ไตรมาส 4 ปีนี้ได้ใช้แน่!! ‘ระบบยืนยันตัวตนทางดิจิทัล’ โดยเบื้องต้นจะให้บริการในภาคการเงินก่อน

  • 79
  •  
  •  
  •  
  •  

หลังจากภาครัฐพยายามผลักดัน National Digital ID หรือ NDID การให้พิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลมาสักพัก ตอนนี้เป็นที่แน่นอนแล้วว่า คนไทยจะได้ทดลองใช้ระบบนี้ ในไตรมาส 4 ของปี 2562 ซึ่งเบื้องต้นจะเริ่มนำมาให้บริการในภาคธุรกิจทางการเงิน ก่อนจะขยายไปสู่ส่วนอื่น ๆ

วัตถุประสงค์ของ NDID ก็คือ ต้องการยกระดับการทำธุรกรรมทางดิจิทัลของไทยให้มีประสิทธิภาพ มีความน่าเชื่อถือ และได้รับการรองรับทางกฎหมายในการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โดย NDID ในไทย จะมี ‘บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด’ รับหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างภาครัฐและเอกชน

โดยบริษัทดังกล่าว มีการถือหุ้นจากบริษัทต่าง ๆ กว่า 60 บริษัท อาทิ ธนาคารพาณิชย์ , บริษัทผู้ให้ชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ , สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ , บริษัทหลักทรัพย์ , บริษัทจัดการกองทุนรวม , ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย , สมาคมประกันวินาศภัยไทย เป็นต้น

สำหรับบริการ ของ NDID จะเปิดให้บริการภายในไตรมาส 4 ปี 2562 หรือปีนี้นั่นเอง เบื้องต้นบริการที่จะเปิดใช้ ได้แก่ การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ และเปิดบัญชีหลักทรัพย์ จากนั้นคาดว่า จะเชื่อมบริการกับธุรกิจประกันภัย

ส่วนในอนาคตเตรียมขยายการยืนยันจากบุคคลธรรมดาไปสู่นิติบุคคล และชาวต่างชาติยกตัวอย่างเช่น  ให้นักท่องเที่ยวเดินทาง โดยไม่ต้องใช้หนังสือเดินทางผ่านการตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ฯลฯ

แบงก์พาณิชย์โชว์ความพร้อม

ด้านธนาคารพาณิชย์เอง ต่างโชว์ความพร้อมในการให้บริการและรองรับระบบ NDID  โดยธนาคารกรุงศรีอยุธยา และ ทีเอ็มบี ได้ร่วม Live Demo จำลองกระบวนการเปิดบัญชีออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านกรุงศรีโมบายแอปพลิเคชัน (KMA) โดยใช้ NDID เพื่อขอยืนยันตัวตนลูกค้าข้ามธนาคาร (cross verification) ซึ่งครั้งนี้ลูกค้าให้การยินยอมในการดึงข้อมูลส่วนตัวจากทีเอ็มบีมาใช้ เพื่อเปิดบัญชี

หากระบบ NDID ได้รับการอนุญาตให้ใช้งานจริง ทั้งสองธนาคารมองว่า จะช่วยลดขั้นตอน ลดต้นทุน ในการแสดงตนเพื่อเปิดบัญชีหรือทำธุรกรรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ช่วยให้เกิดการบริการที่สะดวก รวดเร็วและง่ายยิ่งขึ้นด้วย


  • 79
  •  
  •  
  •  
  •