มาวิเคราะห์ Psychographics ของกลุ่มเป้าหมายของแบรนด์คุณกัน 

 • 12
 •  
 •  
 •  
 •  

มาวิเคราะห์ Psychographics ของกลุ่มเป้าหมายของแบรนด์คุณกัน 

ไม่ว่าจะเป็นแคมเปญหรือเนื้อหาใน Content ของคุณหรือจะเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดเหล่านี้จะไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ถ้าไม่มีการเข้าใจกลุ่มเป้าหมายที่ดีออกมาและการเข้าใจกลุ่มเป้าหมายไม่ใช่แค่เข้าใจเรื่อง Demographics หรือ Behaviors ต่างๆแต่สามารถเข้าใจสิ่งที่เชื่อมโยงข้อมูลต่างๆจนกลายเป็นจิตวิทยาของผู้บริโภคขึ้นมาได้ 

Psychographics เป็นการศึกษาว่าด้วยจิตวิทยาของผู้บริโภคที่อิงจากของทางกิจกรรมต่างๆความสนใจและความตคิดเห็นของผู้บริโภคซึ่งข้อมูลนี้สามารถสร้างสิ่งเชื่อมโยงและ insight ในทางการตลาดได้อย่างดีโดยการใช้ Psychographics นี้จำเป็นต้องได้ข้อมูลมาจากหลายๆที่เพื่อทำการสร้างผังของกิจกรรมต่างๆออกมาได้และได้ออกมาเป็นความเชื่อคุณค่าและเป้าหมายที่กลุ่มเป้าหมายอยากได้ออกมา  ซึ่งการสร้าง Psychographics ออกมานั้นจะประกอบด้วย 

 • Personality Characteristics การเข้าใจบุคลิกลักษณะของกลุ่มเป้าหมายแต่ละคน ว่ามีคุณลักษณะ หรือบุคลิกภาพแบบไหนขึ้นมา เป็นคนที่กล้าลองอะไรใหม่ ๆ หรือไม่ หรือเป็นคนที่ชอบอยู่กับเพื่อนหรืออยู่กับบ้าน สิ่งเหล่านี้นักการตลาดสามารถเก็บข้อมูลได้จากกลุ่มเป้าหมายของตัวเองมา ก็สามารถสร้างรูปแบบ Audience ของตัวเองทั้งหมดออกมาได้ ว่ากำลังจะคุยกับกลุ่มคนกี่รูปแบบ แต่ละรูปแบบอยากได้การเข้าถึงแบบไหนออกมา 
 • Lifestyles คล้าย ๆ กับ Personality Characteristics แต่ Lifestyles นั้นเป็นรูปแบบการใช้ชีวิต หรือการที่คนคนนั้น มองตัวเองอย่างไรกับการใช้ชีวิตในสังคมและกับคนรอบตัว ด้วยข้อมูลชุดนี้จะทำให้เข้าใจว่า อะไรเป็นสิ่งที่โน้มน้าวการทำกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ความสัมพันธ์ต่าง ๆ เรื่องงาน เรื่องกิจกรรมยามส่าง และการตัดสินใจในชีวิตในการเข้าสังคม อะไรที่ทำให้กลุ่มเป้าหมายปรับเปลี่ยนตัวเอง หรือเปลี่ยนตัวเองได้ขึ้นมาได้ ทำให้การรู้ข้อมูลชุดนี้จะทำให้นักการตลาดเอาแบรนด์เข้าไปอยู่ใน Lifestyles ของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทันที และสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ได้ทันที เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในการใช้ชีวิตของกลุ่มเป้าหมายออกมา 
 • Opinions คือการที่คนนั้นมีความคิดเห็นของตัวเอง และมีการกระทำตามความคิดเห็นได้รับมาอีกด้วย ความคิดเห็นนี้เป็นส่วนสำคัญอย่างมากในการทำ Psychographics เพราะเมื่อความคิดเห็นเปลี่ยนก็ทำให้ความเชื่อเปลี่ยนไปได้ และมีผลมายังกิจกรรมการบริโภคสินค้าและบริการของนักการตลาดอีกด้วย 
 • Social Class ด้วยการเข้าใจว่าสถานะทางสังคมของกลุ่มเป้าหมายอยู่ในระดับไหน ก็สามารถทำให้รู้ว่ากลุ่มเป้าหมายอยากจะเป็นแบบใด และผลิตภัณฑ์กับบริการอะไรที่จะเหมาะกัยกลุ่มเป้าหมายนี้ Social Class นี้สามารถกำหนดได้จากสถานะทางการเงินของกลุ่มเป้าหมายเอง และเอามาสร้างราคาขายสินค้าและบริการ หรือภาพลักษณ์แบรนด์ได้อีกด้วย 
 • Habits คือการเข้าใจกลุ่มเป้าหมายในลักษณะนิสัยของกลุ่มเป้าหมายว่า มีนิสัยในชีวิตประจำวันอย่างไร และนิสัยนี้เข้าไปอยู่ในส่วนจิตใต้สำนึก นอกจากนี้คนไม่สามารถเลิกนิสัยอย่างใด อย่างหนึ่งได้ง่าย ๆ ดังนั้นการเข้าใจนิสัยของกลุ่มเป้าหมาย คือการเข้าไปเจาะจิตวิทยาส่วนของจิตใต้สำนึกได้ทันที 
 • Behaviours คือพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย ที่เข้าใจว่ากลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมที่สร้างขึ้นจากจิตใต้สำนึกและจิตใจได้อย่างไร ด้วยการเข้าใจพฤติกรรมนี้เอง จะทำให้เข้าใจว่ารูปแบบพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจะสร้างกิจกรรมทางการตลาดมารองรับได้อย่างไร หรือกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างไรขึ้นมา เช่นรูปแบบการใช้เว็บไซต์ หรือรูปแบบการซื้อสินค้าในร้าน จะทำให้สามารถวางแผนรองรับรูปแบบเหล่านี้ เพื่อให้เกิดการซื้อได้เลยทีเดียว 
 • Interest ความสนใจ ด้วยความสนใจนี้สามารถทำให้นักการตลาดเอาแบรนด์เข้าไปผูกกับกิจกรรมและความสนใจของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างง่ายดี และทำให้แบรนด์เข้าไปอยู่ในความสนใจของกลุ่มเป้าหมายได้ด้วย 

ที่นี้เพื่อที่จะเก็บข้อมูล Psychographics สามารถทำได้หลากหลายวิธีตั้งแต่เก็บข้อมูลเองจากการที่ใช้ google analytics, Social Media หรือการออกไปทำงานวิจัยด้วยตัวเองจนถึงการใช้คนอื่นในการทำวิจัยกลุ่มเป้าหมายให้ขึ้นมา 

ด้วยการมีข้อมูลทางจิตวิทยานี้สามารถสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดที่สามารถเจาะกลุ่มเป้าหมายในระดับจิตใจและสามารถสร้างกิจกรรมทางการตลาดในรูปแบบ Personalised เพิ่มมากขึ้นได้อีกเพิ่มอัตรา Conversion ให้กลายมาเป็นลูกค้าเพิ่มขึ้นได้ด้วย 


 • 12
 •  
 •  
 •  
 •  
Molek
Head of Strategic Marketing ใน Integrated Service Agency ที่หนึ่ง ผู้หลงใหลในหลาย ๆ ที่มีความอยากรู้และเรียนรู้ในเรื่อง Startup, นวัตกรรม, การตลาด จากมุมมองหลาย ๆ ด้านและวัฒนธรรมของแบรนด์ต่าง ๆ