให้รางวัลกับตัวเอง ตามมาด้วยซื้อเพราะรู้สึกดี และซื้อเพราะช่วยให้การชีวิตประจำวันสะดวกขึ้น เป็นต้น

Source


  • 11
  •  
  •  
  •  
  •