ปี 2016 คอนเทนต์ต้อง “Less is More” เน้นเข้าถึงตัวผู้บริโภค

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ThinkstockPhotos-505953557-highlight

ถ้าปี 2015 เป็นปีของการใช้ Content Marketing ปี 2016 ก็จะเป็นที่คอนเทนต์ต้อง “Less is More” เน้นการนำเสนอเนื้อหาที่เข้าถึงพฤติกรรมของผู้บริโภค ในขณะเดียวกัน “Content is King” ก็ยังคงอยู่ ในปี 2016 นี้ นักการตลาดออนไลน์ต้องให้ความสำคัญกับคอนเทนต์ให้มากขึ้น สร้างมูลค่า-คุณค่า เพื่อขับเคลื่อนการทำตลาด และเดินเกมได้อย่างมั่นคง

ในปีที่ผ่านมา เราจะเห็นหลายๆ แบรนด์ที่ทุ่มงบโฆษณาไปกับการใช้ Social Media โดยเฉพาะ Facebook ยิ่งอยากให้คนเห็น ยิ่งต้องจ่ายเงิน ซึ่งในปีนี้ก็ไม่ต่างกัน แต่ทว่า ก็มีผู้เล่นหน้าใหม่ที่พร้อมจะชิงส่วนแบ่งการตลาด

แนวโน้มที่เห็นได้ชัดคือ Data Driven Marketing การใช้กลยุทธ์ที่ต้องดูข้อมูลก่อนตัดสินใจ นักการตลาดออนไลน์หลายๆ คนก็มักจะใช้ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำไปต่อยอดการทำตลาดอื่นๆ อาทิ การกำหนดเป้าหมายทางการตลาด การทำSEO การเลือกใช้สื่อ หรือการเช็คอิน อันจะนำไปสู่ Big Data อย่างไรก็ตาม ในปี 2016 การขับเคลื่อนด้วยข้อมูลจะมีประสิทธิภาพ และมีการใช้งานเพิ่มมากขึ้น

Data Driven Marketing จะช่วยให้คอนเทนต์เข้าถึงผู้บริโภค

ในปี 2016 แบรนด์จะต้องมีข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวกับผู้บริโภค เพื่อนำมาพัฒนาคอนเทนต์ที่ตอบสนอง “Less is More” จะเป็นคอนเซปต์ของคอนเทนต์ในปีนี้ ไม่ต้องทำอะไรให้ซับซ้อน บางครั้งการทำน้อยๆ แต่เน้นคุณภาพ จะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า เพราะปัจจุบันผู้บริโภคจะเริ่มรู้สึกอิ่มตัวกับคอนเทนต์แบบเดิมๆ เล่าเรื่องซ้ำๆ

สิ่งที่แบรนด์ต้องให้ความสำคัญในปีนี้คือ ย้อนกลับมายังจุดเริ่มต้น เรียนรู้พื้นฐานการผลิตคอนเทนต์ เรียนรู้ศิลปะในการเล่าเรื่องที่ดี (storytelling) มีการเรียงร้อยต่อกัน สร้างอารมณ์ร่วมให้เกิดความน่าสนใจ หรือเกิดการจดจำ แต่การจะเล่าเรื่องได้ดีนั้น แบรนด์ต้องหาจุดกึ่งกลางระหว่างสิ่งที่แบรนด์อยากพูด และสิ่งที่ผู้บริโภคอยากได้ยินให้ได้ ไม่ว่าคอนเทนต์จะผลิตมาในรูปแบบใด (ภาพ วิดีโอ หรือบทความ) ถ้าคอนเทนต์ดี พวกเขาก็พร้อมจะแชร์ต่อ

อย่างที่กล่าวไปข้างต้น การจะสื่อสารกับผู้บริโภค หรือสร้างเรื่องราวที่น่าสนใจ แบรนด์ต้องมีข้อมูลเชิงลึก ต้องรู้จัก และเข้าใจความรู้สึกลูกค้า จึงจะสร้างกลยุทธ์การผลิตคอนเทนต์ที่เข้าถึงพฤติกรรมพวกเขาได้จริง

 

Source


  •  
  •  
  •  
  •  
  •