Brand Storytelling หลักการพื้นฐานที่จะทำให้แบรนด์นั้นเติบโตอย่างยั้งยืนในยุคนี้

  • 34
  •  
  •  
  •  
  •  

ตอนเด็กมีใครชอบฟังนิทานบ้าง และนิทานทุก ๆ เรื่องนั้นย่อมสร้างความประทับใจจนอยู่ในความทรงจำจนถึงในปัจจุบัน เมื่อโตขึ้นเราก็ชอบดูภาพยนตร์หรือการอ่านนิยายที่ชื่นชอบ เกิดความทรงจำและการบอกต่ออย่างมากมาย หลาย ๆ ชิ้นงานก็กลายเป็นวรรณกรรมในดวงใจ ซึ่งนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจที่แบรนด์นั้นควรทำเพื่อสร้างความประทับใจและเรื่องราวของแบรนด์เข้าไปอารมณ์ของผู้บริโภค

CavePaintingLascaux

กระบวนการทำ Storytelling นั้นไม่ใช่เรื่องใหม่อย่างมาก มีการใช้เรื่องนี้ในกระบวนทางการตลาดอย่างหนึ่งมาช้านาน ตั้งแต่ยุคมนุษย์หินที่คนในยุคนั้นวาดรูปต่าง ๆ เพื่อเล่าเรื่องราวคงามกล้าหาญของเผ่าในการล่าอาหาร สิ่งแวดล้อม และเรื่องจิตวิญญาณ ต่อมาเราก็ใช้เรื่องเล่าหรือกระบวนการ Storytelling นี้ในการสร้างเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ต่าง ๆ การสร้างศาสนาหรือแม้แต่ความกล้าหาญของกษัตริย์ในอาณาจักรต่าง ๆ จะเห็นได้กระบวนการทำ Storytelling นี้มีมาแต่โบราณกาล และเป็นกระบวนการทำการตลาดในแบบที่เรียกว่าโฆษณาชวนเชื่อหรือ Propaganda และได้ผลต่อสมองของมนุษย์มานับแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน กระบวนการเล่าเรื่องนั้นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเรา และมนุษย์ชอบการรับฟังเรื่องราวเหล่านี้

Storytelling-Diagram_Final-Web

กระบวนการเล่าเรื่องนี้เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ในการสร้างเรื่องราวที่จะผูกกับตัวละครและการเดินทางเรื่องหนึ่งจากจุดตั้งต้นและไปถึงจุดจบของเรื่องหรือทิ้งปมให้คนที่รับฟังและรับชมนั้นเกิดจินตนาการต่อได้ แต่การเล่าเรื่องนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย และไม่ใช่เรื่องที่แบรนด์นั้นจะต้องทำทุก ๆ ครั้งในการทำ Marketing Campaign หรือมีเรื่องราวที่จะต้องเล่าออกไป แต่ควรจะเป็นการสร้างเรื่องราวที่จะส่งต่ออนาคตในการตอบโตขององค์กร และเป็นแก่นในการสร้างการเติบโตขององค์กรนั้นต่างหากในยุคนี้  แบรนด์ที่มีเรื่องราวความเป็นมาที่ดี โดยเป็นเรื่องราวของการกำเนิดแบรนด์นั้นย่อมทำให้ผู้บริโภคนั้นรู้สึกสามารถเข้าถึงแบรนด์นั้นได้ และเข้าใจด้วยว่าแบรนด์นั้นเกิดขึ้นมาเพื่ออะไร และจะตอบโจทย์ผู้บริโภคตรงไหน ตัวอย่างเช่น New Covent Garden Soup นั้นมักจะใช้เรื่องราวการกำเนิดแบรนด์ในการทำการตลาด โดยมีต้นกำเนิดจากผู้ก่อตั้งคนหนึ่งออกไปแล่นเรือใบ และรู้สึกหนาว เมื่อกลับมาบ้านจึงอยากทานอะไรอุ่น ๆ แทนสลัดที่เค้าจะได้ทาน จึงบอกแม่ตัวเอง ซึ่งด้วยเวลานั้นทำให้แม่ของผู้ก่อตั้งนั้นทำซุปด้วยเครื่องปรุงเดียวกันจึงออกมาเป็นซุป ที่ร้อน อุ่น และสดใส สุดท้ายกลายมาเป็นซุปกระป๋องให้ทุกคนได้ซื้อหาทานกันต่อไป นอกจากนี้แบรนด์นี้ยังได้ใช้เรื่องเล่าของพนักงานมาสร้างสรรค์การเล่าเรื่องต่อ โดยให้พนักงานนั้นให้สูตรซุปที่ที่บ้านชอบทำหรือสูตรซุปเก่าแก่ของที่บ้านออกมาทำเป็นสูตรแจกจ่ายในการทำการตลาดของแบรนด์ การสร้างเรื่องราวและการทำ Storytelling ของแบรนด์นั้นขึ้นอยู่กับส่วนสำคัญส่วนหนึ่งคือการบอกเรื่องราวความจริงของแบรนด์ให้ผู้คนได้รู้จักว่าแบรนด์นั้นมาจากไหน และสร้างกระแสต่อเนื่องของเรื่องราวนั้นกลายเป็นวัตถุประสงค์ของแบรนด์ต่อไป การมีเรื่องราวที่ดีของแบรนด์นั้นสามารถเชื่อมเข้าสู่อารมณ์ของผู้บริโภคได้ และแก่นเรื่องที่แข็งแรงมีความน่าเชื่อถือ ที่ตรงกับการรับรู้ในความเป็นจริงนั้นสามารถนำพาข้อความทางการตลาดหรือข้อความที่เป็นตัวตนของแบรนด์นั้นเข้าไปอยู่ในใจของผู้บริโภคได้ แถมทำให้ผู้บริโภคนั้นเกิดความเชื่อต่อแบรนด์นั้นด้วย

httpv://www.youtube.com/watch?v=mqiA6swn-8Y

ด้วยกระบวนการ Storytelling นี้ทำให้แบรนด์และตัวตนของแบรนด์คุณเองนั้นไม่ต้องไปแข่งขันกับใครในตลาดหรือหนีจากตลาดของการแข็งขันที่ทุ่มเงินกันในเรื่องการทำการตลาดหรือสงครามโปรโมชั่นอีกด้วย การเล่าเรื่องของแบรนด์ตัวเองที่สามารถผูกเรื่องราวเกี่ยวกับชุมชนและตัวตนของแบรนด์ที่จะไป สามารถสร้างการตลาดจากการเล่าเรื่องนี้ได้อีกด้วย เช่นเบียร์ Heineken ที่สามารถเล่าเรื่องแบรนด์ของตัวเองจนออกมามีพิพิธภัณฑ์ของ Heineken เอง หรือเรื่องราวของร้านอาหาร Michelin ต่าง ๆ หรือ Fine dining ต่าง ๆ ที่เวลาเสิร์ฟอาหารเราจะได้รับรู้ว่าอาหารของเรานั้นมีความเป็นมาอย่างไร สร้างสรรค์อย่างไร จนกลายเป็น Added Value ของอาหารหรือสินค้านั้นเอง และทำให้คนนั้นกลับมาซื้อและชวนคนอื่นมาซื้อสินค้าได้อีกมากมายอีกด้วย

httpv://www.youtube.com/watch?v=qKqj85oo2wI

ในการทำแบรนด์ในต่างประเทศเองนั้นแผนกการตลาดเองจะทำงานร่วมอย่างใกล้ชิดกับแผนกการสื่อสารทางการตลาดหรือ PR เช่นอย่าง Unilever ที่แผนกการตลาดและแผนการสื่อสารทางการตลาดกับ PR นั้นจะอยู่ภายใต้การบริหารเดียวกัน และกระบวนการทำ Storytelling ในเรื่อง Brand Purpose นั้นกลายเป็นหัวใจหลักขององค์กรในการขับเคลื่อนองค์กรให้ผู้คนเชื่อมั่นว่าองค์กรนี้กำลังทำให้สังคมดีขึ้น และคุณนั้นควรซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ขององค์กรเพื่อสนับสนุนในอนาคตนั้น

httpv://www.youtube.com/watch?v=TFIJR8AtIUM

เรื่องเล่าที่ดีนั้นทำให้คนรู้สึกอะไรบางอย่างที่เป็นสากลร่วมกัน ผู้คนนั้นอยากได้สินค้าหรือบริการที่สามารถเกี่ยวพันหรือเข้าใจในเรื่องราวของตัวเค้าได้ ซึ่งการทำ Storytelling สามารถตอบโจทย์ตรงนี้ได้อย่างดี กระบวนการทำ Storytelling นั้นไม่ใช่กระบวนการทำการตลาดทาง Digital อย่างเดียว แต่เป็นกระบวนการที่องค์กรนั้นแสดงออกถึงตัวตนของแบรนด์ในการเล่าเรื่องต่าง ๆ เช่นการที่ CEO ให้ความเห็นหรือมีขึ้นเวทีเพื่อเล่าเรื่องต่าง ๆ นั้นก็เป็นตัวอย่างหนึ่ง

Copyright © MarketingOops.com


  • 34
  •  
  •  
  •  
  •  
Molek
Head of Strategic Marketing ใน Integrated Service Agency ที่หนึ่ง ผู้หลงใหลในหลาย ๆ ที่มีความอยากรู้และเรียนรู้ในเรื่อง Startup, นวัตกรรม, การตลาด จากมุมมองหลาย ๆ ด้านและวัฒนธรรมของแบรนด์ต่าง ๆ