เผยมูลค่าเม็ดเงินโฆษณาสื่อดิจิทัล 2558 เติบโต 62% Facebook, Video เป็นสื่อที่มาแรงสุด

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

[wpfilebase tag=file id=14 /]
สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) ร่วมกับ ทีเอ็นเอส บริษัทวิจัยชั้นนำเผยผลสำรวจมูลค่าเม็ดเงินโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลในปี 2558 โดยพบว่างบโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลรวมทั้งปียังมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยมูลค่ารวมกว่า 9,869 ล้านบาทเติบโตขึ้น 62% จาก 6,113 ล้านบาทในปี 2557 และถือว่าขยายตัวมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ในช่วงต้นปีซึ่งตัวเลขในรายงานครั้งก่อนระบุไว้ราว 8,134 ล้านบาท

digital-ad-spend-2015-2

โดยงบโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลในปีนี้แบ่งออกเป็นช่วงครึ่งแรกของปี ซึ่งมีการใช้จ่ายเม็ดเงินโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลไปจริงแล้วกว่า 4,128 ล้านบาท และคาดว่างบใช้จ่ายผ่านสื่อดิจิทัลในช่วงครึ่งปีหลังจะขยายตัวได้มากกว่าช่วงครึ่งแรกของปีทั้งนี้ เม็ดเงินโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลในช่วงครึ่งแรกของปีมีมูลค่ารวมราว 4,128 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนราว 7% เมื่อเทียบจากภาพรวมเม็ดเงินโฆษณาผ่านสื่อหลัก

digital-ad-spend-2015-5

 

digital-ad-spend-2015-6

ผลสำรวจยังระบุด้วยว่าโฆษณาในรูปแบบดิสเพลย์แอดเวอร์ไทซิ่ง(DisplayAdvertising) เฟซบุ๊ก(Facebook) และวิดีโอออนไลน์ยังคงเป็นประเภทของการใช้สื่อออนไลน์ที่ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องส่วนประเภทของการใช้สื่อออนไลน์ที่ครองส่วนแบ่งเพิ่มขึ้นสูงสุด ได้แก่ Facebook เพิ่มขึ้นสูงสุดจาก 16% ในปี 2557 เดิมคาดการณ์ว่าจะมีการใช้จ่ายมากขึ้นเป็น 16.5% แต่กลับเพิ่มขึ้นเป็น 21.4% และประเภทของการใช้สื่อออนไลน์ที่ครองส่วนแบ่งลดลงเด่นชัดที่สุด คือ เสิร์จ(search) ลดลงตามความคาดหมายจาก 21% ในปี 2557 เดิมคาดการณ์ว่าจะลดลงเหลือ 19.7% แต่กลับลงเหลือราว 13%

digital-ad-spend-2015-3

digital-ad-spend-2015-4

ในปี 2558 นี้ ประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มใช้งบโฆษณารวมกับสื่อดิจิทัลมากที่สุด คือ กลุ่มสื่อสารที่ 1,302 ล้านบาท ตามด้วยกลุ่มยานยนต์ 969 ล้านบาท กลุ่มผลิตภัณฑ์บำรุงผิว 665ล้านบาท กลุ่มผลิตภัณฑ์บำรุงผม 583 ล้านบาท และกลุ่มการเงินและธนาคาร536ล้านบาท ส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มใช้เม็ดเงินโฆษณาดิจิทัลเพิ่มในมูลค่าสูงที่สุดเทียบจากปี 2557 คือ กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ (ใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 338 ล้านบาท) กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผม (ใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 295 ล้านบาท) และกลุ่มอาหารและขนมขบเคี้ยว (ใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 240 ล้านบาท)

นายศิวัตร เชาวรียวงษ์ นายกสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) เปิดเผยว่าสมาคมฯ ได้ปรับการสำรวจมูลค่าโฆษณาดิจิทัลจากปีละหนึ่งครั้งเป็นทุกๆ 6 เดือนเพื่อให้รับกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของสื่อดิจิทัลโดยในปีนี้สมาคมฯ ได้พิจารณายกระดับการจัดเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูลให้มีความถูกต้องแม่นยำและน่าเชื่อถือมากขึ้น โดยร่วมมือกับ ทีเอ็นเอส ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ ในการเพิ่มระเบียบในการจัดเก็บข้อมูล อีกทั้งยังพิจารณาจัดทำสำรวจความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเพิ่มเติมเข้าในรายงาน เพื่อตอบสนองความต้องการข้อมูลอ้างอิง ที่จะเป็นประโยชน์แก่การวางแผนจัดสรรงบประมาณโฆษณาของนักการตลาด เอเยนซี่และผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม ทั้งนี้ สมาคมฯ เชื่อว่า ข้อมูลสนับสนุนที่ดี จะมีส่วนสำคัญในการผลักดันให้อุตสาหกรรมโฆษณาดิจิทัลเติบโตขึ้นไปอยู่ในระดับที่เหมาะสม ทัดเทียมกับประเทศอื่นๆในภูมิภาค และสอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้งานสื่อิดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดของผู้บริโภค

ดร.อาภาภัทร บุญรอด กรรมการผู้จัดการ ทีเอ็นเอส ประเทศไทย กล่าวว่าในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านงานวิจัยและวิเคราะห์แนวโน้มด้วยหลากหลายเครื่องมือการวิจัยระดับโลก เพื่อมอบข้อมูลเชิงลึกที่พร้อมสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างแม่นยำทีเอ็นเอสเล็งเห็นถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมโฆษณาดิจิทัลเป็นอย่างดี เพราะผู้บริโภคชาวไทยให้การตอบรับกับโลกออนไลน์อย่างล้นหลาม กลายเป็นความท้าทายสำหรับแบรนด์ต่างๆที่จะเข้าถึงผู้บริโภค ผลสำรวจเม็ดเงินโฆษณาดิจิทัลในครั้งล่าสุดนี้จึงได้จัดทำขึ้นให้สามารถสะท้อนภาพเชิงลึกได้ดียิ่งขึ้น อาทิ ข้อมูลเกี่ยวกับ Facebook Ad และ Youtube Ad โดยเฉพาะหรือ ข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับ Mobile Banner และ PCBanner เป็นต้นทั้งในรูปแบบของรายงานและข้อมูลดิบ เพื่อสร้างสรรค์ผลสำรวจเม็ดเงินโฆษณาดิจิทัลที่ตอบสนองและตรงตามความต้องการของนักการตลาดได้อย่างแม่นยำและทันเหตุการณ์มากขึ้น ผู้สนใจรายงานฉบับเต็มพร้อมด้วยข้อมูลดิบสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.tnsglobal.com/thailand-digital-ad-spend-report

[wpfilebase tag=file id=14 /]

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •