งบโฆษณาล่าสุด ของแบรนด์สินค้าในเดือนสิงหาคม 2551

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

อัพเดทงบโฆษณาของแบรนด์สินค้าอุปโภคบริโภค และการสื่อสาร ในเดือนสิงหาคม 2551

 1. ยูนิลีเวอร์ (ประเทศไทย) 3,090 ล้านบาท – มูลค่าลดลง 796 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน
 2. โตโยต้า มอเตอร์ ไทยแลนด์ 1,054 ล้านบาท – มูลค่าเพิ่มขึ้น 123 ล้านบาท เทียบกับปีก่อน
 3. P&G 1,049 ล้านบาท – ลดลง 12 ล้านบาท เทียบกับปีก่อน
 4. ลอรีอัล (ประเทศไทย) 822 ล้านบาท – เพิ่มขึ้น 103 ล้านบาท เทียบกับปีก่อน
 5. ปตท. 720 ล้านบาท – เพิ่มขึ้น 236 ล้านบาท เทียบกับปีก่อน
 6. AIS 808 ล้านบาท – ลดลง 241 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน
 7. สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) 90 ล้านบาท
 8. One2Call 56 ล้านบาท
 9. Happy 55 ล้านบาท
 10. Truemove 54 ล้านบาท
 11. TOT ทีโอที 49 ล้านบาท

Source: Neilson Media Research Thailand


 •  
 •  
 •  
 •  
 •