อยู่บ้านมานาน! หลังปลด Lockdown คนไทยอยากไป “ร้านตัดผม-ท่องเที่ยว-ร้านอาหาร-ช้อปปิ้ง-โรงหนัง”

 • 229
 •  
 •  
 •  
 •  

Thai People after lockdown
Photo Credit : Tavarius / Shutterstock.com

อิปซอสส์ (Ipsos) รายงานผลวิจัยล่าสุด หลังปลดล็อคดาวน์ (unlockdown) กิจกรรมที่คนไทยต้องการทำมากที่สุด โดยเก็บการจัดเก็บข้อมูลผ่านแบบสอบถามออนไลน์ บนเครือข่าย Global Advisor ซึ่งผู้เข้าร่วมทำแบบสอบถามมีอายุระหว่าง 18 – 74 ปี ในประเทศไทย จำนวนมากกว่า 1,000 คน และผู้เข้าร่วมทำในระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม ถึงวันที่18 พฤษภาคม 2563

 

4 กิจกรรมที่คนไทยอยากทำมากสุด หลังปลดล็อคดาวน์

หากมองภาพรวมจากจากสถิติทั่วประเทศ พบว่ามี 4 กิจกรรมหลักที่คนไทยต้องการทำมากที่สุดคือ

 • ไปร้านตัดผม มีสถิติสูงเป็นอันดับ 1 โดยคิดเป็น 21% ของกลุ่มสำรวจ

 • ต้องการไปเที่ยวต่างจังหวัด หรือไปเที่ยวต่างประเทศ (19%)

 • ต้องการไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารนอกบ้าน (15%)

 • ต้องการออกไปเดินเล่นหรือชอปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้า (13%)

Ipsos Top Activities after unlockdown

 

ผู้ชายไทยอยากไปตัดผม – ผู้หญิงไทยอยากไปเที่ยว

เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง “ผู้ชาย” และ “ผู้หญิง” จะพบ Insight ผู้บริโภคสองกลุ่มนี้แตกต่างกันอย่างชัดเจน คือ

ผู้ชายต้องการไปร้านทำผมมากสุด

 • ผู้ชายไทยถึง 27% ต้องการไปตัดผมหลังปลดล็อคดาวน์ หรือให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่ง

 • ขณะที่ ผู้หญิงเพียง 16% ของผู้หญิงไทยที่ต้องการไปร้านตัดผมเป็นอันดับแรก

ผู้หญิงอยากไปท่องเที่ยว และไปช้อปปิ้งมากสุด

 • การไปท่องเที่ยวต่างจังหวัด หรือไปต่างประเทศ เป็นกิจกรรมที่ผู้หญิงไทยต้องการทำมากที่สุดเป็นอันดับ 1 (21%)

 • นอกจากนี้ผู้หญิง ยังโหยหาการเดินเล่นและชอปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้า (15%) ซึ่งมากกว่าชายไทยอย่างมีนัยยะสำคัญ

อย่างไรก็ตามผู้หญิงไทยไม่ได้คิดเพียงเที่ยวเล่นหรือชอปปิ้ง แต่ผู้หญิงไทยยังรักในหน้าที่การงาน เพราะจากผล

สำรวจครั้งนี้พบว่า ผู้หญิงไทยจำนวน 10% ต้องการที่จะกลับไปเรียน และทำงานเป็นอันดับแรก ในขณะที่มีเพียง 5% ของชายไทยเท่านั้นที่ต้องการกลับไปเรียนหรือทำงาน

Ipsos Top Activities after unlockdown

 

วัยรุ่นไทย อยากเรียน – ทำงาน – ดูหนัง – เที่ยวสถานบันเทิง ส่วนวัยกลางคน อยากเดินทางท่องเที่ยว

เมื่อเปรียบเทียบตามช่วงอายุ จากผลสำรวจพบ Insights แตกต่างกันคือ

วัยรุ่น Work Hard, Play Hard

จากผลสำรวจพบว่าวัยรุ่นไทยที่มีอายุช่วง 18 – 24 ปี เป็นกลุ่มที่เน้น Work Hard, Play Hard คือ มีความต้องการที่จะกลับไปเรียน และทำงานสูงกว่าในทุกๆ กลุ่มช่วงอายุ

 • 17% ของกลุ่มวัยรุ่นนี้ต้องการกลับไปเรียน และทำงานเป็นอันดับแรก หลังปลดล็อคดาวน์

 • 5% ของวัยรุ่นกลุ่มนี้ก็มีความต้องการที่จะกลับไปดูหนังที่โรงภาพยนตร์ และท่องเที่ยวสถานบันเทิงยามค่ำคืนมากกว่ากลุ่มอื่นอย่างมีนัยยะสำคัญ

วัยกลางคน ต้องการท่องเที่ยว – กลุ่มสูงวัย อยากไปศาสนสถาน

 • สำหรับกลุ่มวัยกลางคน หรือคนที่อยู่ในช่วงอายุ 25 – 44 ปี เป็นกลุ่มที่มีความต้องการที่จะไปท่องเที่ยวทั้งใน และต่างประเทศสูงสุด ซึ่งโดยเฉลี่ย 1 ใน 5 คนกลุ่มวัยกลางคน ต้องการกลับไปท่องเที่ยวเป็นอันดับแรกหลังปลดล็อคดาวน์

 • กลุ่มสูงวัย หรือกลุ่มคนที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไปเป็นกลุ่มที่ให้ความสำคัญกับการไปยังศาสนสถาน (6%) ออกกำลังกาย (9%) และ เดินเล่นผ่อนคลาย/ช้อปปิ้งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มอื่น ๆ อย่างชัดเจน

 

คนรวยเที่ยวได้ – คนชนชั้นกลางต้องทำงาน

หากดูที่รายได้ครัวเรือนแล้วจะพบว่า ครอบครัวที่มีรายรับสูง (รายได้สูงกว่า 50,000 บาทขึ้นไป) 1 ใน 4 ของคนกลุ่มนี้ต้องการไปเที่ยวทั้งในและนอกประเทศเป็นอันดับแรกหลังปลดล็อคดาวน์ ซึ่งสูงกว่าผลสำรวจของกลุ่มชนชั้นกลาง และกลุ่มครัวเรือนรายได้น้อยอย่างมีนัยยะสำคัญ

ขณะที่กลุ่มชนชั้นกลางนั้น (รายได้ครัวเรือนตั้งแต่ 30,000 – 49,999 บาท) เป็นกลุ่มที่ให้ความสำคัญกับการเรียน และทำงานสูงที่สุดจากทุกกลุ่ม พบว่า 10% ของครัวเรือนชั้นกลางนี้แสดงความต้องการที่จะกลับไปเรียน และทำงานให้เร็วที่สุดหลังประเทศกลับสู่ภาวะปกติ


 • 229
 •  
 •  
 •  
 •  
WP
อยู่ในแวดวงนิตยสารธุรกิจการตลาดกว่าสิบปี สนุกและชอบติตตามเทรนด์ ไลฟ์สไตล์ใหม่ๆ และอยากเรียนรู้เพิ่มเติมในแพลตฟอร์มดิจิทัล มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์การตลาดและดิจิทัลร่วมกันนะคะ