“จุดเทียนออนไลน์ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา” กับ SCB

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ในส่วนของธนาคารไทยพาณิชย์ได้เริ่มปรากฎตัวบนเครือข่ายสังคมออนไลน์   facebook  เมื่อประมาณปลายปี  2552  ผ่าน account ที่ใช้ชื่อว่า  “SCB Thailand”  ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาต่างๆ ที่หลากหลายและทันต่อเหตุการณ์  ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์บริการ  ความรู้ด้านการเงินธนาคาร  กิจกรรมสังคม   ตลอดจนเนื้อหาในเชิงไลฟ์สไตล์   ซึ่งที่ผ่านมาหลายกิจกรรมได้รับความสนใจจากกลุ่มสมาชิก SCB Thailand  จนเกิดกระแส  share  เนื้อหาและการคลิก  like  ใน  facebook     เช่น   โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ลูกค้าธุรกิจ  “SCB IEP” ที่มีสมาชิกฯ สมัครเข้ามาอบรมกับทางโครงการมากมาย , การรณรงค์รับบริจาคโลหิตลอดปี 2554 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ได้ตั้งเป้าว่าจะได้ปริมาณโลหิต 8.4 ล้านซีซี แต่สุดท้ายกลับได้เกินกว่าเป้าหมายถึง  19 ล้านซีซี เพราะเกิดกระแสการ share และบอกต่อ ,  การเชิญชวนประชาชนชาวออนไลน์มาช่วยกันบรรจุถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม  นอกจากนี้   ไทยพาณิชย์ยังได้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการรับฟังและให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ  ตลอดจนช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและเป็นระบบ   ส่งผลให้ในปี  2554 นี้  ไทยพาณิชย์ได้รับรางวัล “Best  in  Social  Media in Asia” โดยนิตยสาร Global Finance  เป็นองค์กรเลือดไทยที่ชนะองค์กรใหญ่จากต่างประเทศ ได้อย่างสง่างาม
   
ล่าสุดไทยพาณิชย์ได้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์  ในการเชิญชวนให้ประชาชนชาวไทยมาร่วมกันจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  เนื่องในโอกาสที่  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา  ด้วยการสร้างโปรแกรมจุดเทียนออนไลน์  ผ่าน  facebook  ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่มีโปรแกรมถวายพระพรในเครือข่ายสังคมออนไลน์    โดยประชาชนชาวไทยสามารถร่วมกันจุดเทียนได้จากทั่วทุกมุมโลก  ผู้จุดสามารถเห็นรูปภาพของตนเองและเทียนที่จุดปรากฏอยู่บนหน้าจอ   อีกทั้งสามารถ  share ข้อความเชิญชวนให้เพื่อนๆ มาร่วมกิจกรรมนี้ได้     ที่สำคัญมีการแสดงตำแหน่งจุดเทียนบนแผนที่ซึ่งสามารถระบุชื่อเมืองและประเทศที่อยู่ของผู้จุดได้แบบเรียลไทม์    ทำให้ทุกคนสามารถเห็นเทียนที่จุดขึ้นทั้งหมดบนแผนที่โลกอีกด้วย     ซึ่งไทยพาณิชย์ขอเชิญชวนคนไทยที่อาศัยทั่วทุกมุมโลกมาร่วมกันแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี   ด้วยการร่วมกันจุดเทียนชัยถวายพระพร ผ่านทาง   http://www.blessking84.com/   หรือทาง   facebook  SCB Thailand (www.facebook.com/scbthailand)   ตั้งแต่บัดนี้  จนถึงวันที่   31  ธันวาคม 2554……..มาร่วมกันสร้างปรากฏการณ์สะท้อนให้ชาวโลกได้รับรู้ถึงความจงรักภักดีที่พสกนิกรชาวไทยมีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของพวกเราชาวไทยทุกคน

ปัจจุบันมีประชากรไทยร่วมจุดเทียนแล้วกว่า 18,568 เล่ม

SCB Thailand Facebook Brand Page


  •  
  •  
  •  
  •  
  •