รวม 20 งานดีไซน์ ที่น้อยแต่มาก

  • 1.2K
  •  
  •  
  •  
  •  

ความเรียบง่าย Minimal ถือเป็นความสุนทรียศาสตร์อย่างหนึ่ง ที่ช่วยให้เราหลีกหนีจากความวุ่นวาย เป็นหลักการใช้ชีวิตที่ทำให้คุณรู้สึกมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น เน้นเฉพาะสิ่งที่จำเป็นเท่านั้น  เว็บไซต์ Bored Panda จึงได้รวบรวมงานดีไซน์ที่เต็มไปด้วยความเรียบง่าย สวยงาม และใช้งานได้จริง อาทิ นามบัตร, โคมไฟ, ขวดน้ำ, ปลั๊กไฟ, เครื่องครัว และหนังสือ เป็นต้น คุณสามารถนำผลงานเหล่านี้ เป็นแรงบันดาลใจในงานออกแบบชิ้นต่อไปด้วย

5ae71d6447fe3_y8mhykcsdeh01__700 creative-minimalist-design-ideas-2-5ae04ecacfdf4__700 creative-minimalist-design-ideas-3-5ae06b3b4f3ac__700 creative-minimalist-design-ideas-5-5ae06d4a0b5e2__700 creative-minimalist-design-ideas-7-5ae072d564030__700-1 creative-minimalist-design-ideas-10-5ae18c5ce3984__700 creative-minimalist-design-ideas-19-5ae1969fcaee2__700 creative-minimalist-design-ideas-30-5ae1bf94e9f45__700 creative-minimalist-design-ideas-40-5ae6cb6154367__700 creative-minimalist-design-ideas-49-5ae6d60d7867c__700 creative-minimalist-design-ideas-52-5ae6dd6b44f53__700 creative-minimalist-design-ideas-54-5ae6e02fc8b36__700 creative-minimalist-design-ideas-55-5ae6e116264fa__700 creative-minimalist-design-ideas-57-5ae6e27c3a43b__700 (1) creative-minimalist-design-ideas-68-5ae70d1db0a80__700 creative-minimalist-design-ideas-77-5ae715c050645__700 creative-minimalist-design-ideas-90-5ae86d8aa09a2__700 creative-minimalist-design-ideas-100-5ae86e9a803fd__700 creative-minimalist-design-ideas-142-5af05d873f26f__700 creative-minimalist-design-ideas-173-5af15aee6a9f7__700
Source


  • 1.2K
  •  
  •  
  •  
  •