จับกระแสอนาคต Mobile Commerce

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

สำหรับตลาดอีคอมเมิร์ซ และออนไลน์ช้อปปิ้ง “สมาร์ทโฟน” ได้กลายเป็นส่วนสำคัญของอุตสาหกรรมค้าปลีกทั่วโลกไปแล้ว ด้วยอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง สมาร์ทโฟนราคาถูกลง ใครๆ ก็ใช้อินเตอร์เน็ตได้ ทำให้ผู้บริโภคใช้สมาร์ทโฟนเพื่อซื้อสินค้าออนไลน์มีอัตราการเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และจะเป็นแบบนี้อีกหลายปี

DirectBuy.com จึงได้รวบรวมข้อมูลที่จะส่งกระทบต่อการใช้สมาร์ทโฟนในอนาคต นำมาจัดทำเป็น Infographic ดังนี้

จากผลสำรวจพบว่าปัจจุบัน (2015) มีผู้ใช้สมาร์ทโฟนทั่วโลกรวมกันกว่า 1,910 ล้านคน และคาดว่าในปี 2018 จะเพิ่มขึ้นเป็น 2,500 ล้านคน

โดยในปี 2014 ชาวสหรัฐฯ มีอัตราการครอบครองสมาร์ทโฟนถึง 64% และ 42% เป็นเจ้าของแท็บเล็ต และคาดว่าในปี 2018 ชาวสหรัฐฯ จะเป็นเจ้าของสมาร์ทโฟนเพิ่มขึ้นเป็น 50% หรือประมาณ 172 ล้านคน

และเมื่อถามว่า สมาร์ทโฟนมีความสำคัญต่อชีวิตมากแค่ไหน 29% บอกว่า พวกเขาคิดภาพไม่ออกเลยว่า ถ้าขาดสมาร์ทโฟนแล้วชีวิตจะเป็นอย่างไร, 44% บอกว่า พวกเขาจะวางสมาร์ทโฟนไว้ใกล้ๆ เตียงนอน เพื่อให้ไม่พลาดการแจ้งเตือนใดๆ และ 67% จะหยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาเช็คเสมอ แม้จะไม่มีเสียง หรือการสั่นแจ้งเตือน

แม้จะว่าจะมีอัตราการใช้งานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แต่ 15% บอกว่า นอกจากการใช้สมาร์ทโฟนเพื่อเข้าถึงอินเตอร์เน็ตแล้ว ก็ยังใช้อุปกรณ์อื่นๆ ร่วมด้วย

สมาร์ทโฟนกับการซื้อสินค้าออนไลน์

• 82% ของผู้ใช้สมาร์ทโฟน (ประมาณ 166 ล้านคน) บอกว่า มีแนวโน้มจะซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ในปีนี้
• 86% จะช้อปปิ้งโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในปี 2018
• 81% จะหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่จะซื้อผ่านอินเตอร์เน็ตก่อน

การค้นหาร้านค้าผ่านอินเตอร์เน็ต นักช้อปส่วนใหญ่จะใช้สมาร์ทโฟนในการค้นหา เพราะเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้ตัวมากที่สุด เฉลี่ยอยู่ที่ 78% รองลงมาคือ แท็บเล็ต 64% และเดสก์ทอป 61%

The Mobile experience

โดยรวมแล้วผู้ใช้สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ตส่วนใหญ่ จะไม่สนใจ หรือล้มเลิกการซื้อสินค้า ถ้าค้นหาเว็บไซต์ของร้านค้าไม่รองรับกับการใช้งานบนอุปกรณ์ เพราะมีผู้ใช้กว่า 48% รู้สึกรำคาญเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะกับสมาร์ทโฟน และ 52% บอกว่า ถ้าเจอประสบการณ์ไม่น่าประทับใจ ความยุ่งยากในการซื้อสินค้า ก็มีแนวโน้มที่พวกเขาจะไม่ซื้อสินค้าจากบริษัทนี้อีก

mobile_ecommerce

 

แหล่งที่มา


  •  
  •  
  •  
  •  
  •