โลกธุรกิจในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงมักจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และมักจะเกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัว ชวนกันมามองผ่าน 3 หลักคิดการพัฒนาคน ที่ทำให้ KBank ปรับตัวได้ทัน จนได้รับการยอมรับบนเวทีโลก