ส่วนแบ่งตลาด ลูกอม และไอศกรีม

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

อัพเดทล่าสุด กับส่วนแบ่งตลาด และมูลค่าตลาดรวมของไอศกรีม และลูกอม

ส่วนแบ่งตลาดไอศกรีม

 • ไอศกรีมสำหรับเด็ก: 5,000 ล้านบาท
 • ไอศกรีมสำหรับผู้ใหญ่: 5,000 ล้านบาท

  ตลาดรวม 10,000 ล้านบาท
  ที่มา: เนสท์เล่, ตุลาคม 2551

 

ส่วนแบ่งตลาดลูกอม

 • ลูกอมเม็ดแข็ง 54%
 • ลูกอมเคี้ยวนุ่ม 25%
 • อื่นๆ 21%

  ตลาดรวม 5,000 ล้านบาท
  ที่มา: Heartbeat, ตุลาคม 2551

 

ส่วนแบ่งตลาดลูกอมเม็ดแข็ง

 • กลุ่มลมหายใจสดชื่น 1.4 พันล้านบาท
 • กลุ่มรสผลไม้ 1.3 พันล้านบาท

  ตลาดรวม 2,700 ล้านบาท
  ที่มา: Heartbeat, ตุลาคม 2551


 •  
 •  
 •  
 •  
 •