103.58.148.118

Posts by Tag: Cumulative Advantage»

Marketing for SME

นักการตลาดใส่ใจกับความจงรักภัคดีของผู้บริโภคมากไปหรือเปล่า?
Jul 11, 2018 Ξ No Comments

นักการตลาดใส่ใจกับความจงรักภัคดีของผู้บริโภคมากไปหรือเปล่า?

posted by

เพราะความได้เปรียบของแบรนด์ อาจไม่ได้เกิดจากการรีแบรนด์ หรือปรับเปลี่ยนเอกลักษณ์สินค้าไปเรื่อยๆเพื่อเอาชนะคู่แข่ง อะไรคือความได้เปรียบที่แท้จริงในการทำการตลาด?

Recent Posts

Facebook