สร้างหัวข้อ Content ด้วยการใช้เครื่องมือ Analytics แบบฟรี ๆ กัน

  • 208
  •  
  •  
  •  
  •  

การทำ Content นั้นยังเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากในการทำ Digital Marketing และในยุคนี้ที่ช่องทางตัวเองมีความสำคัญอย่างมาก รวมถึงการสร้างโพสต่าง ๆ ให้มีความน่าสนใจ ตรงกับความสนใจของกลุ่มเป้าหมายได้เป็นเรื่องสำคัญ ด้วยเหตุผลที่ว่าเมื่อทำให้เกิดความสนใจต่อกลุ่มเป้าหมายได้ก็จะทำให้โพสนั้นเห็นมากขึ้น และเข้าถึงคนได้มากขึ้น รวมทั้ง Google Algorithm ยังชอบเนื้อหาที่โดนใจคนมาก ๆ และมี SEO ที่ดีที่จะไปปรากฏใน SERPs ได้ด้วย

การทำ Content Strategy ที่ดี ที่บอกว่าเนื้อหาแต่ละเนื้อหา ถูกสร้างมาเพื่ออะไร และตอบโจทย์ทางธุรกิจอย่างไรนั้นสำคัญอย่างมาก เพื่อที่จะให้ตอบโจทย์ Algorithm ของ Platform ต่าง ๆ ให้ได้ดี การวางแผนจึงเป็นเรื่องสำคัญว่า เนื้อหาแต่ละประเภท จะมีลักษณะเป็นอย่างไร เป็นเนื้อหาที่สั้น ปานกลาง หรือยาว นำเสนอเรื่องราวแบบไหน และในรูปแบบใด ที่จะตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายมากที่สุด

เพื่อที่จะตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายให้ได้ดีที่สุด และตอบโจทย์ Algorithm ของ Platform ต่าง ๆ การมีเครื่องมือวิเคราะห์ หรือเครื่องมือ Analytics ที่เข้าใจกลุ่มเป้าหมายว่า ณ ขณะนั้นกำลังสนใจเรื่องอะไร จะทำให้สามารถเอาหัวข้อเหล่านั้นมาปรับใช้ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการนำเสนอการตลาดขององค์กรได้ดีมากขึ้น ซึ่งในตอนนี้ก็มีเครื่องมือมากมากให้ลองใช้กัน ในบทความนี้จะแนะนำเครื่องมือที่สามารถเอามาช่วยวางแผนจับความต้องการ ความสนใจของกลุ่มเป้าหมายเพื่อเอามาใช้วาง Content

 

ใช้เครื่องมือ Google หาพื้นฐานไอเดีย

ขั้นที่ 1. Google Trend : ใช้ทำ Keyword Clustering และ Topical Maps เริ่มต้นด้วยการหาไอเดียของคำที่สนใจ โดยการหาว่า ช่วงระยะเวลาที่นักการตลาดสนใจนั้น คำที่เกี่ยวข้องที่นักการตลาดสนใจอยู่มีจำนวนมากน้อยแค่ไหน และมีกระแสการค้นหาเป็นอย่างไรบ้างใน Google ซึ่งสามารถใช้ Google Trend นี้ในการหาปริมาณการค้นหาต่าง ๆ ว่าคำไหนนิยมมากกว่าคำไหนได้

 

 

ขั้นที่ 2. นำคำที่สนใจมาหาคำที่สัมพันธ์กันเพิ่มเติม ด้วยการดูใน Related Topic ในImage Search Result ซึ่งส่วนนี้จะทำให้ค่าผลของการค้นหาออกมาเป็นหมวด ๆ ใหเแล้ว ว่า คนกำลังสนใจในคำที่สนใจในรูปแบบหมวดไหนบ้างทำให้นักการตลาดจะเริ่มมีไอเดียว่า คำที่กำลังจะเอามาสร้างเนื้อหาหรือโพสนั้นจะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรดี

ขั้นที่ 3. ลองเอาคำนั้นมาดูAutosuggest ซึ่ง Autosuggest ในGoogle เป็นเครื่องมือที่ดี ที่จะแนะนำว่าคำที่กำลังสนใจนั้น เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรบ้าง ซึ่งมาจากการที่ทุกคนพิมพ์ค้นหาแล้วGoogle นำมาเรียงให้ว่าจากผลคำที่เรากำลังค้นหานั้น เรื่องที่เกี่ยวข้องกับคำนั้นอะไรกำลังเป็นที่นิยมได้ ซึ่งสามรถใช้ได้ที่Search กับ  Youtube อีกด้วย  เอาคำพวกนี้มาเรียงใน Excel แล้วดูว่า คำที่กำลังค้นหาอยู่นั้น กำลังเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไร หมวดอะไรบ้าง ทำให้มีระบบในการสร้างเนื้อหาเพิ่มมากขึ้น

 

 

ขั้นที่ 4. ดูใน People Also Asked ว่าคนกำลังค้นหาอะไรเพิ่มขึ้น หรือกำลังค้นหาอะไรเพิ่มเติมทำให้นักการตลาดได้ ไอเดียเพิ่มเติมว่าจะทำเนื้อหาอะไรจากข้อมูลตรงนี้ได้ด้วย

 

ใช้เครื่องมือ AlsoAsked website

ด้วยเครื่องมือ AlsoAsked website จะทำให้ได้ผลที่สรุปมาเลยว่า คำที่กำลังสนใจค้นหานั้น เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรบ้างแยกตามหมวดหมู่ให้เรียบร้อย ก็สามารถเอาข้อมูลนี้มาสรุปใส่ตาราง Excel ได้เลยเช่นกัน ซึ่งเมื่อใส่ในตารางเรียบร้อยแล้ว ก็ให้ใส่ค่า ความสำคัญว่า ความต้องการในการค้นหาของกลุ่มเป้าหมายแบบไหนสำคัญมาก หรือน้อย

 

 

ใช้เครื่องมือ Entity Explorer ใช้ข้อมูลจาก Google และ AlsoAsked website จะทำให้ได้กลุ่มคำอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคำที่กำลังสนใจโดยตรงขึ้นมา ทำให้สามารถสร้างเนื้อหาเพิ่มเติมที่มี SEO ที่ตรงกับความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย และระบบได้ทันทีอีกด้วย

 

 

คราวนี้ก็เอาข้อมูลทั้งหมดมารวมกัน ก็จะสามารถได้หัวข้อที่ตรงใจกลุ่มเป้าหมายและระบบได้เลย ซึ่งสามารถเรียงหรือเอามาสร้างสรรค์ได้หลายรูปแบบมาก ๆ อีกด้วย

 

 

ทำให้มี Content Strategy/Content Pillar ที่คมเพิ่มมากขึ้น และถูกคิดขึ้นมาจากความต้องการของกลุ่มเป้าหมายจริง ๆไม่ใช่ถูกคิดขึ้นจาก Gut feeling ของใครบางคน หรือคิดจากการเอาแบรนด์เป็นที่ตั้งที่จะไม่ได้ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเลบ ซึ่งนักการตลาดที่กำลังมองหาวิธีที่จะทำให้เนื้อหาของตัวเองมีประสิทธิภาพมากขึ้นการใช้เครื่องมือนี้จะสามารถตอบโจทย์คุณภาพของเนื้อหาได้เลย


  • 208
  •  
  •  
  •  
  •  
Molek
Head of Strategic Marketing ใน Integrated Service Agency ที่หนึ่ง ผู้หลงใหลในหลาย ๆ ที่มีความอยากรู้และเรียนรู้ในเรื่อง Startup, นวัตกรรม, การตลาด จากมุมมองหลาย ๆ ด้านและวัฒนธรรมของแบรนด์ต่าง ๆ