เปิดโผ 10 สายงานที่มีเงินเดือนมากที่สุดในไทย

 • 923
 •  
 •  
 •  
 •  

cats

JobsDB.com เว็บไซต์หางานชั้นนำของเอเชีย เผยผลสำรวจประจำปีเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนในไทย แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับเจ้าหน้าที่, เจ้าหน้าที่ระดับกลาง, ระดับหัวหน้างาน และระดับผู้จัดการขึ้นไป โดยเก็บข้อมูลจากผู้ประกอบการชั้นนำกว่า 40,000 รายทั่วประเทศ (กรุงเทพฯ 80% และต่างจังหวัด 20%) ผลสำรวจมีดังนี้

 • สายงานที่มีเงินเดือนมากที่สุดในระดับเจ้าหน้าที่ คือ งานโทรคมนาคม เริ่มต้น 28,467 บาท
 • สายงานที่มีเงินเดือนมากที่สุดในระดับเจ้าหน้าที่ระดับกลาง คือ งานโทรคมนาคม เริ่มต้น 38,125 บาท
 • สายงานที่มีเงินเดือนมากที่สุดในระดับหัวหน้างาน คือ งานบริการเฉพาะทาง เริ่มต้น 51,208 บาท
 • สายงานที่มีเงินเดือนมากที่สุดในระดับผู้จัดการขึ้นไป คือ งานอสังหาริมทรัพย์ เริ่มต้น 87,500 บาท

salary-officersalary-middlesalary-seniorsalary-management

10 สายงานที่เป็นที่ต้องการของตลาดในทุกระดับตำแหน่งงาน

jobsDB salary-report-presentation_Final-page-004

สายงานที่เป็นที่ต้องการของตลาดมากที่สุดในปีนี้ เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

 • ระดับเจ้าหน้าที่ทั่วไป 3 อันดับแรก คือ 1. งานขาย บริการลูกค้าและพัฒนาธุรกิจ 2.ธุรการและทรัพยากรบุคคล และ 3. วิศวกรรม
 • ระดับเจ้าหน้าที่ระดับกลาง คือ 1. วิศวกรรม 2.ไอที และ 3.บัญชี
 • ระดับหัวหน้างาน คือ 1.งานขาย งานบริการลูกค้า และพัฒนาธุรกิจ 2.บัญชี และ 3.วิศวกรรม
 • ระดับผู้จัดการขึ้นไป คือ 1.งานขาย งานบริการลูกค้า และพัฒนาธุรกิจ 2.บัญชี และ 3.การตลาดและประชาสัมพันธ์

ทั้งนี้ สายงานด้านการตลาด องค์กรส่วนใหญ่จะต้องการพนักงานที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ซึ่งตำแหน่งนักการตลาดออนไลน์ จะได้เงินเดือนสูงกว่านักการตลาดออฟไลน์ถึง 61% แต่เมื่อไปถึงตำแหน่งผู้จัดการ นักการตลาดแบบ Traditional จะได้เงินเดือนสูงกว่านักการตลาดออนไลน์ เพราะต้องรอบรู้งานการตลาดในทุกๆ เรื่อง 

salary-rate-officer salary-rate-middlesalary-rate-seniorsalary-rate-management

 

K. Noppawan2

คุณนพวรรณ จุลกนิษฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้เผยแนวทางการพัฒนาบุคลากรไทยให้พร้อมรับนโยบายจากภาครัฐที่ต้องการให้ไทยก้าวไปสู่ความเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคภายในแนวคิด Thailand 4.0 โดยจะปรับเปลี่ยนจากเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย “ประสิทธิภาพ” เป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย “นวัตกรรม” โดยหนึ่งในกลไกสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนไปสู่เศรษฐกิจยุคประเทศไทย 4.0 นั้นก็คือการพัฒนาบุคลากรในมิติต่างๆ ให้มีคุณภาพเพื่อสร้างกลไกขับเคลื่อนและยกระดับผลิตภาพ (Productivity) ซึ่งผลการสำรวจนี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการในแต่ละอุตสาหกรรมได้วางโครงสร้างเงินเดือนในแต่ละระดับได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายประเทศ

การปรับตัวของผู้ประกอบการที่มีต่อกลุ่ม Gen Y

อย่างที่ทราบกันว่า กลุ่ม Gen Y ในยุคนี้มีความเป็นตัวของตัวเองสูงมาก องค์กรที่จะดึงดูดคนกลุ่มนี้ให้เข้ามาทำงานได้ ต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัว ซึ่งปัจจุบันก็มีให้เห็นไม่น้อย เช่น การอนุญาติให้ทำงานที่บ้านได้ เข้างานสายได้กว่าปกติ ส่งเสริมการออกกำลัง มีส่วนลดฟิตเนส ไม่เคร่งครัดเรื่องการแต่งกาย อนุญาติให้ใช้สมาร์ทโฟน และ Social Media ในระหว่างทำงานได้ เป็นต้น ผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่ม Gen X และ Baby Boomer ที่มีการตื่นตัว และปรับตัวอยู่ตลอดเวลา

ทักษะจำเป็นที่ต้องมีเมื่อต้องการเงินเดือนสูงๆ

หากคุณอยู่ในระดับเจ้าหน้าที่ทั่วไป และต้องการก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งระดับผู้จัดการในอาชีพต่างๆ ต้องมีทักษะพื้นฐานแต่ละอาชีพที่จำเป็น ไปจนถึงความเป็นผู้นำและทัศนะคติที่พร้อมจะเป็นผู้บริหารในสายงานนั้น ยกตัวอย่าง สายงานเทคโนโลยีการสื่อสาร หรือ ไอที ต้องมีทักษะความสามารถพิเศษ เช่น  มีการค้นคว้าแหล่งข้อมูลเพื่อการสรรหาตรรกะที่ดี วิเคราะห์ สรุปสถานการณ์  สายงานด้านงานบริการเฉพาะทาง ต้องมีทักษะด้านนั้นๆ เช่น งานเฉพาะทางด้านกฎหมาย ต้องมีใบอนุญาตให้เป็นทนายความต้องทราบกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายบริษัท

และที่มองข้ามไม่ได้คือ ทักษะด้านภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ มีผลสำรวจระบุว่าคนที่มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ อาจเพิ่มเงินเดือนได้มากถึง 30% รวมถึงทักษะการทำงานเป็นทีม และการคิดวิเคราะห์

jobsDB salary-report-presentation_Final-page-017 jobsDB salary-report-presentation_Final-page-018 jobsDB salary-report-presentation_Final-page-019 jobsDB salary-report-presentation_Final-page-020


 • 923
 •  
 •  
 •  
 •