คนไทยรู้จัก Fintech ดีแค่ไหน

  • 346
  •  
  •  
  •  
  •  

shutterstock_653652982-700

คำว่า “Fintech” สำหรับคนไทยในเวลานี้อาจยังแปลกใหม่ หลายคนยังไม่รู้ว่า Fintech คืออะไร โดยเฉพาะคนที่ไม่ได้อยู่ในแวดวงธุรกิจ หรือ Startup หากให้อธิบายง่ายๆ Fintech มาจาก Financial Technology ที่หมายถึง การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในเรื่องการเงิน และการลงทุน เช่น การชำระเงินด้วยบัตรเครดิต, รูดผ่านเครื่อง, จ่ายด้วยบัตรเครดิตผ่านระบบออนไลน์ หรือ Paypal เป็นต้น

จากการสำรวจของ Nida ในหัวข้อการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการเงิน หรือ Fintech พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ 69.45% ไม่เคยรับรู้ และ 30.55% พอจะทราบข้อมูลของ Fintech อยู่บ้าง

ช่องทางในการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับ Fintech กลุ่มสำรวจ 58.10% ระบุว่า ทางโทรทัศน์ รองลงมา 31.10% Social Media (ในจำนวนนี้ 93% ระบุว่าเป็น Facebook ตามมาด้วย LINE, Twitter และ Instagram), 9.82% เว็บไซต์, 9% เพื่อน/ญาติ/คนในครอบครัว, 8.67% วิทยุ, 7.36% เจ้าหน้าที่ของธนาคาร และ 1.96% หนังสือพิมพ์

ความเข้าใจเรื่อง “Fintech” ของคนไทย

• 38.39% บอกว่า Fintech เป็นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้กับบริการทางการเงินในรูปแบบต่างๆ
• 23.21% ระบุว่า เป็นบริษัทที่ใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างระบบการเงินและการนำเสนอบริการทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
• 21.76% ระบุว่าเป็นการเคลื่อนไหวมาบรรจบกันระหว่างการให้บริการทางการเงินและเทคโนโลยี
• 36.53% ไม่แน่ใจ

เมื่อถามความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ Fintech ว่าครอบคลุมการบริการเรื่องใดบ้าง พบว่า 53.20% ระบุว่า การชำระเงิน/โอนเงิน (Payment/Transfers) รองลงมา 24% ระบุว่า การให้สินเชื่อและเงินทุน (Lending & Financing) 19.95% ระบุว่า การลงทุน (Investments) และ 31.40% ไม่แน่ใจ

ประสบการณ์การใช้ Fintech

• 74.24% ไม่เคยใช้บริการเลย
• 13.46% เคยใช้ Mobile Banking / Internet Banking
• 3.70% เคยใช้พร้อมเพย์ (PromptPay)
• 2.70% ใช้ Wallet by TrueMoney
• 2.25% ใช้สินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล (P2P Lending)
• 1.95 ใช้ Line Pay
• 1.70% ใช้ Paypal
• 1.20 ระบุว่า AIS Mpay

นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายแพลตฟอร์มอาทิ การพิจารณาคะแนนเครดิต (Credit Scoring), Alipay, Paysbuy, Jaew Wallet, และ ร้านจำนำออนไลน์ (Online Pawnshop)
ในส่วนของความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและระบบต่างๆ ของ Fintech กลุ่มสำรวจส่วนใหญ่ให้ความเชื่อมั่นในระดับปานกลาง เนื่องด้วยพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคนี้แม้จะใช้ Social Media หาข้อมูลสินค้า แต่เมื่อถึงเวลาซื้อ ก็จะไปซื้อหน้าร้าน แล้วจ่ายเงินสดอยู่ดี ผู้ประกอบการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องจึงต้องสร้างความเชื่อมั่น และเตรียมช่องทางการชำระเงินต่างๆ ไว้รองรับผู้ใช้

 

20170923104833-700

 

Source


  • 346
  •  
  •  
  •  
  •